secundair logo knw 1

De Friese dijken zijn nog niet klaar voor de zeespiegelstijging. Foto Unsplash/Gabrielle Cepella

Bijna de helft van de primaire waterkeringen in Friesland voldoet niet aan de veiligheidsnormen voor 2050. Dat betekent dat Wetterskip Fryslân nog een flinke klus wacht. De gehele IJsselmeerkering en de Waddenzeedijk op Terschelling moeten naar alle waarschijnlijkheid worden versterkt.

Eens in de twaalf jaar worden de dijken en duinen die Nederland tegen het water beschermen volgens landelijk vastgestelde normen beoordeeld. De nieuwe veiligheidsnormen, die in 2017 zijn vastgesteld, houden rekening met onder andere een snellere zeespiegelstijging dan eerder werd aangenomen.

0812 Be de WinterBé de WinterVan de 180 kilometer aan primaire keringen rond het vasteland van Friesland en op drie Waddeneilanden is 80 kilometer nog niet toekomstbestendig, zo blijkt uit het onderzoek dat Wetterskip Fryslân onlangs heeft afgerond. Dat betekent niet dat deze nu onveilig zijn, benadrukt dagelijks bestuurder Bé de Winter. "De normen lopen vooruit op de verwachte situatie in 2050. We hoeven niet al morgen alles te doen."

IJsselmeerkering
Ruim 71 kilometer aan waterkeringen binnen het beheergebied kwam in de eerste globale berekening niet door de keuring. Het betreft de gehele IJsselmeerkering en de Waddenzeedijk op Terschelling. Nader onderzoek moet de komende jaren uitwijzen of het nodig is om die dijken helemaal te versterken, of alleen de zwakkere delen, aldus De Winter.

Op Schiermonnikoog is 3,5 kilometer aan dijken en duinen afgekeurd. Dit was voor het waterschap geen nieuws: de versterking is reeds in voorbereiding. Op Ameland is die vijf jaar geleden al afgerond en Vlieland is in 2024 aan de beurt. Maar dat is een verhaal apart, want de dijk daar valt nu onder het beheer van Rijkswaterstaat. "We zijn in gesprek over de overdracht", vertelt De Winter. "Dat zal dan daarna gebeuren."

De resterende afgekeurde 6 kilometer betreft de Waddendijk tussen Zurich en de buurtschap Koehool. Dit traject zal als eerste worden aangepakt.

Daarnaast is het Wetterskip al druk bezig met de planvoorbereiding voor het 47 kilometer lange traject Koehool-Lauwersmeer en is de versterking van het Friese deel van de Lauwersmeerdijk (4,4 km) vorig jaar afgerond. Deze projecten vallen daarom buiten dit onderzoek.

Kosten
In september meldde Waterschap Scheldestromen dat ruim 25 procent van de Zeeuwse zeedijken en duinen, 114 kilometer in totaal, niet aan de normen voldoet. Scheldestromen maakte zich zorgen over de kosten die deze operatie met zich meebrengt (naar schatting 1,5 miljard euro) in verhouding tot het aantal inwoners van het gebied. De regel is dat 10 procent voor eigen rekening van het waterschap komt en dat 90 procent wordt bekostigd vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma (het Rijk en de 21 waterschappen gezamenlijk).

Voor Wetterskip Fryslân speelt dat net zo, zegt De Winter. "Een vrij dunbevolkte provincie, maar wel heel veel dijken." Hij rekent op gemiddeld 7 miljoen euro per kilometer. "Daarover zullen we landelijk met elkaar in gesprek moeten."

 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.