secundair logo knw 1

Foto: Waterschap Vallei en Veluwe

De tests die waterschap Vallei en Veluwe momenteel verricht om NEO-alginaat terug te winnen uit afvalwater verlopen succesvol. NEO-alginaat is afkomstig uit het slib dat achterblijft na de zuivering van afvalwater. Uiteindelijk wil Vallei en Veluwe kunstmest winnen uit het alginaat en vervolgens verkopen.

NEO-alginaat (met zuiveringstechnologie Nereda Opgewekt-Alginaat) is volgens Yvonne Vlek van waterschap Vallei en Veluwe een duurzame grondstof. "Het kan water zowel vasthouden als afstoten en is een product met veel toepassingsmogelijkheden, bijvoorbeeld in de tuinbouw, de papier- en de betonindustrie."

Het terugwinnen van NEO-alginaat uit afvalwater vindt plaats binnen het Nationaal Alginaat OntwikkelingsProgramma. Dit is een samenwerkingsverband van waterschappen, de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), ingenieursbureau RoyalHaskoningDHV en de TU Delft.

De korte testfase loopt nu een maand en is bijna afgerond. De testen werden uitgevoerd om erachter te komen wat de beste manier is om alginaat uit het water terug te winnen. "De resultaten gaan we de komende twee jaar gebruiken bij de planning en bouw van twee alginaatfabrieken, in Zutphen en Epe," zegt Vlek. "Door alginaat terug te winnen en te verkopen, willen bijdragen aan de ontwikkeling van de circulaire economie."

De alginaatfabriek in Epe zal ingericht zijn op het verwerken van NEO-alginaat tot kunstmestkorrels. Om het product op de markt te kunnen brengen, zal de overheid nog wel aanpassingen aan de wet- en regelgeving moeten doen. "Herwonnen grondstoffen uit afvalwater moeten aan strengere eisen voldoen als primaire grondstoffen. Als waterschap pleiten we er dan ook voor om herwonnen grondstoffen dezelfde status te geven als primaire grondstoffen. Alleen dan is de ambitie van het rijk realistisch om Nederland in 2050 circulair te maken."

In de april-uitgave van H2O magazine staat een uitgebreide reportage over de winning én vermarkting van NEO-alginaat.


Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.
Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!
Goed dat er naar de toelatingseisen voor individuele middelen wordt gekeken, maar realiseer je dat de giftigheid in het water veroorzaakt wordt door de cocktail aan middelen. Voor het waterleven zijn het naast de bestrijdingsmiddelen ook de PAK's, zware metalen en ammoniak die schade aanrichten. Gezamenlijk zijn ze er voor verantwoordelijk dat meer dan een derde van de Nederlandse oppervlaktewateren zo giftig is dat de biologische doelen niet gehaald kunnen worden. En dan zijn er nog de 'nieuwe stoffen' die vanwege persistentie en specifieke gevaren voor de mens en het milieu schadelijk zijn.
@Bertha AntonissenDat lijkt me uitgesloten. Die bufferstroken zijn Europees voorgeschreven en dienen ook ter voorkoming van afspoeling meststoffen naar het oppervlaktewater. Overschrijding van de nitraatnorm voor KRW-wateren is voor zo ver ik weet de veruit grootste / meest algemene oorzaak van het niet halen van de KRW-normen voor de KRW-wateren. 
Mooi initiatief! We hebben nog 2,5 jaar.....