0
0
0
s2smodern
Van de tien drinkwaterbedrijven verhoogt volgend jaar de helft de drinkwatertarieven. Dat blijkt uit een inventarisatie van de gepubliceerde heffingen. Vitens, WMD in Drenthe, PWN, Waterleiding Maatschappij Limburg en Oasen rekenen volgend meer voor het drinkwater dat ze leveren. De overige vijf houden het tarief (nagenoeg) gelijk. 
 
Alle drinkwaterbedrijven hebben hun tarieven voor 2020 bekendgemaakt, na goedkeuring door de aandeelhouders, zijnde gemeenten en provincies. De toelichtingen op de tariefaanpassingen lopen uiteen van de mededeling dat het tarief hetzelfde blijft tot een uitleg over noodzakelijke investeringen.
 
Die betreffen vervangings- en uitbreidingsinvesteringen in de infrastructuur (productie- en zuiveringsstations, transportleidingen) maar ook verbeteren van de cybersecurity en het verhogen onderzoeksbudget. Alle drinkwaterbedrijven roepen op zuiniger met drinkwater te zijn, want de stijgende watervraag zet de drinkwaterlevering onder druk. En ook de verslechterende waterkwaliteit vraagt aandacht.
 
Vitens
Drinkwaterbedrijven overzicht 2Klik op de kaart voor vergrotingHet grootste drinkwaterbedrijf van Nederland, Vitens, verhoogt de drinkwatertarieven komend jaar en brengt 4 eurocent per kubieke meter drinkwater meer in rekening (€ 0,676). Het vastrechttarief (€ 45,78, 366 dagen) blijft onveranderd. Voor een gemiddelde klant betekent de tariefstijging dat de waterrekening voor het hele jaar 4 euro hoger uit zal vallen dan in 2019, schrijft het bedrijf.
 
“Er ligt een grote vervangingsopgave van een deel van ons leidingnetwerk” legt directievoorzitter Jelle Hannema uit. “Uitbreiding of aanpassing van bepaalde productielocaties is nodig, maar ook moeten we investeren op het gebied van security en cybersecurity”.
 
Volgend jaar stijgt het investeringsniveau met 20 miljoen euro naar 170 miljoen. De investeringen zijn nodig om continuïteit in de drinkwatervoorziening te kunnen waarborgen. “De watervraag blijft vooralsnog stijgen en dat vraagt iets van ons in bovengrondse, ondergrondse en digitale investeringen “, aldus Hannema. Vitens verwacht geen dividend uit te kunnen keren. Hierover beslissen de aandeelhouders in de aandeelhoudersvergadering in april 2020.
 
WMD
Ook WMD verhoogt volgend jaar de drinkwaterprijs. In Drenthe betaalt een gemiddeld huishouden 10 euro meer per jaar voor drinkwater. Het vastrecht voor huishoudens wordt € 66,65 en de prijs voor 1.000 liter drinkwater komt op € 0,60. 
 
WMD schrijft dat het de komende jaren fors investeert in de infrastructuur voor de drinkwatervoorziening. “Waar nodig worden winputten, productiestations en leidingen vervangen en uitgebreid. De verslechtering van de kwaliteit van het grondwater is daarbij een belangrijk aandachtspunt. En er is meer onderzoek en zuiveringsinspanning nodig."
 
In Limburg gaat de prijs ook iets omhoog. In 2020 betaalt een gemiddeld huishouden voor een heel jaar drinkwater € 206,17. “Dat is € 2,49, oftewel 1,23 procent meer dan in 2019”, schrijft het Limburgs waterbedrijf WML.
 
PWN
Waterafnemers in Noord-Holland zijn volgend jaar ook iets duurder uit. Drinkwaterbedrijf PWN verlaagt het variabele tarief daalt iets, maar verhoogt het tarief voor de vaste kosten, waardoor de gemiddelde waternota met 1,6 procent zal stijgen. 

 
Klanten betalen in 2020 gemiddeld € 1,31 per 1.000 liter drinkwater, plus € 58,33 voor het vastrecht. Voor een gemiddeld huishouden is de drinkwaterfactuur ongeveer drie euro per jaar meer dan in 2019, aldus het drinkwaterbedrijf. Als toelichting schrijft PWN: ‘De afgelopen jaren zijn maatregelen ingezet voor een effectievere en efficiëntere bedrijfsvoering en kostenbesparing. Hierdoor zijn de kosten voor uw verbruik licht gedaald, maar de vaste kosten zijn gestegen.’
 
