0
0
0
s2smodern

Het lukt steeds beter om de muskusrattenpopulatie in Nederland tot de grens met Duitsland terug te dringen. Dat concluderen de vier noordelijke grenswaterschappen op grond van de nieuwste cijfers.

Het afgelopen jaar vingen zij, geheel in lijn met de landelijke trend, opnieuw minder muskusratten dan in het jaar daarvoor. De vangsten daalden van in totaal 15.645 in 2018 naar 12.721 in 2019, een daling van bijna 19 procent. Dat komt voornamelijk doordat er ook minder muskusratten zijn.

Alleen bij waterschap Hunze en Aa’s ging het aantal vangsten omhoog: van 2.593 naar 4.058, een stijging van ruim 56 procent.

henk van der steenHenk van der SteenRegionaal coördinator muskus- en beverrattenbestrijding Henk van der Steen heeft daar wel een verklaring voor. ''Wij hebben de bestrijding eind 2011 overgenomen van de provincie Groningen’’, vertelt hij. ''Daar hebben we nog een inhaalslag te maken. We werken nu van de schone gebieden in Drenthe naar de Duitse grens in Groningen. In die regio hebben we enorm veel gevangen.’’

Samen een gebied in
Hunze en Aa’s werkt voor de bestrijding van muskus- en beverratten samen met de andere noordelijke grenswaterschappen Noorderzijlvest, WDODelta en Vechtstromen. ‘’We helpen elkaar met grote vangacties’’, aldus Van der Steen. ''Een paar keer per jaar gaan we samen een gebied in. Dat werkt perfect. We leren van elkaar en we worden er allemaal beter van.’’

In de meeste regio’s waren de waterschappen al langer verantwoordelijk voor de bestrijding van de invasieve exoten, die met name vanuit Duitsland ons land binnendringen. In 2011 is dit ook per wet geregeld.

Muskusratten graven gangen en holen in dijken en oevers en vormen daarmee een gevaar voor de waterveiligheid. Nederland wil de populatie zo klein mogelijk houden, zodat de schade beheersbaar is.

Beverratten
In juni 2019 is tijdens een ledenvergadering van de Unie van Waterschappen besloten om de muskusrattenpopulatie in Nederland daadwerkelijk terug te dringen tot aan de grens met Duitsland. Het duurt naar verwachting twaalf tot vijftien jaar om dit te bereiken.

Met de beverrattenpopulatie is dit al bijna gelukt. Hunze en Aa’s ving er vorig jaar nog 132, Vechtstromen 188, Noorderzijlvest 1 en WDODelta geen enkele.

Van der Steen verwacht het komende jaar in het gebied van Hunze en Aa’s ook een ''forse daling’’ van het aantal gevangen muskusratten. Maar controle in de grensstreek zal nodig blijven, waarschuwt hij. Omdat de bestrijding in Duitsland anders geregeld is, blijft de instroom groot.

Parlement Hannover
In de deelstaat Niedersachsen worden muskusrattenvangers ‘per staart’ betaald. Beverratten gelden als jachtwild, waarvoor dus jagers ingezet moeten worden.

Gesprekken over en weer hebben tot nog toe niets opgeleverd. ''Een delegatie van de Unie van Waterschappen mocht afgelopen najaar het parlement in Hannover adviseren: haal de beverrat uit de jacht weg. Maar dat voorstel heeft het jammer genoeg niet gehaald.’’

De Unie van Waterschappen komt volgende week met de landelijke cijfers over 2019. In 2018 werden er in heel Nederland 53.511 muskusratten gevangen.

 

MEER INFORMATIE
Persbericht Noorderzijlvest + tabellen
Muskusratten worden teruggedrongen tot de landsgrens
Muskusrattenvangst opnieuw afgenomen, maar moet naar nul

 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Goede dag, ik heb uw verslag gelezen over het afvalwater op de Oude Rijn bij Katwijk. Ik woon zelf aan de Zandsloot te Katwijk een aftakking van de Oude Rijn. Hoe kom ik te weten of deze Zandsloot geschikt is om te zwemmen? Ik zwem regelmatig. Is dit mogelijk met gebruik maken van een swimsuit en oog bescherming.
De Zandsloot is ongeveer 8 meter breed en ongeveer 400 meter lang, met aan de uitlopen de Oude Rijn.
Wat we met zijn allen de afgelopen 150-200 jaar in vijf forse ontwateringsgolven/afwateringsgolven (1. kanalisaties, 2. ontginningen en bebossingen, 3. beekverbeteringen, 4. ruilverkavelingen (nooit meer honger) en 5 verstedelijking) gemaakt hebben, is helaas niet in enkele jaren te herstellen.
Toch deel ik de zorgen van Patrick, ook al zeilen we bij waterschap Aa en Maas al scherper aan de wind dan 20 jaar geleden. Van #herstelsponswerkinglandschap naar #ontwikkelsponswerkinglandschap. Zie ook de Stowa-pagina over klimaatrobuuste beekdallandschappen.
Iedereen weet toch dat zandgrond slecht water vasthoudt. Maar als je kijkt naar de zandgronden in Drenthe, Twente, Veluwe en de Achterhoek, speelt de drooglegging en aanleg van de N.O.P. ook een rol van betekenis voor wat betreft het sneller wegstromen van het grondwater van het "Oude Land naar het Nieuwe Land" omdat er minder tegendruk is.
Het is nog erger dan Patrick schrijft: decennia geleden is meer dan de helft van het land in het kader van de ruilverkavelingen omgespit en is ten minste even zoveel biodiversiteit verdwenen. Door de ruilverkavelingen zijn de landbouwpercelen zodanig ontwaterd dat er nu in de zomer een watertekort is. Als we niet oppassen wordt het grondwater onder grote Natura 2000-gebieden, zoals de Veluwe 's-winters geïnjecteerd met systeemvreemd water uit de grote rivieren, dat daaruit in de zomer wordt onttrokken. Zodoende wordt de natuur dubbel gepakt.
Prima stuk! Nu het draagvlak nog. Zet 'm op! Als een hoger waterpeil in een stadspark (Alkmaar), eigendom van de gemeente al kan worden tegen gehouden door de CDA (met alle middelen om de 2 boeren/pachters te ontzien) ten koste van de weidevogels!!!! Dan moet er nog heel wat water....

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.