secundair logo knw 1

De Nieuwe Waterweg wordt verdiept en dat heeft invloed op de waterhuishouding. Het Havenbedrijf Rotterdam en de waterschappen in West-Nederland hebben een overeenkomst gesloten om de zoetwatervoorziening en de veiligheid van de dijken te garanderen.

De Nieuwe Waterweg wordt met anderhalve meter uitgegraven tot een diepte van zeventien meter onder NAP. Hierdoor kunnen de grootste olietankers nog steeds de haven van Rotterdam bereiken. Dit is belangrijk voor de concurrentiepositie van de petrochemische industrie in het Botlekgebied.

De verdieping kan wel nadelige gevolgen hebben voor de waterhuishouding in West-Nederland. Zo dringt meer zout water binnen. Dat is ongunstig voor de zoetwatervoorziening. Het Havenbedrijf en de waterschappen hebben afgesproken om de gevolgen goed te monitoren en waar nodig in te grijpen.

Zij nemen maatregelen bij onder meer de Kleinschalige Wateraanvoer, de Parksluizen en het Boerengat om de zoetwatervoorziening te waarborgen. In verband met de veiligheid van de dijken komt er een stortsteendepot. Bij een acuut veiligheidsprobleem kan dit depot meteen worden ingezet. Het Havenbedrijf stelt een monitoringsprogramma op. Hiermee worden de verzilting, het grondwater en de veranderingen in de rivierbodem in de gaten gehouden.

De water- en hoogheemraadschappen De Stichtse Rijnlanden, Rijnland, Hollandse Delta, Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard hebben de overeenkomst ondertekend. Ook drinkwaterbedrijf Oasen en de agrarische ondernemersorganisatie LTO Noord zijn erbij betrokken.

Volgens dijkgraaf Jan Geluk van waterschap Hollandse Delta zijn de waterschappen erg tevreden over de samenwerking met het Havenbedrijf. “Wij zullen nu de monitoringsresultaten nauwlettend volgen.” Ronald Paul, chief operating officer van Havenbedrijf Rotterdam, spreekt van een constructieve samenwerking. “Het resultaat is straks een haven en een omgeving die op de toekomst zijn voorbereid.”

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.