secundair logo knw 1

Foto: PWN

De drinkwatersector is zeer tevreden met het Kustpact dat afgelopen weken is gesloten. “Heel goed dat ook drinkwater is bestempeld als een zaak van nationaal belang”, zegt Joke Cuperus, directeur van drinkwaterbedrijf PWN.

Het Kustpact, opgesteld onder leiding van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, werd op dinsdag 21 februari getekend door bijna zestig partijen, waaronder provincies, gemeenten, natuurorganisaties, de recreatiesector, waterschappen en drinkwaterbedrijven. In het pact maken ze afspraken over onder meer kustveiligheid, natuurbeheer, drinkwaterveiligheid en recreatieve bebouwing.

Joke Cuperus, directeur van het Noord-Hollandse drinkwaterbedrijf PWN, vertegenwoordigde aan de onderhandelingstafel de vijf drinkwaterbedrijven die hun werkgebied aan de Noordzeekust hebben, van Groningen tot Zeeland. De deelname van drinkwaterbedrijven was aanvankelijk niet zo voor de hand liggend, vertelt ze. “Wij leveren geruisloos goed water, vrijwel zonder storingen. Door die vanzelfsprekendheid krijgt de drinkwatervoorziening vaak maar weinig aandacht. Het viel me mee dat ik in de discussie toch vrij snel onder de aandacht kon krijgen dat die focus op drinkwatervoorziening wel van groot belang is. Zeer terecht, want in het kustgebied wordt drinkwater gewonnen voor ongeveer de helft van de Nederlandse bevolking.”

In het pact is afgesproken dat provincies verder gaan werken aan zonering: het afbakenen van precieze zones waarin bijvoorbeeld recreatieve bebouwing wel of niet is toegestaan. Cuperus: “Wij zijn heel tevreden dat het gelukt is om de drinkwatervoorziening bij die zonering een randvoorwaardelijke status te geven. Er mag alleen gebouwd worden als de drinkwatervoorziening – evenals de kustveiligheid en de natuur – daardoor niet in gevaar worden gebracht. Drinkwatervoorziening is bestempeld als een zaak van nationaal belang.”

De onderhandelingen over het pact hebben ruim een jaar geduurd en dreigden een paar keer spaak te lopen, onder meer doordat de recreatiesector enkele maanden geleden afhaakte. Cuperus: “De ambtelijke top van het ministerie en minister Schultz zelf hebben er ontzettend aan getrokken; petje af. Uiteindelijk zijn toch alle partijen binnenboord gebleven en is er een document gerealiseerd dat bepaald niet oppervlakkig is.”

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Waterniveau in rivieren stijgt niet over de volle lengte. Pas in het deltagebied wordt er overlast ondervonden. 
Hoe denk je dat een rivier met een waterval over de volle lente evenveel stijgt??


Het aanblijven van Woolderink in het waterschapsbestuur zal niet de rust brengen om op een verantwoorde manier besluiten te nemen, wrok zal meespelen in de besluitvorming, integriteit is een issue in politiek en bestuur.
Dus rest maar 1 ding.
Juist opstappen
De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)
Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.