secundair logo knw 1

Mark Harbers | Foto Valerie Kuypers

Voor de beekdalen komt er uit het Transitiefonds Landelijk Gebied en Natuur 800 miljoen euro beschikbaar om de meststoffen vanuit de landbouw te verminderen. Ook wordt met extra inspanningen de vervuiling van water door chemische stoffen aangepakt. Voorts komt er een tweemaandelijks overleg met waterbestuurders om te praten over de voortgang om de doelen van de Kaderrichtlijn Water te halen.

Dat schrijft minister Mark Harbers in een eerste reactie op het advies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) om de Europese waterkwaliteitsdoelen te halen. De bewindsman is blij met het rapport, schrijft hij. “Het benadrukt de urgentie om hard aan de slag te gaan.”

In het advies stelt de Rli dat Nederland met het huidige beleid de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) niet gaat halen. De raad ziet drie factoren die bepalend zijn voor de falende aanpak: een gebrek aan urgentiebesef, een te grote vrijblijvendheid bij de keuze voor en het gebruik van beschikbare beleidsinstrumenten en een gebrekkige invulling en uitvoering van taken en verantwoordelijkheden.

Waardevolle handvatten
Harbers ziet in de bevindingen van de raad ‘waardevolle handvatten voor de extra inspanningen’ die hij wil doen om de Europese waterkwaliteitseisen wel te halen. In maart kondigde hij aan met een extra impuls de doelen te willen gaan realiseren.

In reactie op de impulsbrief van Harbers zegt Karin Sluis van de Rli bij de presentatie van het advies door de Raad: “De minister hinkt op twee gedachten. Eerst zegt hij dat we de doelen wel gaan halen, later dat het nog spannend wordt. En hoe die impuls wordt ingevuld, weten we nog niet."

Extra maatregelen
Op dit moment worden er extra maatregelen uitgewerkt, schrijft Harbers in zijn reactie op het Rli-rapport. Wat al vast staat, aldus de bewindsman, is dat er 800 miljoen euro uit het Transitiefonds beschikbaar komt om de vermesting van de beekdalen tegen te gaan. Nieuw is het niet, het bedrag is in het coalitieakoord al geoormerkt voor grootschalig herstel van beekdalen op zandgronden. Daarnaast komen er extra inspanningen bij zowel producenten als bij waterzuiveringen om vervuiling door chemische stoffen aan pakken, schrijft de minister.

Om meer grip te krijgen op de uitvoering van de gemaakte afspraken gaat Harbers elke twee maanden om de tafel zitten met de waterbestuurders om de voortgang te bespreken, ‘zodat hobbels in de uitvoering direct kunnen worden aangepakt’. “En waar mogelijk wil ik de KRW-doelen beter verankeren in de regelgeving.”

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@Hans A.J. MiddendorpHoi Hans, dank voor je reactie en je vraag. André en ik pleiten voor een plan B: dus niet boeren ondersteunen die met hun subsidietrekkers bulkproducten produceren in monocultuur (dat is plan A). Wij pleiten voor het ondersteunen van boeren bij welke natuur, landschap en cultuur wél in goede handen is. Dat zijn veelal de kleinere boeren. Die moeten we perspectief bieden, ondersteunen. Als we slim zijn zorgen we dat zij meer ontvangen voor hun producten. André en ik hopen dat er méér plan-B-boeren komen, niet minder. De natuur zal er wel bij varen, evenals de kwaliteit van onze bronnen voor drinkwater.
Jos
Waarom niet gelijk combineren met een algemenere inrichting van het Markermeer om het inlaatwater van het Hoogheemraadschap HHNK te verbeteren, zwevende stof te verwijderen, hiervoor werden rond 1995 al plannen gesmeed. En ook natuurlijk ook om het effect van het door het Mantel gemaal bij Schardam op het Markermeer te neutraliseren. Dan kunnen de Marker Wadden gelijk 10 maal zo groot worden.
Een goede zaak, om effluentwater te gebruiken in plaats van drinkwater voor de slibontwatering. Ik ken dit proces net, maar waarom heb je water nodig om slib te ontwateren? Klinkt mij vreemd in de oren.
Barry Madlener. Een man van grootse daden, w.o. motie tegen het dragen van hoofddoekjes en de verplichting voor moslimmeisjes om te moeten sporten met jongens. Dat schept hoge verwachtingen! 😱 OMG
Wat een slap verhaal over een mogelijke integriteitsschending. Als voormalig sectorhoofd bij verschillende waterschappen heb ik vele openbare aanbestedingen (klein en groot) moeten doen. Bij de meeste waterschappen zou een dergelijke aanpak nooit geaccepteerd zijn en ook bij andere overheden zoals provincies (waar ik eveneens ervaring heb) , ook niet. Wat is het toch moeilijk om gewoon een fout toe te geven! Daar is echt geen “integriteitsonderzoek “ voor nodig. Het is echt tijd dat bij deze organisatie de bezem er eens goed doorheen gaat!