secundair logo knw 1

Sfeerbeels van het waterrijke natuurgebied Willeskop in de Lopikerwaard I foto: Onderwijsgek via Wikimedia Commons

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) heeft een uitgewerkt plan gepresenteerd voor het bergen van zo’n 200.000 kubieke meter water in het Utrechtse natuurgebied Willeskop. Dit wordt gecombineerd met een nieuwe doorvoer van overtollig water van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel naar de Lek.

Met deze maatregelen wordt volgens HDSR ingespeeld op de klimaatverandering. Het waterschap krijgt zo meer mogelijkheden om bij heftige buien het water vast te houden en door te voeren. Afgelopen maandag zijn het projectplan voor de waterberging en -doorvoer Willeskop en de bijbehorende documenten zoals de milieueffectrapportage-beoordeling ter inzage gelegd in verband met de inspraakprocedure.

Gevarieerd moerasgebied
Willeskop is een gevarieerd moerasgebied dat in de Lopikerwaard ligt. Het gebied bestaat voor een derde uit water, een derde uit land en een derde uit moeras, aldus Staatsbosbeheer dat Willeskop bezit en beheert. Volgens de organisatie is het natuurgebied een ‘vogelmagneet’ en ook erg aantrekkelijk voor andere kleine dieren.

HDSR wil in nauw contact met Staatsbosbeheer het gebied geschikt gaan maken voor het opvangen van 200.000 kubieke meter water. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij historische water- en landschapselementen. Die worden als het even kan meer zichtbaar gemaakt.

Dit wordt gecombineerd met creëren van een nieuwe doorvoermogelijkheid van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel naar de Lek voor circa 1,5 tot 2,5 kubieke meter per seconde. In de huidige situatie wordt water in het HDSR-gebied afgevoerd in westelijke richting naar de Hollandsche IJssel bij Gouda en in oostelijke richting via Utrecht naar het Amsterdam-Rijnkanaal. Door de klimaatverandering en zeespiegelstijging worden echter in de toekomst vaker beperkingen in deze afvoer verwacht. Dat probleem is er niet bij de nieuwe doorvoerroute.

Natuurvriendelijke inrichting
Om dit alles te realiseren, wordt een bypass om het huidige gemaal naast de Damweg heen gelegd en nieuwe kunstwerken zoals inlaten en duikers gebouwd. Ook gaat HDSR dijken en peilscheidingen versterken. Het gebied wordt tevens natuurvriendelijker ingericht door de aanleg van eilandjes en natuurvriendelijke oevers en het uitbreiden van het rietmoeras.

Hiermee wordt volgens Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden niet alleen het doel van het project bereikt, maar ook een meerwaarde voor de natuur gerealiseerd. Na uitvoering van de werkzaamheden is het nodig om de waterpeilen aan te passen.

Eerder heeft het hoogheemraadschap een vergelijkbaar project uitgevoerd in het gebied van de Hooge Boezem achter Haastrecht. Daar ging het om de berging van 73.000 kubieke meter water. HDSR noemt dit een voorbeeld van een succesvolle combinatie van waterberging en natuurontwikkeling.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Barry Madlener. Een man van grootse daden, w.o. motie tegen het dragen van hoofddoekjes en de verplichting voor moslimmeisjes om te moeten sporten met jongens. Dat schept hoge verwachtingen! 😱 OMG
Wat een slap verhaal over een mogelijke integriteitsschending. Als voormalig sectorhoofd bij verschillende waterschappen heb ik vele openbare aanbestedingen (klein en groot) moeten doen. Bij de meeste waterschappen zou een dergelijke aanpak nooit geaccepteerd zijn en ook bij andere overheden zoals provincies (waar ik eveneens ervaring heb) , ook niet. Wat is het toch moeilijk om gewoon een fout toe te geven! Daar is echt geen “integriteitsonderzoek “ voor nodig. Het is echt tijd dat bij deze organisatie de bezem er eens goed doorheen gaat! 
Bedankt Bas! Bij deze een link naar dat artikel: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32729940/  
Duidelijk artikel met interessante observaties!
Mbt referentie #2 zou het beter zijn te verwijzen naar Bil et al., 2021 (https://doi.org/10.1002/etc.4835).
Prachtig initiatief! Nu het hele stroomgebied van de Berkel als ruimtelijke eenheid bekijken ,vervuilers opsporen en voorstellen voor ruimtelijke ontwikkeling (incl. bescherming)met elkaar bedenken.cf kaderrichtlijn water.