Voor de beekdalen komt er uit het Transitiefonds Landelijk Gebied en Natuur 800 miljoen euro beschikbaar om de meststoffen vanuit de landbouw te verminderen. Ook wordt met extra inspanningen de vervuiling van water door chemische stoffen aangepakt. Voorts komt er een tweemaandelijks overleg met waterbestuurders om te praten over de voortgang om de doelen van de Kaderrichtlijn Water te halen.

Dat schrijft minister Mark Harbers in een eerste reactie op het advies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) om de Europese waterkwaliteitsdoelen te halen. De bewindsman is blij met het rapport, schrijft hij. “Het benadrukt de urgentie om hard aan de slag te gaan.”

In het advies stelt de Rli dat Nederland met het huidige beleid de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) niet gaat halen. De raad ziet drie factoren die bepalend zijn voor de falende aanpak: een gebrek aan urgentiebesef, een te grote vrijblijvendheid bij de keuze voor en het gebruik van beschikbare beleidsinstrumenten en een gebrekkige invulling en uitvoering van taken en verantwoordelijkheden.

Waardevolle handvatten
Harbers ziet in de bevindingen van de raad ‘waardevolle handvatten voor de extra inspanningen’ die hij wil doen om de Europese waterkwaliteitseisen wel te halen. In maart kondigde hij aan met een extra impuls de doelen te willen gaan realiseren.

In reactie op de impulsbrief van Harbers zegt Karin Sluis van de Rli bij de presentatie van het advies door de Raad: “De minister hinkt op twee gedachten. Eerst zegt hij dat we de doelen wel gaan halen, later dat het nog spannend wordt. En hoe die impuls wordt ingevuld, weten we nog niet."

Extra maatregelen
Op dit moment worden er extra maatregelen uitgewerkt, schrijft Harbers in zijn reactie op het Rli-rapport. Wat al vast staat, aldus de bewindsman, is dat er 800 miljoen euro uit het Transitiefonds beschikbaar komt om de vermesting van de beekdalen tegen te gaan. Nieuw is het niet, het bedrag is in het coalitieakoord al geoormerkt voor grootschalig herstel van beekdalen op zandgronden. Daarnaast komen er extra inspanningen bij zowel producenten als bij waterzuiveringen om vervuiling door chemische stoffen aan pakken, schrijft de minister.

Om meer grip te krijgen op de uitvoering van de gemaakte afspraken gaat Harbers elke twee maanden om de tafel zitten met de waterbestuurders om de voortgang te bespreken, ‘zodat hobbels in de uitvoering direct kunnen worden aangepakt’. “En waar mogelijk wil ik de KRW-doelen beter verankeren in de regelgeving.”

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Heerlijk paniekartikel van onze klimaatreligie. Is er ook ruimte voor feiten, logica en wetenschap?
Heel ernstig is ook dat er nog altijd meer mensen overlijden ten gevolge van koude dan ten gevolge van hitte.
Vorig juli temperaturen van - 70 en lager op de Zuidpool. Het komt wel erg dichtbij zo.
https://www.accuweather.com/nl/aq/amundsen-scott-south-pole-station/2258520/july-weather/2258520?year=2022
Bidden dat Groenland weer ijsvrij en groen wordt zodat alles weer bij het oude blijft.
Dank. Mvrgr, Henk Timme
@P.C. de RuiterU heeft gelijk. Het is aangepast.
Uit de tekst kan worden gelezen dat de Motie van afkeuring is ingediend bij Waterschap Hollandse Delta.
Dit moet zijn bij Waterschap Delfland!
(zie https://www.rodi.nl/hoekvanholland/politiek/344702/motie-van-afkeuring-voor-nieuw-college-waterschap-delfland )
Ik wil de feiten kennen (10%)
De processen doorgronden (40%)
En de onzekerheid verkennen (50%)
Een oplossing zou kunnen zijn om activiteiten uit te besteden. Bijv. de voorzuivering van industrieel afvalwater of de opwerking van biogas uit slibgistingen of zelfs de volledige slibgisting uit te besteden. Marktpartijen kunnen dit ook nog eens goedkoper en sneller realiseren, waardoor eerder (duurzaamheids)doelstellingen worden gerealiseerd.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.