secundair logo knw 1

Sfeerbeels van het waterrijke natuurgebied Willeskop in de Lopikerwaard I foto: Onderwijsgek via Wikimedia Commons

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) heeft een uitgewerkt plan gepresenteerd voor het bergen van zo’n 200.000 kubieke meter water in het Utrechtse natuurgebied Willeskop. Dit wordt gecombineerd met een nieuwe doorvoer van overtollig water van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel naar de Lek.

Met deze maatregelen wordt volgens HDSR ingespeeld op de klimaatverandering. Het waterschap krijgt zo meer mogelijkheden om bij heftige buien het water vast te houden en door te voeren. Afgelopen maandag zijn het projectplan voor de waterberging en -doorvoer Willeskop en de bijbehorende documenten zoals de milieueffectrapportage-beoordeling ter inzage gelegd in verband met de inspraakprocedure.

Gevarieerd moerasgebied
Willeskop is een gevarieerd moerasgebied dat in de Lopikerwaard ligt. Het gebied bestaat voor een derde uit water, een derde uit land en een derde uit moeras, aldus Staatsbosbeheer dat Willeskop bezit en beheert. Volgens de organisatie is het natuurgebied een ‘vogelmagneet’ en ook erg aantrekkelijk voor andere kleine dieren.

HDSR wil in nauw contact met Staatsbosbeheer het gebied geschikt gaan maken voor het opvangen van 200.000 kubieke meter water. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij historische water- en landschapselementen. Die worden als het even kan meer zichtbaar gemaakt.

Dit wordt gecombineerd met creëren van een nieuwe doorvoermogelijkheid van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel naar de Lek voor circa 1,5 tot 2,5 kubieke meter per seconde. In de huidige situatie wordt water in het HDSR-gebied afgevoerd in westelijke richting naar de Hollandsche IJssel bij Gouda en in oostelijke richting via Utrecht naar het Amsterdam-Rijnkanaal. Door de klimaatverandering en zeespiegelstijging worden echter in de toekomst vaker beperkingen in deze afvoer verwacht. Dat probleem is er niet bij de nieuwe doorvoerroute.

Natuurvriendelijke inrichting
Om dit alles te realiseren, wordt een bypass om het huidige gemaal naast de Damweg heen gelegd en nieuwe kunstwerken zoals inlaten en duikers gebouwd. Ook gaat HDSR dijken en peilscheidingen versterken. Het gebied wordt tevens natuurvriendelijker ingericht door de aanleg van eilandjes en natuurvriendelijke oevers en het uitbreiden van het rietmoeras.

Hiermee wordt volgens Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden niet alleen het doel van het project bereikt, maar ook een meerwaarde voor de natuur gerealiseerd. Na uitvoering van de werkzaamheden is het nodig om de waterpeilen aan te passen.

Eerder heeft het hoogheemraadschap een vergelijkbaar project uitgevoerd in het gebied van de Hooge Boezem achter Haastrecht. Daar ging het om de berging van 73.000 kubieke meter water. HDSR noemt dit een voorbeeld van een succesvolle combinatie van waterberging en natuurontwikkeling.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@SebastiaanDat is een goede vraag als we het over de waterkwaliteit van rivieren hebben, maar in dit project zijn vooral kleine watertjes gemeten. Dat komt niet uit het buitenland, dus daar zullen we echt zelf mee aan de slag moeten!
Bijzonder. Veel waterschappen spreken nog van ‘aan en afhaakproblematiek’ waarbij de zorg juist is voor afhakende bedrijven, lees verminderde heffingsopbrengsten.
Natuurlijk is het slim als bedrijven afhaken, met duurzamere zuivering, eventueel gevolgd tot eigen directe lozing in gebied, en vervolgens tot eigen waterhergebruik. Prima.
Maar aub geen dogma. We spreken nog steeds over stedelijk afvalwater, waarbij het bedrijfswater zeker af en toe een waardevolle bijdrage is in de gehele keten.
In @KNW, @skiw, @vemw @dbc verband nog maar eens over spreken.
Reintje Paijmans Kriens Waterschapsverkiezingen: apart of niet?
"Kennis van Waterbeheer" en "Provinciaal bestuur"  voor een groot deel van onze bevolking, is naar mijn ervaring heel gering. De situatie  is per provincie ook geheel anders. Of je nu in Zuid-Holland woont of in Drenthe: water aanvoer, afvoer  en tekort zijn niet met elkaar te vergelijken. De grenzen vallen niet samen. 
Ik heb als geograaf ook veel te maken gehad met wat dat voor problemen voor de bevolking, stadsbesturen en waterschappen veroorzaakte. Stadsbesturen hebben, zeker in de huidige tijd, andere, grotere problemen op hun agenda staan. Op welke manier moet, kan betere voorlichting opgelost worden? Ik heb lezingen gegeven, excursies georganiseerd, bestuursleden van de waterschappen daarbij uitgenodigd en wat ik ook erg belangrijk vind, aan het voortgezet onderwijs voorlichting, onderwijs gegeven. Bij excursies vroeg ik aan de ouders van de leerlingen of zij "mee wilden helpen" met vervoer, eten, geld ophalen voor de bijkomende kosten. Vaak meldden meer ouders zich aan dan eigenlijk nodig was, maar dat had voor de waterschappen in velerlei opzicht positieve gevolgen.
"Samenwerking", overleg met de landen waar de rivieren ontstaan en door stromen, afspreken hoeveel water ieder land wil, kan, mag gebruiken, afvoeren, dat zijn problemen, die nauwelijks bekend zijn bij de bevolking.
Ik hoop dat dit soort onderwerpen net zo belangrijk worden gevonden als problemen met  auto rijden, parkeren en boodschappen doen.
Ik wens Nederland veel succes.
Wat ik vooral interessant vind in dit artikel, is de min of meer terloopse opmerking dat het verlagen van de druk leidt tot een lager watergebruik. Ik ben erg benieuwd om hoeveel water het kan gaan als de waterdruk in heel Nederland wordt teruggebracht. 

Nu hopen dat het niet bij een oproep blijft, maar er ook gehoor aan wordt gegeven, duidelijk, ZO duidelijk een goede zaak.