secundair logo knw 1

Het KRW-impulsprogramma bestaat uit een combinatie van een voortzetting van de huidige inzet én een aanvullende inzet. De impuls telt zes actielijnen. Dat schrijft minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer.

Harbers kondigde het actieprogramma in maart aan. Met het initiatief wil hij de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water in 2027 toch halen. Extra stappen zijn daarvoor nodig omdat nagenoeg alle wateren in Nederland niet aan de richtlijnen voldoen. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) stelde in een vorige maand gepubliceerd rapport dat doortastender aanpak dringend noodzakelijk is.

De focus van het KRW-impulsprogramma is er in de eerste plaats op gericht om te zorgen dat provincies, waterschappen, gemeenten en Rijk tijdig kunnen doen en uitvoeren wat is afgesproken, schrijft Harbers aan de Kamer. Indien nodig wordt er aangevuld en bijgestuurd, aldus de brief. "Gezien de urgentie van de opgave zal bij het KRW-impulsprogramma gewerkt worden met een adaptieve aanpak".

Om als Rijk en regio stevig te sturen op de uitvoering van het KRW-impulsprogramma komt er naast het reguliere Bestuurlijk Overleg Water tijdelijk een Bestuurlijk Overleg KRW, schrijft Harbers. Hij zit dit overleg voor, dat verder bestaat uit bestuurders van provincies en waterschappen. Ze bespreken iedere twee maanden de voortgang.

Zes actielijnen
In het eerste bestuurlijke overleg zijn zes actielijnen besproken, onderverdeeld in drie sporen: uitvoering, tussenevaluatie in 2024 en verantwoording in 2027.

Op de korte termijn gaat de meeste aandacht uit naar bewaken van de uitvoering van eerder afgesproken maatregelen en verdere uitwerking van ruimtelijke maatregelen. Voorts wordt ingezet op intensivering van maatregelen om belastende stoffen aan te pakken en inzet op verdere verankering van afspraken in regelgeving.

Dashboard
Aan adviesbureau Royal HaskoningDHV is de opdracht verstrekt om een dashboard te ontwikkelen waarop de stand van zaken wordt bijgehouden met risicoanalyses en voorts verbeteracties en handreikingen hoe verbeteringen in gang te zetten. Het bestuurlijk overleg zal aan de hand van dit dashboard elke keer de voortgang bespreken.

Bij uitwerking van ruimtelijke maatregelen gaat het vooralsnog om drie aandachtspunten: zorgen dat KRW-opgave wordt vastgelegd in de Provinciale Programma’s Landelijk Gebied (PPLG’s), herstel van de beekdalen op de zandgronden en functiewijziging van grondgebruik ten behoeve van de waterkwaliteit.

Stoffen
Bij de aanpak van stoffen gaat het om verder terugdringen van de belasting vanuit de verschillende bronnen, met name de industrie (stoffen), de landbouw (mest en gewasbeschermingsmiddelen) en de rioolwaterzuivering (stoffen en nutriënten). “Daarbij moet naar de hele keten worden gekeken: van productie tot zuivering, inclusief toelating van stoffen, vergunningverlening, toezicht en handhaving. Waar zitten probleemstoffen met mogelijkheden om die op korte (en langere) termijn verder aan te pakken?”, staat in de bijlage over het impulsprogramma dat ook naar de Kamer is gestuurd.

Er wordt voorts gekeken naar verdere verankering van gemaakte afspraken in regelgeving. “Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om verdere doorwerking van de KRW-doelen naar het mestbeleid in het kader van het 8e Actieprogramma Nitraatrichtlijn, het beleid voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden, het bodembeleid en het productbeleid voor opkomende stoffen”, schrijft Harbers.

De Tweede Kamer zal in het bestuurlijk overleg Water van 12 juli de aanpak voor het KRW-impulsprogramma bespreken.

 

LEES OOK
H2O Actueel: Harbers: advies Rli over KRW benadrukt urgentie om hard aan de slag te gaan
H2O Redactioneel: De KRW-impuls van Harbers: too little, too late

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Barry Madlener. Een man van grootse daden, w.o. motie tegen het dragen van hoofddoekjes en de verplichting voor moslimmeisjes om te moeten sporten met jongens. Dat schept hoge verwachtingen! 😱 OMG
Wat een slap verhaal over een mogelijke integriteitsschending. Als voormalig sectorhoofd bij verschillende waterschappen heb ik vele openbare aanbestedingen (klein en groot) moeten doen. Bij de meeste waterschappen zou een dergelijke aanpak nooit geaccepteerd zijn en ook bij andere overheden zoals provincies (waar ik eveneens ervaring heb) , ook niet. Wat is het toch moeilijk om gewoon een fout toe te geven! Daar is echt geen “integriteitsonderzoek “ voor nodig. Het is echt tijd dat bij deze organisatie de bezem er eens goed doorheen gaat! 
Bedankt Bas! Bij deze een link naar dat artikel: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32729940/  
Duidelijk artikel met interessante observaties!
Mbt referentie #2 zou het beter zijn te verwijzen naar Bil et al., 2021 (https://doi.org/10.1002/etc.4835).
Prachtig initiatief! Nu het hele stroomgebied van de Berkel als ruimtelijke eenheid bekijken ,vervuilers opsporen en voorstellen voor ruimtelijke ontwikkeling (incl. bescherming)met elkaar bedenken.cf kaderrichtlijn water.