secundair logo knw 1

Brabants beeld uit de zomer van 2018: de Beerze is bijna drooggevallen I foto: Erik de Haan via Flickr

In Noord-Brabant gaat een onafhankelijke commissie zich bezighouden met het vraagstuk van droogte. De commissie komt medio 2022 met een advies over een toekomstbestendig en klimaatrobuust watersysteem.

Dat heeft de provincie Noord-Brabant vandaag bekendgemaakt. De samenstelling van de commissie mag er zijn. Voorzitter is Melanie Maas Geesteranus, tussen 2010 en 2017 minister van Infrastructuur en Milieu en tegenwoordig ceo van de filantropische instelling Porticus. De andere deelnemers zijn Floris Alkemade (architect en voormalig rijksbouwmeester), Marijke Huysmans (professor grondwaterhydrologie aan de Vrije Universiteit Brussel), Theo Koekkoek (ondernemer en commissaris bij o.a. VION, Efteling en Cosun), Annemieke Nijhof (algemeen directeur van Deltares) en Pieter Tops (bestuurskundige en bijzonder hoogleraar aan de data-universiteit JADS in Den Bosch).

Deze zwaargewichten gaan zich buigen over de vele uitdagingen die droogte en aanverwante fenomenen als hittestress en klimaatverandering opleveren voor Noord-Brabant. Zo is er voor het herstel van het watersysteem in Brabant naar schatting ongeveer 350 miljoen kubieke meter grondwater per jaar nodig, volgens een onderzoek van kennisinstituut Deltares uit 2020. Dergelijke problemen maken een omslag in denken en handelen in het waterbeheer nodig. Dat geldt niet alleen voor waterschappen, provincie en gemeenten, maar ook voor grondeigenaren en watergebruikers.

De onafhankelijke adviescommissie droogte is in het leven geroepen door de Brabantse grondwaterpartners. Hiertoe behoren drie waterschappen (Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel), twee drinkwaterbedrijven (Brabant Water en Evides) en de Vereniging Industriewater (belangenbehartiger van bedrijven in Noord-Brabant die grondwater gebruiken). Verder gaat het om de provincie, de gemeenten en een aantal andere partijen.

De commissie brengt medio 2022 haar advies uit aan de grondwaterpartners. De bedoeling is dat dit advies bijdraagt aan het politieke en maatschappelijke debat over klimaatadaptatie en het langetermijnperspectief voor de Brabantse samenleving. Ook wordt dan bij het kabinet aandacht gevraagd voor de droogteproblematiek in Noord-Brabant.

 

MEER INFORMATIE
H2O Actueel (dec. 2020): Brabantse waterschappen willen adviescommissie droogte
H2O Actueel (nov. 2020): onderzoek Deltares naar het Brabantse watersysteem

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...