secundair logo knw 1

Mark Harbers | Foto Valerie Kuypers

Voor de beekdalen komt er uit het Transitiefonds Landelijk Gebied en Natuur 800 miljoen euro beschikbaar om de meststoffen vanuit de landbouw te verminderen. Ook wordt met extra inspanningen de vervuiling van water door chemische stoffen aangepakt. Voorts komt er een tweemaandelijks overleg met waterbestuurders om te praten over de voortgang om de doelen van de Kaderrichtlijn Water te halen.

Dat schrijft minister Mark Harbers in een eerste reactie op het advies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) om de Europese waterkwaliteitsdoelen te halen. De bewindsman is blij met het rapport, schrijft hij. “Het benadrukt de urgentie om hard aan de slag te gaan.”

In het advies stelt de Rli dat Nederland met het huidige beleid de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) niet gaat halen. De raad ziet drie factoren die bepalend zijn voor de falende aanpak: een gebrek aan urgentiebesef, een te grote vrijblijvendheid bij de keuze voor en het gebruik van beschikbare beleidsinstrumenten en een gebrekkige invulling en uitvoering van taken en verantwoordelijkheden.

Waardevolle handvatten
Harbers ziet in de bevindingen van de raad ‘waardevolle handvatten voor de extra inspanningen’ die hij wil doen om de Europese waterkwaliteitseisen wel te halen. In maart kondigde hij aan met een extra impuls de doelen te willen gaan realiseren.

In reactie op de impulsbrief van Harbers zegt Karin Sluis van de Rli bij de presentatie van het advies door de Raad: “De minister hinkt op twee gedachten. Eerst zegt hij dat we de doelen wel gaan halen, later dat het nog spannend wordt. En hoe die impuls wordt ingevuld, weten we nog niet."

Extra maatregelen
Op dit moment worden er extra maatregelen uitgewerkt, schrijft Harbers in zijn reactie op het Rli-rapport. Wat al vast staat, aldus de bewindsman, is dat er 800 miljoen euro uit het Transitiefonds beschikbaar komt om de vermesting van de beekdalen tegen te gaan. Nieuw is het niet, het bedrag is in het coalitieakoord al geoormerkt voor grootschalig herstel van beekdalen op zandgronden. Daarnaast komen er extra inspanningen bij zowel producenten als bij waterzuiveringen om vervuiling door chemische stoffen aan pakken, schrijft de minister.

Om meer grip te krijgen op de uitvoering van de gemaakte afspraken gaat Harbers elke twee maanden om de tafel zitten met de waterbestuurders om de voortgang te bespreken, ‘zodat hobbels in de uitvoering direct kunnen worden aangepakt’. “En waar mogelijk wil ik de KRW-doelen beter verankeren in de regelgeving.”

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Waterniveau in rivieren stijgt niet over de volle lengte. Pas in het deltagebied wordt er overlast ondervonden. 
Hoe denk je dat een rivier met een waterval over de volle lente evenveel stijgt??


Het aanblijven van Woolderink in het waterschapsbestuur zal niet de rust brengen om op een verantwoorde manier besluiten te nemen, wrok zal meespelen in de besluitvorming, integriteit is een issue in politiek en bestuur.
Dus rest maar 1 ding.
Juist opstappen
De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)
Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.