0
0
0
s2smodern

Vanwege de coronamaatregelen is het nog onzeker of de oorspronkelijke planning voor de herziening van de waterschapsbelasting haalbaar is. Eind van dit jaar zou er een nieuw voorstel moeten liggen. De coronamaatregelen beperken de vergadermogelijkheden en dus zoekt de stuurgroep die het voorstel moet schrijven, een digitale route. “Het onderwerp is te urgent om op te schuiven, we willen hoe dan ook door”.

De aanpassing van het belastingstelsel houdt de waterschappen al sinds 2014 bezig. De Commissie Aanpassing Belangstelsel (CAB) kwam in 2018 met een voorstel voor een compleet nieuw belastingstelsel. Vorig jaar werd dit voorstel afgeschoten. Er bleek te weinig draagvlak onder de waterschappen te zijn om het stelsel geheel te herzien.

Een nieuwe stuurgroep onder leiding van onafhankelijk voorzitter Menno Snel, waarin nu alle waterschappen zitting hebben, kreeg de opdracht het huidige stelsel aan te passen. De stuurgroep begon in januari met haar werk en wil op de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen, in december 2020, met een eindvoorstel komen.

Drie knelpunten
In dat voorstel moet de stuurgroep in elk geval drie urgente knelpunten oplossen: gelijkmatige tariefontwikkeling in de watersysteemheffing voor alle betalende categorieën; herstel van ‘de weeffout’ in de methodiek van kostentoedeling in de watersysteemheffing en wijziging van de heffingsformule voor de zuiverings- en verontreinigingsheffing, zodat bij het bepalen van de vervuilingswaarde geen gebruik meer wordt gemaakt van mens- en milieubelastende stoffen.

Haalbaarheid
De waterschappen gezamenlijk – en daarmee de Stuurgroep – besluiten over de planning. “We weten nog niet of de oorspronkelijke planning haalbaar is”, zegt woordvoerder Judith de Jong van de Unie van Waterschappen. "Besloten is wel dat het onderwerp te urgent is om op de lange baan te schuiven. Op 7 mei vergadert de stuurgroep plenair, op digitale wijze natuurlijk, en zullen ze ook spreken over een realistische planning in deze situatie. Dit zal uiteraard ook afhangen van de maatregelen die het Rijk neemt de komende tijd en wat daarbinnen mogelijk is.”

Draagvlak
De Jong noemt zorgvuldigheid en gemeenschappelijke gedachtevorming erg belangrijk in het proces om tot een nieuw belastingstelsel te komen. "In dit proces is het ook erg belangrijk dat het voorstel genoeg draagvlak onder waterschapsbesturen en de stakeholders heeft. We moeten het proces nu digitaal vormgeven en om dat zorgvuldig te doen, kost extra tijd. Zorgvuldigheid staat voorop dus moeten alle stakeholders op een volwaardige manier de mogelijkheid krijgen hun zegje te doen.”

 

MEER INFORMATIE
Stuurgroep pakt vernieuwing belastingstelsel waterschappen weer op
Aanpassing belastingstelsel waterschappen terug bij af

