secundair logo knw 1

Beeld uit juli 2021: dichten van een gat in de dijk van het Julianakanaal I foto: ministerie van Defensie via Wikimedia Commons

Na de overstromingen in juli moest Waterschap Limburg op ongeveer 650 locaties de schade aan het watersysteem herstellen. Dat is nu bijna overal gebeurd, op een paar locaties na waar nog grote herstelwerkwerkzaamheden worden uitgevoerd.

Het waterschap heeft het over twee megaoperaties. De eerste was meteen in juli 2021, toen vooral het beeksysteem van onder andere de Geul en de Roer de enorme hoeveelheden water niet aankon. Een groot aantal overheidsorganisaties en veel vrijwilligers waaronder achthonderd dijkwachten spanden zich in om schade te beperken en waar het kon te voorkomen. Binnen vijftig uur werd 4,2 kilometer nooddijk gebouwd op tweehonderd locaties. Ook zijn er 135 pompen, 200.000 zandzakken en duizenden ‘big bags’ ingezet, aldus Waterschap Limburg.

Op 650 locaties schade
Daarna volgde de tweede megaoperatie. Direct na de hoogwatergolf inventariseerde het waterschap 2.165 locaties met potentiële schade aan het watersysteem. Op zo’n 650 locaties werd er inderdaad schade geconstateerd, zoals ondergelopen schakelkasten, verzakkingen en uitspoelingen van muren en oevers, kapotte kabels en weggespoelde bomen. Ook moest heel veel zwerfvuil en slib worden opgeruimd.

Waterschap Limburg heeft een deel van de eigen organisatie vrijgemaakt voor het herstelwerk. Dit is in december afgerond, behalve op een deel van de negen locaties met zeer omvangrijke en complexe schade. Hiervan is een aantal momenteel nog in uitvoering, onder meer in de gemeente Valkenburg aan de Geul waar de kademuur ernstig is beschadigd. Voor de veiligheid is daarom snel na de watersnoodramp een tijdelijke kademuur van grote betonnen legioblokken geplaatst. Op twee locaties staan nog grote herstelprojecten op de planning. De conclusie is dat, op een enkele uitzondering na, de schade aan het watersysteem van Waterschap Limburg is hersteld.

Limburgse noodkreet ‘goed geland’
Volgens het waterschap heeft de watercrisis opnieuw de noodzaak aangetoond van de maatregelen om Limburg te beschermen tegen de vernietigende kracht van water. Hiervoor is meer nodig dan de maatregelen die de afgelopen jaren al zijn genomen. Daarom publiceerden provincie, waterschap en gemeenten in november 2021 de gezamenlijke propositie Naar een robuust watersysteem in Limburg.

Deze noodkreet is goed geland, stelt het waterschap. Er wordt verwezen naar drie plannen in het regeerakkoord van het aanstaande kabinet-Rutte IV: de reservering van 300 miljoen euro voor maatregelen in de beekdalen van zijrivieren van de Maas, de extra investering in het Deltafonds en het voornemen om bij ruimtelijke planvorming water en bodem sturend te laten zijn.

MEER INFORMATIE
Waterschap Limburg over het herstelwerk
Provincie Limburg over de gezamenlijke propositie
H2O Actueel: voorspoedig verloop van herstel
H2O Actueel: water in regeerakkoord
 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...