In Groningen houdt Waterbedrijf Groningen de prijs voor drinkwater gelijk. Er is wel een kleine verschuiving tussen het aandeel vastrecht (€ 50,05) en het variabele deel (€ 0,64), maar onderaan de streep blijft de prijs gelijk, zegt het bedrijf. “Bij een verbruik van 100 m³ per jaar, betalen klanten € 1,62 per 1000 liter. Dit is inclusief vastrecht en alle belastingen. We zijn dan ook sinds jaar en dag één van de goedkoopste drinkwaterbedrijven."

Brabant Water
Brabant Water wijzigt het drinkwatertarief maar de gemiddelde watergebruiker merkt daar ‘bijna niets’ van. De totaalprijs voor drinkwater blijft in 2020 bijna gelijk. “Het vastrecht daalt naar € 73,51 per jaar. De prijs per 1000 liter drinkwater stijgt licht naar € 0,88 (< 300 m3 per jaar). Dit is inclusief Belasting op Leidingwater (BoL), provinciale grondwaterheffing en btw.”
 
Waternet rekent in 2020 € 0,79 per 1.000 liter. Dat is 1 eurocent minder dan dit jaar. Daar staat tegenover dat de vaste kosten ‘iets stijgen’. Die bedragen in 2020 € 75,28, exclusief bol en btw. Dit jaar (2019) rekent het bedrijf € 73,81.
 
Evides Waterbedrijf houdt de drinkwatertarieven gelijk in 2020. De prijs per 1.000 liter is € 0,85. Het vastrecht blijft € 70,02. Exclusief BoL en btw.
 
Oasen
In 2020 kost 1.000 liter drinkwater bij Oasen, net als in 2019, € 1,16 (incl. btw), Het vastrechttarief stijgt bij Oasen wel. Deze gaat met € 2,56 omhoog naar € 80,39. Als reden noemt het drinkwaterbedrijf de stijging van de overige kosten. 
 
“De komende jaren leiden de vernieuwing van zuiveringsstations De Hooge Boom in Kamerik en De Put in Nieuw-Lekkerland tot hogere investeringsuitgaven. Daarnaast staan er diverse grote projecten op het programma, zoals verleggingen van transportleidingen in het kader van de verbreding van de rijksweg A27.”
 
Ook vernieuwt het bedrijf jaarlijks preventief tientallen kilometers oude waterleidingen, waardoor de kwaliteit van de infrastructuur steeds verder verbetert.
 
Dunea rekent voor 1.000 liter onveranderd € 0,98 (incl. btw). Ook wijzigt het vastrechttarief voor de meeste huishoudens niet. De tarieven voor grotere leveringscapaciteiten gaan wel omhoog, meldt het drinkwaterbedrijf. 
 
Dunea hanteert twee vasttarieven afhankelijk van de capaciteitsbehoefte. Voor huishoudens bedraagt deze € 64,82. Voor bedrijven € 122,13.
 
BTW, BOL EN PRECARIO
De tarieven van drinkwaterbedrijven bestaan uit vaste en variabele kosten. Er wordt btw gerekend over de totale kosten (9 procent). In het drinkwatertarief zit ook de Belasting op Leidingwater (BoL), de milieubelasting waarmee de overheid bewust omgaan met drinkwater wil stimuleren. Deze wordt in rekening gebracht tot een verbruik van 300 kubieke meter per jaar.
Er is in de toelichting van de drinkwaterbedrijven geen eenduidigheid over de hoogte van de BoL. Zo geeft Vitens aan dat deze voor 2020 € 0,379 bedraagt, Waternet noemt een bedrag van € 0,348 per kubieke meter. WMD meldt dat deze belasting voor 2020 nog niet bekend is (ook op de site van de belastingdienst is het tarief voor 2020 nog niet ingevuld).
Ook van invloed op de drinkwaterrekening is precario, een gemeentelijke belasting die via de drinkwaterrekening wordt doorberekend. Deze wordt niet door alle gemeenten in rekening gebracht en als dat wel gebeurt dan lopen de heffingen uiteen.

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.