“Dankzij digitalisering ziet de wereld er over een aantal jaar heel anders uit. Waterschappen en andere overheden moeten daar nu op anticiperen.” Dat zegt Charlotte Contreras León-Dunnink. Zij is auteur van de nieuwe handreiking Digitale Transformatie, die de Unie van Waterschappen publiceerde.

Er komt veel wetgeving op waterschappen af met regels over het inrichten van digitale processen, bijvoorbeeld de Wet digitale overheid of de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer. Deze wetgeving gaat niet alleen juristen aan, maar is juist ook belangrijk voor talloze andere disciplines binnen de waterschappen. In de kern draait het vaak om de digitale verhouding tussen overheid enerzijds en burgers en bedrijven anderzijds.

Eyeopener en aansporing
Charlotte Contreras León-Dunnink, beleidsadviseur Bestuurlijk-Juridische Zaken van de Unie van Waterschappen, merkte dat er onder juristen van de verschillende waterschappen behoefte was aan een helder beeld van deze nieuwe wetgeving. “Maar met deze handreiking willen we niet alleen juristen bereiken. Daarom hebben we, samen met de Unie-werkgroep Recht & ICT, de handreiking opgezet als eye-opener en aansporing om met het onderwerp digitale transformatie aan de slag te gaan.”

Anticiperen
De digitale transformatie zal de komende jaren veel gevolgen hebben voor de werkwijze en het functioneren van organisaties als waterschappen. “De wereld ziet er over een aantal jaar echt heel anders uit, al weten we nog niet precies hoe. Maar nu hebben organisaties als waterschappen nog wel de tijd om te anticiperen, zich nieuwe technieken eigen te maken en toe te werken naar het ontwikkelen van een netwerkorganisatie.”

Interdisciplinaire aanpak
De handreiking bevat, naast concrete handvatten voor waterschapsmedewerkers over de uitwerking van relevante wet- en regelgeving, ook de oproep om digitalisering niet alleen als een technisch of juridisch onderwerp op te vatten. “Stel je voor dat in een innovatieteam wordt gesproken over de inzet van een tool waarvoor data moet worden verzameld. Dan volstaat het niet om een jurist aan het einde van het traject een vinkje te laten zetten. Om de digitalisering echt een plek te geven, is een interdisciplinaire aanpak vereist waarbij verschillende afdelingen samenwerken om de gevolgen van de digitale transformatie voor de werkzaamheden van de waterschappen af te wegen.”

Concrete omgang met digitale transformatie
De handreiking is gemaakt in overleg met experts van de waterschappen en in contact met juristen van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Contreras León-Dunnink is blij verrast met de enthousiaste reacties die ze vanuit overheidsland heeft ontvangen. “Er wordt natuurlijk veel gesproken over de invloed van de digitale transformatie en er worden ook veel bijeenkomsten over onderwerpen als techniek en ethiek of kunstmatige intelligentie georganiseerd. Maar een concrete handreiking met handvatten voor medewerkers was er nog niet.”

 

MEER INFORMATIE
De handreiking ‘Digitale transformatie’

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

"64% minder lozing dan in 1990" juicht dit artikel. Dan praat je dus over 2 procent verbetering per jaar. Of anders gezegd: na 32 jaar is de restlozing met twee-derde afgenomen. De zuiveringstechniek is in deze periode geëvolueerd van alleen aerobe beluchting naar anaerobe technieken, dus zo verrassend is dit niet.
De hamvraag die onbeantwoord blijft, is wat de impact is van de restlozing op de doelen van de KRW. Uit de berekeningen van het CBS zou blijken dat stikstof uit rwzi's nog voor 18% bijdraagt aan de totale belasting, en fosfaat nog voor 25% aan de totale belasting. Maar het gaat nog steeds om enorme hoeveelheden: 14,3 miljoen kg N en 1,64 miljoen kg P.
De afname in kg N is veel groter is dan in kg P. De verhouding tussen N en P is verschoven. Met als gevolg dat blauwalgen (die zelf stikstof binden) "in het voordeel zijn" vergeleken met groenalgen, die stikstof uit het oppervlaktewater opnemen. Dertig jaar geleden was er nog veel 'groene soep', inmiddels zijn de drijflagen van blauwalgen een hardnekkig probleem.
Het zou dus zomaar kunnen zijn dat het verwijderen van stikstof nu voldoende is, maar dat de verwijdering van fosfaat nog veel beter moet. Behalve wellicht als de rwzi (bijna) rechtstreeks op zee loost, dan is goed ook goed genoeg.
Watersporters vragen zich af in hoeverre dit overlast en verandering gaat hebben / geven!
Enerzijds tijdens werkzaamheden, maar anderzijds ook na de werkzaamheden.
Een waterbos zal zeker invloed hebben op het gedrag van golven?
Is daar bij ontwerp, de vorm waarin het wordt aangelegd rekening mee te houden?
Er zijn liefhebbers van vlak water en liefhebbers van mooie golven.
In de huidige zoneringen (o.a. diep / ondiep) konden verschillende liefhebbers terecht op het Wolderwijd.
@Hans Middendorphey als jij het zo goed weet maak jij toch een blog aan?
De feiten kloppen niet, beroepsvissers zijn nog wel actief op de Westerschelde en zie ze regelmatig netten uitzetten voor de zeebaars.
Is Fluor ook te verwijderen met deze techniek?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!