secundair logo knw 1

Veilig drinkwater is een eerste levensbehoefte | Foto Unsplash/Leo Okuyama

Een extra ‘impuls’ moet ervoor zorgen dat Nederland in 2027 voldoet aan de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Dat zei minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat deze week in de Tweede Kamer. Gezien de beperkte resultaten tot nu toe leek die deadline nauwelijks nog haalbaar.

De Kamer toonde zich tijdens een overleg over de kabinetsbrief ‘Water en Bodem sturend’ bezorgd over het halen van de KRW-doelen. Nog maar 1 procent van de Nederlandse wateren voldoet hieraan, memoreerde D66’er Tjeerd de Groot.

De KRW, die sinds 2000 van kracht is, moet zorgen voor chemisch schoon en ecologisch gezond oppervlaktewater en grondwater. Uiterlijk in 2027 moeten de EU-lidstaten aan de verplichtingen voldoen.

Met een stevige aanvullende inzet is dat haalbaar, verwacht de minister. "De kwaliteit van ons water moet goed zijn, dat is van het allergrootste belang", zo schetste hij de noodzaak. "Veilig drinkwater is een eerste levensbehoefte. Nederland is een waterland, zo staan we ook internationaal bekend. De natuur leeft van water, onze economie draait erop."

Ruimte en stoffen
Harbers zei te beseffen dat de komende jaren 'cruciaal' zijn voor de Kaderrichtlijn Water. "Daarom is het belangrijk dat we nu deze extra stappen zetten."

De extra inzet van de KRW Impuls bestaat uit ruimtelijke maatregelen en maatregelen voor stoffen. Ruimtelijk gaat het bijvoorbeeld om het opnemen van waterkwaliteitsmaatregelen in de integrale provinciale gebiedsprogramma’s (NPLG). De samenhang tussen water, natuur, klimaat en landbouw, onder andere bij de aanpak van de beekdalen in Oost- en Zuid-Nederland, moet hierin centraal staan.

Voor stoffen gaat het vooral om de belasting vanuit de industrie, de rioolwaterzuivering en de landbouw. In de hele keten, van productie tot zuivering, vergunningverlening en handhaving, wordt gekeken waar probleemstoffen zitten die op korte termijn aangepakt kunnen worden.

Lastige hobbels
"De focus van de KRW Impuls ligt er vooral op tijdig doen en uitvoeren wat we hebben afgesproken", aldus het ministerie in een toelichting. "Betrokken partijen hebben vaak elkaar nodig om gezamenlijk de lastige hobbels te nemen."

De komende maanden wordt de impuls verder uitgewerkt tot een concreet actieprogramma. Volgende maand worden de voorstellen besproken met de voorzitters van de Regionale Bestuurlijke Overleggen KRW, in juli staat de aanpak op de agenda van het Bestuurlijk Overleg Water.

 

LEES OOK:
H2O-bericht: Europese Commissie oordeelt streng over waterkwaliteit in Nederland

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.
Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!
Goed dat er naar de toelatingseisen voor individuele middelen wordt gekeken, maar realiseer je dat de giftigheid in het water veroorzaakt wordt door de cocktail aan middelen. Voor het waterleven zijn het naast de bestrijdingsmiddelen ook de PAK's, zware metalen en ammoniak die schade aanrichten. Gezamenlijk zijn ze er voor verantwoordelijk dat meer dan een derde van de Nederlandse oppervlaktewateren zo giftig is dat de biologische doelen niet gehaald kunnen worden. En dan zijn er nog de 'nieuwe stoffen' die vanwege persistentie en specifieke gevaren voor de mens en het milieu schadelijk zijn.
@Bertha AntonissenDat lijkt me uitgesloten. Die bufferstroken zijn Europees voorgeschreven en dienen ook ter voorkoming van afspoeling meststoffen naar het oppervlaktewater. Overschrijding van de nitraatnorm voor KRW-wateren is voor zo ver ik weet de veruit grootste / meest algemene oorzaak van het niet halen van de KRW-normen voor de KRW-wateren. 
Mooi initiatief! We hebben nog 2,5 jaar.....