Bijna de helft van de primaire waterkeringen in Friesland voldoet niet aan de veiligheidsnormen voor 2050. Dat betekent dat Wetterskip Fryslân nog een flinke klus wacht. De gehele IJsselmeerkering en de Waddenzeedijk op Terschelling moeten naar alle waarschijnlijkheid worden versterkt.

Eens in de twaalf jaar worden de dijken en duinen die Nederland tegen het water beschermen volgens landelijk vastgestelde normen beoordeeld. De nieuwe veiligheidsnormen, die in 2017 zijn vastgesteld, houden rekening met onder andere een snellere zeespiegelstijging dan eerder werd aangenomen.

0812 Be de WinterBé de WinterVan de 180 kilometer aan primaire keringen rond het vasteland van Friesland en op drie Waddeneilanden is 80 kilometer nog niet toekomstbestendig, zo blijkt uit het onderzoek dat Wetterskip Fryslân onlangs heeft afgerond. Dat betekent niet dat deze nu onveilig zijn, benadrukt dagelijks bestuurder Bé de Winter. "De normen lopen vooruit op de verwachte situatie in 2050. We hoeven niet al morgen alles te doen."

IJsselmeerkering
Ruim 71 kilometer aan waterkeringen binnen het beheergebied kwam in de eerste globale berekening niet door de keuring. Het betreft de gehele IJsselmeerkering en de Waddenzeedijk op Terschelling. Nader onderzoek moet de komende jaren uitwijzen of het nodig is om die dijken helemaal te versterken, of alleen de zwakkere delen, aldus De Winter.

Op Schiermonnikoog is 3,5 kilometer aan dijken en duinen afgekeurd. Dit was voor het waterschap geen nieuws: de versterking is reeds in voorbereiding. Op Ameland is die vijf jaar geleden al afgerond en Vlieland is in 2024 aan de beurt. Maar dat is een verhaal apart, want de dijk daar valt nu onder het beheer van Rijkswaterstaat. "We zijn in gesprek over de overdracht", vertelt De Winter. "Dat zal dan daarna gebeuren."

De resterende afgekeurde 6 kilometer betreft de Waddendijk tussen Zurich en de buurtschap Koehool. Dit traject zal als eerste worden aangepakt.

Daarnaast is het Wetterskip al druk bezig met de planvoorbereiding voor het 47 kilometer lange traject Koehool-Lauwersmeer en is de versterking van het Friese deel van de Lauwersmeerdijk (4,4 km) vorig jaar afgerond. Deze projecten vallen daarom buiten dit onderzoek.

Kosten
In september meldde Waterschap Scheldestromen dat ruim 25 procent van de Zeeuwse zeedijken en duinen, 114 kilometer in totaal, niet aan de normen voldoet. Scheldestromen maakte zich zorgen over de kosten die deze operatie met zich meebrengt (naar schatting 1,5 miljard euro) in verhouding tot het aantal inwoners van het gebied. De regel is dat 10 procent voor eigen rekening van het waterschap komt en dat 90 procent wordt bekostigd vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma (het Rijk en de 21 waterschappen gezamenlijk).

Voor Wetterskip Fryslân speelt dat net zo, zegt De Winter. "Een vrij dunbevolkte provincie, maar wel heel veel dijken." Hij rekent op gemiddeld 7 miljoen euro per kilometer. "Daarover zullen we landelijk met elkaar in gesprek moeten."

 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
  • This commment is unpublished.
    J vd Brink · 1 months ago
    Het leven in delta is niet gratis. Door de grote verschillen in bevolkings dichtheid in (te) vele waterschappen is lokale financierig geen eerlijke verdeling van lasten. Rijksfinancierig is rechtvaardiger. Regionale waterschappen zijn hoogwaardige instituten voor kennis en uitvoering die anno nu verlamd worden door hun politieke besturen die in vele gevallen heel andere groepsbelangen (grondeigenaren en grond exploitante) nastreven dan een breder algemeen belang van waterbeheer.
    Het opheffen van de lokale politieke besturen en het sterker maken de uitvoerende activiteiten. Zal kwaliteit van het nationale waterbeheer toekomst bestendiger en duurzamer maken.
    J van den Brink Echten Friesland
(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Gezien de onvermijdelijke zeespiegelstijging als gevolg van opwarming van de aarde en smelten van landijs op Groenland en Antartica kunnen we ervan uitgaan dat het alsmaar ophogen van onze dijken geen blijvende bescherming biedt op de lange termijn. Een tweede kustlijn op 20-25 km in zee, zoals het plan van De Haakse Zeedijk beoogt, is daarom een beter alternatief dan de absurde toekomstplannen van sommige futurologen In Nederland die grote stukken van west-Nederland aan het water willen teruggeven. Op de website "haaksezeedijk.com" is hierover alle informatie te lezen.
Een belangrijk en helder artikel! Goed werk. Wie heeft dit artikel geschreven?
veel waardering, Tom Trouwborst
Het rapport 'Impact of industrial waste water treatment plants on Dutch surface waters and drinking water sources' is verplaatst naar https://www.riwa-maas.org/publicatie/impact-van-industriele-afvalwaterzuiveringsinstallaties-op-nederlands-oppervlaktewater-en-drinkwaterbronnen/
Vorig jaar dus 60 boeren weten te vinden die mogelijk iets willen gaan doen om water proberen vast te houden.
Boeren vindt je weinig in Valkenburg en andere plaatsen waar de Overstromingsramp zo duidelijk sporen achterliet. Dus dan zijn 60 geïnteresseerden nog heel wat.
Ik verbaas mij toch nogal over het feit dat wij in Nederlandje nog altijd de hoop koesteren dat we op basis van vrijwilligheid de enorme uitdagingen zoals de problematiek rond water, geluidsoverlast en woningbouw, om iets te noemen, denken te kunnen aanpakken.
Wordt het niet tijd om "transitie" af te dwingen, zodat er massaal actie kan worden ondernomen ? Ik vind een financieel lokkertje, zoals dat nu wordt aangeboden, echt passé.
Romke van Dieren
Het artikel beschrijft de mate van overschrijding van de concentratienorm voor stikstof (voor oppervlaktewater).
Belangrijk is ook wat de effecten zijn van die stikstofconcentratie op het waterleven.
Deze zijn in het kader van de Kennisimpuls Waterkwaliteit (https://www.stowa.nl/kennisimpuls) beschreven in een publicatie van Deltares, Wageningen Environmental Research, Wageningen Universiteit en B-Ware. Een link naar een nieuwsbericht hierover: https://www.stowa.nl/nieuws/hoge-stikstofbelasting-oppervlaktewateren (met link naar rapport)

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!