secundair logo knw 1

Voorbeeld van een begroeid rif-element van het bedrijf ReefSystems (beeld uit Haringvliet)

Hoe kan de onderwaternatuur het best bij de voet van een dijk worden gestimuleerd? Dat wordt uitgeprobeerd in de Waddenzee aan de kust van Groningen. Hiervoor worden tien verschillende rif-elementen en getijdepoelen geplaatst.

De proef bij de Groningse Lauwersmeerdijk is maandag van start gegaan en duurt drie jaar. Het idee is dat een aangepaste kunstmatige, harde dijk de biodiversiteit bevordert. Opdrachtgever is Waterschap Noorderzijlvest. Het is volgens het waterschap voor het eerst dat zo’n grootschalige test wordt uitgevoerd op een dijk in de Waddenzee. Dit levert nieuwe inzichten op over het verbeteren van de waterkwaliteit en natuur in deze zee.

Tien verschillende rif-elementen en getijdepoelen
Bij het project worden tien verschillende rif-elementen en getijdepoelen gebruikt. Rif-elementen zorgen voor een kunstmatig rif dat niet alleen belangrijk is voor de biodiversiteit, maar ook bijdraagt aan het breken van golfen en het beschermen van de dijk. De getijdenpoel voegt watervasthoudende functies toe aan golfbrekers, beschoeiingen en dijken.

De rif-elementen en getijdepoelen worden geplaatst op verschillende locaties en dieptes. Dat gebeurt zowel in de permanente onderwaterzone als aan de voet van de dijk. Op deze manier worden er schuil-, rust- en paaiplekken gemaakt voor verschillende soorten zoals vissen. Ook kunnen schelpdieren, weekdieren en algen zich hechten.

Belangrijk voor ontwerp van dijkversterking
Naast Noorderzijlvest doen diverse andere partijen mee aan het pilotproject: Het Groninger Landschap, Rijkswaterstaat Noord-Nederland, gemeente Het Hogeland, provincie Groningen, ingenieursbureau Arcadis en aannemerscombinatie Waddenkwartier (Heijmans en GMB). De rif-elementen en getijdepoelen worden geleverd door ECOncrete Tech, ReefSystems en Moreef. Hogeschool Van Hall Larenstein en Rijksuniversiteit Groningen gaan de ecologische ontwikkeling bijhouden en onderzoeken. De proef wordt mede gefinancierd vanuit het Waddenfonds en de Programmatische Aanpak Grote Wateren.

Het project houdt verband met de versterking van de Lauwersmeerdijk tussen Lauwersoog en de Westpolder. De opgedane kennis en ervaringen worden gebruikt voor het definitieve ontwerp van de dijkversterking met de grootste ecologische meerwaarde. Daarnaast zorgt het wetenschappelijk onderzoek voor meer inzicht in de effecten van de rif-elementen en getijdepoelen. Deze informatie is in de toekomst van belang voor andere dijkversterkingen en kunstmatige structuren in de Waddenzee.

Impressie Natuurlijke OvergangImpressie van de natuurlijke overgang I Beeld: Waterschap Noorderzijlvest

 

MEER INFORMATIE
Projectpagina versterking Groningse Lauwersmeerdijk

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Waarom dure, complexe en onderhouds intensieve ondergrondse oplossingen stimuleren als je water ook bovengronds kunt opvangen?
Begin eerst maar met het Veluwe meer en de randmeren uit te diepen en baggeren....perfecte opslagbuffer voor overvloed aan water.
@SebastiaanDat is een goede vraag als we het over de waterkwaliteit van rivieren hebben, maar in dit project zijn vooral kleine watertjes gemeten. Dat komt niet uit het buitenland, dus daar zullen we echt zelf mee aan de slag moeten!
Bijzonder. Veel waterschappen spreken nog van ‘aan en afhaakproblematiek’ waarbij de zorg juist is voor afhakende bedrijven, lees verminderde heffingsopbrengsten.
Natuurlijk is het slim als bedrijven afhaken, met duurzamere zuivering, eventueel gevolgd tot eigen directe lozing in gebied, en vervolgens tot eigen waterhergebruik. Prima.
Maar aub geen dogma. We spreken nog steeds over stedelijk afvalwater, waarbij het bedrijfswater zeker af en toe een waardevolle bijdrage is in de gehele keten.
In @KNW, @skiw, @vemw @dbc verband nog maar eens over spreken.
Reintje Paijmans Kriens Waterschapsverkiezingen: apart of niet?
"Kennis van Waterbeheer" en "Provinciaal bestuur"  voor een groot deel van onze bevolking, is naar mijn ervaring heel gering. De situatie  is per provincie ook geheel anders. Of je nu in Zuid-Holland woont of in Drenthe: water aanvoer, afvoer  en tekort zijn niet met elkaar te vergelijken. De grenzen vallen niet samen. 
Ik heb als geograaf ook veel te maken gehad met wat dat voor problemen voor de bevolking, stadsbesturen en waterschappen veroorzaakte. Stadsbesturen hebben, zeker in de huidige tijd, andere, grotere problemen op hun agenda staan. Op welke manier moet, kan betere voorlichting opgelost worden? Ik heb lezingen gegeven, excursies georganiseerd, bestuursleden van de waterschappen daarbij uitgenodigd en wat ik ook erg belangrijk vind, aan het voortgezet onderwijs voorlichting, onderwijs gegeven. Bij excursies vroeg ik aan de ouders van de leerlingen of zij "mee wilden helpen" met vervoer, eten, geld ophalen voor de bijkomende kosten. Vaak meldden meer ouders zich aan dan eigenlijk nodig was, maar dat had voor de waterschappen in velerlei opzicht positieve gevolgen.
"Samenwerking", overleg met de landen waar de rivieren ontstaan en door stromen, afspreken hoeveel water ieder land wil, kan, mag gebruiken, afvoeren, dat zijn problemen, die nauwelijks bekend zijn bij de bevolking.
Ik hoop dat dit soort onderwerpen net zo belangrijk worden gevonden als problemen met  auto rijden, parkeren en boodschappen doen.
Ik wens Nederland veel succes.