0
0
0
s2sdefault

Het vakartikel ‘Maatregel op de Kaart: Kansrijke landbouwmaatregelen per perceel voor schoner grond- en oppervlaktewater’ is bekroond tot het beste H2O-vakartikel van 2020. De jury onder voorzitterschap van Idsart Dijkstra ziet in het artikel een geslaagde poging om 'de urgentie te werken aan ecologische gezond water om te zetten in een praktische landelijke kaart met kansrijke maatregelen'.

Het vakartikel werd geschreven door Luuk van Gerven (WEnR), Stefan Jansen (Deltares), Arnaut van Loon (KWR), Saskia Lukacs (RIVM), Frank Verhoeven (Boerenverstand), Debby van Rotterdam (NMI) en Piet Groenendijk (WEnR). Het stuk beschrijft de ontwikkeling van de kaart die voor elk landbouwperceel in Nederland aangeeft welke vrijwillige maatregelen kansrijk zijn om de emissie van stikstof en fosfor naar het grond- en oppervlaktewater te verminderen.

De landelijke maatregelenkaart, ontwikkeld binnen het onderzoek Thema Nutriënten van de Kennisimpuls Waterkwaliteit (KIWK), is een vervolg op de zogeheten BOOT-lijst met 99 landbouwmaatregelen die in 2017 is opgesteld om emissies van nutriënten en bestrijdingsmiddelen naar het water terug te dringen. Die lijst bleek in de praktijk niet te werken, ze was veel te ingewikkeld. In het project ‘Maatregel op de kaart’ werd daarom een landelijke maatregelenkaart ontwikkeld. Het werd ‘een inspiratielijst met maatregelen’ tot op perceelniveau.

De jury prijst de omzetting en het resultaat, beschreven in een artikel dat ‘zeer compact en uitdagend is geschreven’. “De lezer wordt in hoog tempo meegenomen in deze complexe materie en ogenschijnlijk eenvoudige wijze om maatregelen te toetsen.” Voorts is er lof voor de energie en het enthousiasme waarmee is gewerkt. “Het spat van het artikel af.”

Tweede en derde
In de verkiezing eindigde het artikel ‘Nieuwe tools voor inschatten klimaatschade en selecteren van adaptatiemaatregelen’ op de tweede plaats. Het stuk is geschreven door Frans van de Ven (Deltares, Technische Universiteit Delft), Hasse Goosen, Sandy Hofland (Stichting Climate Adaptation Services), Hans Gehrels, Reinder Brolsma (Deltares).

“Het artikel is bijzonder uitnodigend geschreven, waardoor de lezer vervolgens min of meer automatisch op de link klikt naar de toolbox en zelf aan de slag gaat”, aldus het juryverslag.

Derde werd ‘Afkoppelen van hemelwater: aandacht voor de waterkwaliteit’ van Jeroen Mandemakers, Jaap Klein (Witteveen+Bos), Simon Holsteijn (IMD BV), Winnie Rip (waterschap Amstel, Gooi en Vecht), Sjors Traast (gemeente Wijdemeren). Het artikel is een mooie samenvatting van een gedegen studie, aldus de jury. “En geeft in één oogopslag het risico van het afstromend hemelwater weer voor de waterkwaliteit van de Loosdrechtse plassen en de omliggende natuurgebieden.”

Van de auteurs eindigde Jeroen Mandermakers vorig jaar ook in de prijzen. Hij werd toen met het vakartikel ‘Ecologische watersysteemanalyse: Waterbalans geeft inzicht’  tweede.

In de H2O-uitgave die in september verschijnt wordt aandacht besteed aan het winnende artikel.

 

MEER INFORMATIE
De winnende vakartikelen:
Maatregel op de Kaart: Kansrijke landbouwmaatregelen per perceel voor schoner grond- en oppervlaktewater
Webversie van 'Maatregel op de Kaart'

Afkoppelen van hemelwater: aandacht voor de waterkwaliteit
Ecologische watersysteemanalyse: Waterbalans geeft inzicht

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Prima initiatief van Delfland om juist in deze tijd van opstellen van waterprogramma's de link van klimaatverandering met het publiek te delen!
Jan Willem Rijke, Provincie Zuid-Holland.
Adviescommissies prima!
Goed alternatief is het uitgangspunt van 2008: Verkiezingen van belangenorganisaties.
Bestuurders met kennis van waterzaken vind ik zeer gewenst bij een technische uitvoeringsorganisatie wat de waterschappen zijn. Ik zie agrarische sector en industrie graag vertegenwoordigd in de waterschapsbestuurders, maar dan net als inwoners, als gekozen belangenorganisatie. Nu dubbele stem en zelfs driedubbele macht in het bestuur: Verstopt bij CDA en VVD en met geborgde macht als "geborgde zetel" met garantie op plek in Dagelijks Bestuur.
Zoals het zich doet aanzien zal het een geslepen insteek worden waarbij de veelal inmiddels zwaar gedupeerden aan het einde van hun latijn de duimschroeven worden opgedraaid door middel van het ondertekenen van verklaringen waarmee men afstand neemt van gerechtelijke procedures. Want er zou maar eens een gedupeerde bij het hof in het gelijk worden gesteld waardoor sprake van een precedentwerking.
Waar het echt om zou moeten gaan is de harde waarheid, het waarom juist de zwaar gedupeerden na zeven jaar dan wel langer nog altijd hun schade niet vergoed of een voor de veiligheid noodzakelijke versterking wordt bemoeilijkt/vertraagd. Groningers worden vermorzeld door Haagse corruptie. Zorgvuldig uitgedokterde snode plannen, waarbij de ene na de andere blokkade wordt opgetrokken om juist de zwaar gedupeerden eindeloos in een onmogelijke en zwaar belastende situatie te houden. Net zolang tot ze er letterlijk bij neervallen. Het Haagse ontzorgen en ruimhartig geld uitsluitend het eigen belang en de gedupeerde heeft het nakijken.
Ik verhuurde eens mijn studio met tuin aan Canadezen. In mijn schuur had ik enorme overlast duizendknoop. Zij waarschuwden mij hiervoor. Ook een ramp in hun land en zeiden dat de enige bestrijdingsmethode was: overgieten met kokend water. Ik zweer: het was weg!!!!! Heel soms steekt iets weer de kop op uit een verwaarloosde tuin v d buren.
Ik denk dat het Nederland weleens miljoenen kan schelen als zij deze methode zou toepassen.
A.D. vander Wees te Delft
Moderniseren uit oogpunt van democratie. Het is zoals zo vaak ook hier het geval dat blijkens het artikel er veel meer belangen spelen. sommige particuliere belangen, zoals die van een boer, kunnen heel goed essentieel samenvallen met het algemeen belang. Bestuurders, Tweede Kamerleden hebben vaak, nemen vaak te weinig tijd om een wetsvoorstel goed voor te bereiden, ontberen kennis door beperkte steun van van medewerkers. Er zijn te weinig medewerkers om sommige wetten zodanig te doorgronden op hun consequenties dat er rammelende wetgeving kan ontstaan. Iets waar de Raad van State ter zake kundig regelmatig op wijst. (niet mijn wijsheid, zie artikel in NRC 30 september)
Ik ben blij dat Delfland behoedzaam opereert en geen kind met het badwater weg gooit.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.