0
0
0
s2sdefault

De Nieuwe Waterweg wordt verdiept en dat heeft invloed op de waterhuishouding. Het Havenbedrijf Rotterdam en de waterschappen in West-Nederland hebben een overeenkomst gesloten om de zoetwatervoorziening en de veiligheid van de dijken te garanderen.

De Nieuwe Waterweg wordt met anderhalve meter uitgegraven tot een diepte van zeventien meter onder NAP. Hierdoor kunnen de grootste olietankers nog steeds de haven van Rotterdam bereiken. Dit is belangrijk voor de concurrentiepositie van de petrochemische industrie in het Botlekgebied.

De verdieping kan wel nadelige gevolgen hebben voor de waterhuishouding in West-Nederland. Zo dringt meer zout water binnen. Dat is ongunstig voor de zoetwatervoorziening. Het Havenbedrijf en de waterschappen hebben afgesproken om de gevolgen goed te monitoren en waar nodig in te grijpen.

Zij nemen maatregelen bij onder meer de Kleinschalige Wateraanvoer, de Parksluizen en het Boerengat om de zoetwatervoorziening te waarborgen. In verband met de veiligheid van de dijken komt er een stortsteendepot. Bij een acuut veiligheidsprobleem kan dit depot meteen worden ingezet. Het Havenbedrijf stelt een monitoringsprogramma op. Hiermee worden de verzilting, het grondwater en de veranderingen in de rivierbodem in de gaten gehouden.

De water- en hoogheemraadschappen De Stichtse Rijnlanden, Rijnland, Hollandse Delta, Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard hebben de overeenkomst ondertekend. Ook drinkwaterbedrijf Oasen en de agrarische ondernemersorganisatie LTO Noord zijn erbij betrokken.

Volgens dijkgraaf Jan Geluk van waterschap Hollandse Delta zijn de waterschappen erg tevreden over de samenwerking met het Havenbedrijf. “Wij zullen nu de monitoringsresultaten nauwlettend volgen.” Ronald Paul, chief operating officer van Havenbedrijf Rotterdam, spreekt van een constructieve samenwerking. “Het resultaat is straks een haven en een omgeving die op de toekomst zijn voorbereid.”

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Prima initiatief van Delfland om juist in deze tijd van opstellen van waterprogramma's de link van klimaatverandering met het publiek te delen!
Jan Willem Rijke, Provincie Zuid-Holland.
Adviescommissies prima!
Goed alternatief is het uitgangspunt van 2008: Verkiezingen van belangenorganisaties.
Bestuurders met kennis van waterzaken vind ik zeer gewenst bij een technische uitvoeringsorganisatie wat de waterschappen zijn. Ik zie agrarische sector en industrie graag vertegenwoordigd in de waterschapsbestuurders, maar dan net als inwoners, als gekozen belangenorganisatie. Nu dubbele stem en zelfs driedubbele macht in het bestuur: Verstopt bij CDA en VVD en met geborgde macht als "geborgde zetel" met garantie op plek in Dagelijks Bestuur.
Zoals het zich doet aanzien zal het een geslepen insteek worden waarbij de veelal inmiddels zwaar gedupeerden aan het einde van hun latijn de duimschroeven worden opgedraaid door middel van het ondertekenen van verklaringen waarmee men afstand neemt van gerechtelijke procedures. Want er zou maar eens een gedupeerde bij het hof in het gelijk worden gesteld waardoor sprake van een precedentwerking.
Waar het echt om zou moeten gaan is de harde waarheid, het waarom juist de zwaar gedupeerden na zeven jaar dan wel langer nog altijd hun schade niet vergoed of een voor de veiligheid noodzakelijke versterking wordt bemoeilijkt/vertraagd. Groningers worden vermorzeld door Haagse corruptie. Zorgvuldig uitgedokterde snode plannen, waarbij de ene na de andere blokkade wordt opgetrokken om juist de zwaar gedupeerden eindeloos in een onmogelijke en zwaar belastende situatie te houden. Net zolang tot ze er letterlijk bij neervallen. Het Haagse ontzorgen en ruimhartig geld uitsluitend het eigen belang en de gedupeerde heeft het nakijken.
Ik verhuurde eens mijn studio met tuin aan Canadezen. In mijn schuur had ik enorme overlast duizendknoop. Zij waarschuwden mij hiervoor. Ook een ramp in hun land en zeiden dat de enige bestrijdingsmethode was: overgieten met kokend water. Ik zweer: het was weg!!!!! Heel soms steekt iets weer de kop op uit een verwaarloosde tuin v d buren.
Ik denk dat het Nederland weleens miljoenen kan schelen als zij deze methode zou toepassen.
A.D. vander Wees te Delft
Moderniseren uit oogpunt van democratie. Het is zoals zo vaak ook hier het geval dat blijkens het artikel er veel meer belangen spelen. sommige particuliere belangen, zoals die van een boer, kunnen heel goed essentieel samenvallen met het algemeen belang. Bestuurders, Tweede Kamerleden hebben vaak, nemen vaak te weinig tijd om een wetsvoorstel goed voor te bereiden, ontberen kennis door beperkte steun van van medewerkers. Er zijn te weinig medewerkers om sommige wetten zodanig te doorgronden op hun consequenties dat er rammelende wetgeving kan ontstaan. Iets waar de Raad van State ter zake kundig regelmatig op wijst. (niet mijn wijsheid, zie artikel in NRC 30 september)
Ik ben blij dat Delfland behoedzaam opereert en geen kind met het badwater weg gooit.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.