secundair logo knw 1

Veilig drinkwater is een eerste levensbehoefte | Foto Unsplash/Leo Okuyama

Een extra ‘impuls’ moet ervoor zorgen dat Nederland in 2027 voldoet aan de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Dat zei minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat deze week in de Tweede Kamer. Gezien de beperkte resultaten tot nu toe leek die deadline nauwelijks nog haalbaar.

De Kamer toonde zich tijdens een overleg over de kabinetsbrief ‘Water en Bodem sturend’ bezorgd over het halen van de KRW-doelen. Nog maar 1 procent van de Nederlandse wateren voldoet hieraan, memoreerde D66’er Tjeerd de Groot.

De KRW, die sinds 2000 van kracht is, moet zorgen voor chemisch schoon en ecologisch gezond oppervlaktewater en grondwater. Uiterlijk in 2027 moeten de EU-lidstaten aan de verplichtingen voldoen.

Met een stevige aanvullende inzet is dat haalbaar, verwacht de minister. "De kwaliteit van ons water moet goed zijn, dat is van het allergrootste belang", zo schetste hij de noodzaak. "Veilig drinkwater is een eerste levensbehoefte. Nederland is een waterland, zo staan we ook internationaal bekend. De natuur leeft van water, onze economie draait erop."

Ruimte en stoffen
Harbers zei te beseffen dat de komende jaren 'cruciaal' zijn voor de Kaderrichtlijn Water. "Daarom is het belangrijk dat we nu deze extra stappen zetten."

De extra inzet van de KRW Impuls bestaat uit ruimtelijke maatregelen en maatregelen voor stoffen. Ruimtelijk gaat het bijvoorbeeld om het opnemen van waterkwaliteitsmaatregelen in de integrale provinciale gebiedsprogramma’s (NPLG). De samenhang tussen water, natuur, klimaat en landbouw, onder andere bij de aanpak van de beekdalen in Oost- en Zuid-Nederland, moet hierin centraal staan.

Voor stoffen gaat het vooral om de belasting vanuit de industrie, de rioolwaterzuivering en de landbouw. In de hele keten, van productie tot zuivering, vergunningverlening en handhaving, wordt gekeken waar probleemstoffen zitten die op korte termijn aangepakt kunnen worden.

Lastige hobbels
"De focus van de KRW Impuls ligt er vooral op tijdig doen en uitvoeren wat we hebben afgesproken", aldus het ministerie in een toelichting. "Betrokken partijen hebben vaak elkaar nodig om gezamenlijk de lastige hobbels te nemen."

De komende maanden wordt de impuls verder uitgewerkt tot een concreet actieprogramma. Volgende maand worden de voorstellen besproken met de voorzitters van de Regionale Bestuurlijke Overleggen KRW, in juli staat de aanpak op de agenda van het Bestuurlijk Overleg Water.

 

LEES OOK:
H2O-bericht: Europese Commissie oordeelt streng over waterkwaliteit in Nederland

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@SebastiaanDat is een goede vraag als we het over de waterkwaliteit van rivieren hebben, maar in dit project zijn vooral kleine watertjes gemeten. Dat komt niet uit het buitenland, dus daar zullen we echt zelf mee aan de slag moeten!
Bijzonder. Veel waterschappen spreken nog van ‘aan en afhaakproblematiek’ waarbij de zorg juist is voor afhakende bedrijven, lees verminderde heffingsopbrengsten.
Natuurlijk is het slim als bedrijven afhaken, met duurzamere zuivering, eventueel gevolgd tot eigen directe lozing in gebied, en vervolgens tot eigen waterhergebruik. Prima.
Maar aub geen dogma. We spreken nog steeds over stedelijk afvalwater, waarbij het bedrijfswater zeker af en toe een waardevolle bijdrage is in de gehele keten.
In @KNW, @skiw, @vemw @dbc verband nog maar eens over spreken.
Reintje Paijmans Kriens Waterschapsverkiezingen: apart of niet?
"Kennis van Waterbeheer" en "Provinciaal bestuur"  voor een groot deel van onze bevolking, is naar mijn ervaring heel gering. De situatie  is per provincie ook geheel anders. Of je nu in Zuid-Holland woont of in Drenthe: water aanvoer, afvoer  en tekort zijn niet met elkaar te vergelijken. De grenzen vallen niet samen. 
Ik heb als geograaf ook veel te maken gehad met wat dat voor problemen voor de bevolking, stadsbesturen en waterschappen veroorzaakte. Stadsbesturen hebben, zeker in de huidige tijd, andere, grotere problemen op hun agenda staan. Op welke manier moet, kan betere voorlichting opgelost worden? Ik heb lezingen gegeven, excursies georganiseerd, bestuursleden van de waterschappen daarbij uitgenodigd en wat ik ook erg belangrijk vind, aan het voortgezet onderwijs voorlichting, onderwijs gegeven. Bij excursies vroeg ik aan de ouders van de leerlingen of zij "mee wilden helpen" met vervoer, eten, geld ophalen voor de bijkomende kosten. Vaak meldden meer ouders zich aan dan eigenlijk nodig was, maar dat had voor de waterschappen in velerlei opzicht positieve gevolgen.
"Samenwerking", overleg met de landen waar de rivieren ontstaan en door stromen, afspreken hoeveel water ieder land wil, kan, mag gebruiken, afvoeren, dat zijn problemen, die nauwelijks bekend zijn bij de bevolking.
Ik hoop dat dit soort onderwerpen net zo belangrijk worden gevonden als problemen met  auto rijden, parkeren en boodschappen doen.
Ik wens Nederland veel succes.
Wat ik vooral interessant vind in dit artikel, is de min of meer terloopse opmerking dat het verlagen van de druk leidt tot een lager watergebruik. Ik ben erg benieuwd om hoeveel water het kan gaan als de waterdruk in heel Nederland wordt teruggebracht. 

Nu hopen dat het niet bij een oproep blijft, maar er ook gehoor aan wordt gegeven, duidelijk, ZO duidelijk een goede zaak.