Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) heeft een uitgewerkt plan gepresenteerd voor het bergen van zo’n 200.000 kubieke meter water in het Utrechtse natuurgebied Willeskop. Dit wordt gecombineerd met een nieuwe doorvoer van overtollig water van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel naar de Lek.

Met deze maatregelen wordt volgens HDSR ingespeeld op de klimaatverandering. Het waterschap krijgt zo meer mogelijkheden om bij heftige buien het water vast te houden en door te voeren. Afgelopen maandag zijn het projectplan voor de waterberging en -doorvoer Willeskop en de bijbehorende documenten zoals de milieueffectrapportage-beoordeling ter inzage gelegd in verband met de inspraakprocedure.

Gevarieerd moerasgebied
Willeskop is een gevarieerd moerasgebied dat in de Lopikerwaard ligt. Het gebied bestaat voor een derde uit water, een derde uit land en een derde uit moeras, aldus Staatsbosbeheer dat Willeskop bezit en beheert. Volgens de organisatie is het natuurgebied een ‘vogelmagneet’ en ook erg aantrekkelijk voor andere kleine dieren.

HDSR wil in nauw contact met Staatsbosbeheer het gebied geschikt gaan maken voor het opvangen van 200.000 kubieke meter water. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij historische water- en landschapselementen. Die worden als het even kan meer zichtbaar gemaakt.

Dit wordt gecombineerd met creëren van een nieuwe doorvoermogelijkheid van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel naar de Lek voor circa 1,5 tot 2,5 kubieke meter per seconde. In de huidige situatie wordt water in het HDSR-gebied afgevoerd in westelijke richting naar de Hollandsche IJssel bij Gouda en in oostelijke richting via Utrecht naar het Amsterdam-Rijnkanaal. Door de klimaatverandering en zeespiegelstijging worden echter in de toekomst vaker beperkingen in deze afvoer verwacht. Dat probleem is er niet bij de nieuwe doorvoerroute.

Natuurvriendelijke inrichting
Om dit alles te realiseren, wordt een bypass om het huidige gemaal naast de Damweg heen gelegd en nieuwe kunstwerken zoals inlaten en duikers gebouwd. Ook gaat HDSR dijken en peilscheidingen versterken. Het gebied wordt tevens natuurvriendelijker ingericht door de aanleg van eilandjes en natuurvriendelijke oevers en het uitbreiden van het rietmoeras.

Hiermee wordt volgens Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden niet alleen het doel van het project bereikt, maar ook een meerwaarde voor de natuur gerealiseerd. Na uitvoering van de werkzaamheden is het nodig om de waterpeilen aan te passen.

Eerder heeft het hoogheemraadschap een vergelijkbaar project uitgevoerd in het gebied van de Hooge Boezem achter Haastrecht. Daar ging het om de berging van 73.000 kubieke meter water. HDSR noemt dit een voorbeeld van een succesvolle combinatie van waterberging en natuurontwikkeling.

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Gezien de onvermijdelijke zeespiegelstijging als gevolg van opwarming van de aarde en smelten van landijs op Groenland en Antartica kunnen we ervan uitgaan dat het alsmaar ophogen van onze dijken geen blijvende bescherming biedt op de lange termijn. Een tweede kustlijn op 20-25 km in zee, zoals het plan van De Haakse Zeedijk beoogt, is daarom een beter alternatief dan de absurde toekomstplannen van sommige futurologen In Nederland die grote stukken van west-Nederland aan het water willen teruggeven. Op de website "haaksezeedijk.com" is hierover alle informatie te lezen.
Een belangrijk en helder artikel! Goed werk. Wie heeft dit artikel geschreven?
veel waardering, Tom Trouwborst
Het rapport 'Impact of industrial waste water treatment plants on Dutch surface waters and drinking water sources' is verplaatst naar https://www.riwa-maas.org/publicatie/impact-van-industriele-afvalwaterzuiveringsinstallaties-op-nederlands-oppervlaktewater-en-drinkwaterbronnen/
Vorig jaar dus 60 boeren weten te vinden die mogelijk iets willen gaan doen om water proberen vast te houden.
Boeren vindt je weinig in Valkenburg en andere plaatsen waar de Overstromingsramp zo duidelijk sporen achterliet. Dus dan zijn 60 geïnteresseerden nog heel wat.
Ik verbaas mij toch nogal over het feit dat wij in Nederlandje nog altijd de hoop koesteren dat we op basis van vrijwilligheid de enorme uitdagingen zoals de problematiek rond water, geluidsoverlast en woningbouw, om iets te noemen, denken te kunnen aanpakken.
Wordt het niet tijd om "transitie" af te dwingen, zodat er massaal actie kan worden ondernomen ? Ik vind een financieel lokkertje, zoals dat nu wordt aangeboden, echt passé.
Romke van Dieren
Het artikel beschrijft de mate van overschrijding van de concentratienorm voor stikstof (voor oppervlaktewater).
Belangrijk is ook wat de effecten zijn van die stikstofconcentratie op het waterleven.
Deze zijn in het kader van de Kennisimpuls Waterkwaliteit (https://www.stowa.nl/kennisimpuls) beschreven in een publicatie van Deltares, Wageningen Environmental Research, Wageningen Universiteit en B-Ware. Een link naar een nieuwsbericht hierover: https://www.stowa.nl/nieuws/hoge-stikstofbelasting-oppervlaktewateren (met link naar rapport)

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!