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
 • This commment is unpublished.
  Hans Middendorp · 7 months ago
  Vanuit de Algemene Waterschapspartij volgen we het proces rond de modernisering van de waterschapsbelasting op de voet. Samen met Water Natuurlijk pleiten wij voor een verruiming van het aantal 'knoppen', zodat geleidelijk over een periode van een aantal jaren, de huidige onbalans tussen hoeveel inwoners (inclusief huiseigenaren) betalen versus 'de rest' meer in evenwicht kan worden gebracht.
  Zo wordt enerzijds aan het uitgangspunt van de stuurgroep "de tarieven mogen niet/nauwelijks veranderen" voldaan EN anderzijds wordt aanpassing in de toekomst mogelijk. En het draaien aan die 'knoppen' moet worden overgelaten aan de regionale waterschapsbesturen, omdat de situatie in bijv. het wetterskip Fryslân nu eenmaal totaal verschillend is van het zwaar verstedelijkte hoogheemraadschap van Delfland.
  Wij zien geen draagvlak vanuit de inwoners voor een 'nieuwe formule' voor de waterschapsbelasting die zowat precies uitkomt op de tarieven in het 'oude belastingstelsel'. En wij zijn bezorgd dat straks ook een aantal partijen in de Tweede Kamer niet akkoord zullen gaan met zulke 'oude wijn en nieuwe zakken', met het risico op ingrijpen op een manier waar niemand blij mee is. Wij hopen dat de leden van de Stuurgroep dit alles onder ogen durven te zien en wensen hen veel wijsheid toe!
 • This commment is unpublished.
  Peter Vonk · 7 months ago
  De betalende burgers zijn relatief ondervertegenwoordigd in het waterschapsbestuur. Dat is ook een beetje hun eigen schuld, bij verkiezingen is de opkomst van die burgers laag en stemmen ze ook nog op “boerenpartijen” zoals het CDA en de VVD. Samen met de geborgde zetels is er dan al gauw een machtsblok dat voor “ongebouwd” en daarmee vanzelf tegen de “ingezetenen” is. Daarom is het belangrijk dat er een partij als de Algemene Waterschapspartij is!
  Overigens heeft de Raad van State alle bezwaren bij de versterking van de Markermeerdijken van tafel geveegd, en heeft HHNK zelfs een prijs gekregen voor de burgerparticipatie bij Durgerdam. Er zullen altijd mensen zijn die iets niet in hun achtertuin willen.
 • This commment is unpublished.
  fons elders · 7 months ago
  "In dit proces is het ook erg belangrijk dat het voorstel genoeg draagvlak onder waterschapsbesturen en de stakeholders heeft", aldus Judith de Jong. Ik mis de betalende burgers. De ervaring van burgers en 'stakeholders' in de Zeevang en Beemster met waterschap HHNK, stemt niet vrolijk. De participatie via de adviesraden verloopt via vergaande geheimhoudingen. De inspraak t.a.v. de historische Zeedijken Enkhuizen-Hoorn [2008-2012] en Hoorn-Durgerdam vanaf 2015, beantwoordt niet aan de eisen die men daaraan mag stellen. Beroep hierover door burgers bij de Raad van State: 19.02; 09.07, en 29-30 oktober 2019, maakt dit duidelijk.
(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

In dit H2O-artikel staat inderdaad dat er liters zouden zijn vergeleken, maar dat klopt niet. In het RIVM-rapport is te lezen dat voor onkruidbestrijdingsmiddelen de hoeveelheid werkzame stof is vergeleken. Er is dus rekening gehouden met de hoeveelheid werkzame stof per middel en in het rapport kunt u per stof de ontwikkeling in de verkoopcijfers zien. Het klopt inderdaad dat je kg glyfosaat niet zomaar met kg organische zuren kunt vergelijken. Maar dat er een factor 16 over het hoofd is gezien, klopt niet.
Het rapport laat ook zien hoeveel verkochte eenheden er zijn per jaar per type middel. Hierin is er geen sterke afname in het aantal verkochte eenheden te zien. Maar ook hier geldt dat het middel met de ene werkzame stof mogelijk een andere verpakkingsgrootte heeft dan het middel met de andere werkzame stof. Kortom: zie voor meer details het RIVM-rapport. De reactie dat de toename van het gebruik aan insecticiden zou zijn veroorzaakt door de buxusmot is op basis van de beschikbare gegevens niet te onderbouwen, maar het zou best mee kunnen spelen. Mogelijk geeft een nader onderzoek hier meer duidelijkheid over.
Ik dacht dat dit al lang gebeurde bij 300+ zuiveringen in Nederland gebaseerd op het onderzoek van KWR? Is toch ook al een input voor het landelijke Corona Dashbord. Wat is hier anders aan ? Wordt er samengewerkt en voortgebouwd op het werk van KWR?
Te vrezen valt dat deze ideeën stranden op onbegrip en verwijten, want misschien zit alle benodigde kennis er in, maar het mist uiteindelijk draagvlak. De partijen achter de energie-ideeën in H2O zouden ook moeten kunnen melden dat intensief is meegedacht door de huidige gebruikers van het IJsselmeer. En dat is helaas niet het geval, en is ook niet simpelweg op te lossen door mee te liften op een natuurproject?
@Ton BresserDank Ton. Belangrijk om na te denken over hoe we de watertransitie op gang krijgen. Ik ben wel bang dat een overstroming eerder aanzet tot actie dan droogte.
Spijker kop weer Jos. Het probleem treffend beschreven. En naam misschien Ministerie WaKeRo (Min. Water, Klimaat en Ruimtelijke ordening?) Is een soort waakfunctie ;-)

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.