secundair logo knw 1

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft een vragenlijst uitgezet om te achterhalen wie in zijn beheersgebied grondwater gebruikt en welke gebruiksdoelen er zijn. Uitgangspunt voor het hoogheemraadschap is dat alle huidige grondwateronttrekkingen waar mogelijk te legaliseren.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft geen goed overzicht over de grondwateronttrekkingen in zijn gebied. Dit terwijl steeds meer inwoners gebruik maken van grondwater. Ook constateert het waterschap een toename in het aantal grondwateronttrekkingen in de landbouw. Registratie en metingen van het grondwatergebruik zijn volgens HDSR van groot belang om bewust met het water om te kunnen gaan.

Het zicht op de grondwateronttrekkingen ontbreekt volgens woordvoerder Ginny Mulder onder andere omdat de waterschappen niet altijd het bevoegd gezag over grondwaterontrekkingen zijn geweest. Dat werden ze pas na de invoering van de waterwet in 2009. “Veel gegevens zijn bekend”, laat Mulder weten. “Maar we verwachten dat er grondwateronttrekkingen zijn die niet zijn gemeld en vergund. Door de verandering in regelgeving in 2009 zijn ook de voorwaarden veranderd voor wat gemeld moet worden.”

In het verleden hoefden volgens Mulder onttrekkingen niet voor alle gebruiksdoelen gemeld te worden. “Hierdoor kan het zijn dat oudere grondwateronttrekkingen niet bij ons bekend zijn. Met dit project willen we het bestand actualiseren en tevens de actuele gebruiksdoelen van het grondwater beter in kaart krijgen.”

HDSR wil de rest van dit jaar gebruiken om de gegevens over het grondwatergebruik in kaart te brengen en opgegeven onbekende onttrekkingen te legaliseren. “Ook daarna werken we verder aan het opsporen van onbekende bronnen en het registreren hiervan. Intentie blijft in eerste instantie om de grondwateronttrekkingen waar mogelijk te legaliseren. Als er onttrekkingen bekend worden die niet gemeld of vergund zijn dan zullen de gebruikers instructies ontvangen om deze alsnog te legaliseren.”

 

LEES OOK:
H2O Actueel: Brabantse waterschappen willen meldplicht kleine grondwaterputten

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Waterniveau in rivieren stijgt niet over de volle lengte. Pas in het deltagebied wordt er overlast ondervonden. 
Hoe denk je dat een rivier met een waterval over de volle lente evenveel stijgt??


Het aanblijven van Woolderink in het waterschapsbestuur zal niet de rust brengen om op een verantwoorde manier besluiten te nemen, wrok zal meespelen in de besluitvorming, integriteit is een issue in politiek en bestuur.
Dus rest maar 1 ding.
Juist opstappen
De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)
Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.