De drinkwatersector is zeer tevreden met het Kustpact dat afgelopen weken is gesloten. “Heel goed dat ook drinkwater is bestempeld als een zaak van nationaal belang”, zegt Joke Cuperus, directeur van drinkwaterbedrijf PWN.

Het Kustpact, opgesteld onder leiding van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, werd op dinsdag 21 februari getekend door bijna zestig partijen, waaronder provincies, gemeenten, natuurorganisaties, de recreatiesector, waterschappen en drinkwaterbedrijven. In het pact maken ze afspraken over onder meer kustveiligheid, natuurbeheer, drinkwaterveiligheid en recreatieve bebouwing.

Joke Cuperus, directeur van het Noord-Hollandse drinkwaterbedrijf PWN, vertegenwoordigde aan de onderhandelingstafel de vijf drinkwaterbedrijven die hun werkgebied aan de Noordzeekust hebben, van Groningen tot Zeeland. De deelname van drinkwaterbedrijven was aanvankelijk niet zo voor de hand liggend, vertelt ze. “Wij leveren geruisloos goed water, vrijwel zonder storingen. Door die vanzelfsprekendheid krijgt de drinkwatervoorziening vaak maar weinig aandacht. Het viel me mee dat ik in de discussie toch vrij snel onder de aandacht kon krijgen dat die focus op drinkwatervoorziening wel van groot belang is. Zeer terecht, want in het kustgebied wordt drinkwater gewonnen voor ongeveer de helft van de Nederlandse bevolking.”

In het pact is afgesproken dat provincies verder gaan werken aan zonering: het afbakenen van precieze zones waarin bijvoorbeeld recreatieve bebouwing wel of niet is toegestaan. Cuperus: “Wij zijn heel tevreden dat het gelukt is om de drinkwatervoorziening bij die zonering een randvoorwaardelijke status te geven. Er mag alleen gebouwd worden als de drinkwatervoorziening – evenals de kustveiligheid en de natuur – daardoor niet in gevaar worden gebracht. Drinkwatervoorziening is bestempeld als een zaak van nationaal belang.”

De onderhandelingen over het pact hebben ruim een jaar geduurd en dreigden een paar keer spaak te lopen, onder meer doordat de recreatiesector enkele maanden geleden afhaakte. Cuperus: “De ambtelijke top van het ministerie en minister Schultz zelf hebben er ontzettend aan getrokken; petje af. Uiteindelijk zijn toch alle partijen binnenboord gebleven en is er een document gerealiseerd dat bepaald niet oppervlakkig is.”

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Ik wil de feiten kennen (10%)
De processen doorgronden (40%)
En de onzekerheid verkennen (50%)
Een oplossing zou kunnen zijn om activiteiten uit te besteden. Bijv. de voorzuivering van industrieel afvalwater of de opwerking van biogas uit slibgistingen of zelfs de volledige slibgisting uit te besteden. Marktpartijen kunnen dit ook nog eens goedkoper en sneller realiseren, waardoor eerder (duurzaamheids)doelstellingen worden gerealiseerd.
@Arie DekkerDank. Is aangepast.
In Flevoland, en specifiek in het gebied Almere Oosterwold heeft het Waterschap Zuiderzeeland al een verordening gemaakt waarbij alle putten, ook kleiner dan 1 m3 per uur een meldingsplicht hebben, terwijl er geen waterbeheerplan voor de regio is. Het risico is meer onzekerheid en bureaucratie, zonder dat er waarborgen voor (stads)landbouw worden besproken.
... wie in haar beheersgebied grondwater gebruikt en grondwateronttrekkingen in zijn gebied ?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.