In Noord-Brabant gaat een onafhankelijke commissie zich bezighouden met het vraagstuk van droogte. De commissie komt medio 2022 met een advies over een toekomstbestendig en klimaatrobuust watersysteem.

Dat heeft de provincie Noord-Brabant vandaag bekendgemaakt. De samenstelling van de commissie mag er zijn. Voorzitter is Melanie Maas Geesteranus, tussen 2010 en 2017 minister van Infrastructuur en Milieu en tegenwoordig ceo van de filantropische instelling Porticus. De andere deelnemers zijn Floris Alkemade (architect en voormalig rijksbouwmeester), Marijke Huysmans (professor grondwaterhydrologie aan de Vrije Universiteit Brussel), Theo Koekkoek (ondernemer en commissaris bij o.a. VION, Efteling en Cosun), Annemieke Nijhof (algemeen directeur van Deltares) en Pieter Tops (bestuurskundige en bijzonder hoogleraar aan de data-universiteit JADS in Den Bosch).

Deze zwaargewichten gaan zich buigen over de vele uitdagingen die droogte en aanverwante fenomenen als hittestress en klimaatverandering opleveren voor Noord-Brabant. Zo is er voor het herstel van het watersysteem in Brabant naar schatting ongeveer 350 miljoen kubieke meter grondwater per jaar nodig, volgens een onderzoek van kennisinstituut Deltares uit 2020. Dergelijke problemen maken een omslag in denken en handelen in het waterbeheer nodig. Dat geldt niet alleen voor waterschappen, provincie en gemeenten, maar ook voor grondeigenaren en watergebruikers.

De onafhankelijke adviescommissie droogte is in het leven geroepen door de Brabantse grondwaterpartners. Hiertoe behoren drie waterschappen (Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel), twee drinkwaterbedrijven (Brabant Water en Evides) en de Vereniging Industriewater (belangenbehartiger van bedrijven in Noord-Brabant die grondwater gebruiken). Verder gaat het om de provincie, de gemeenten en een aantal andere partijen.

De commissie brengt medio 2022 haar advies uit aan de grondwaterpartners. De bedoeling is dat dit advies bijdraagt aan het politieke en maatschappelijke debat over klimaatadaptatie en het langetermijnperspectief voor de Brabantse samenleving. Ook wordt dan bij het kabinet aandacht gevraagd voor de droogteproblematiek in Noord-Brabant.

 

MEER INFORMATIE
H2O Actueel (dec. 2020): Brabantse waterschappen willen adviescommissie droogte
H2O Actueel (nov. 2020): onderzoek Deltares naar het Brabantse watersysteem

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Lastig dat consequenties van prijsstijgingen per DW-bedrijf steeds anders worden uitgedrukt. Kan dat nog genormaliseerd worden? Bijv. Differentiatie naar en procentuele prijsstijgingen van DW-vastrecht? Dan wordt de interessante vergelijking eenvoudiger. Dank alvast.
Johan Raap Een stout biertje
Heel leuk initiatief, maar helaas is vergeten dat het flesje van statiegeld moet zijn. Natuurlijk brengen wij het allemaal braaf naar de glasbak, maar je moest eens weten hoeveel mensen / jongelui misschien die dat niet doen. Overal vind ik die krengen, met name desperado flesjes en van die twist off flesjes. Vanuit LCIA is al lang bekend dat statiegeld een goede wijze is om te besparen op energie, grondstoffen en water, binnen een straal van (en hier mag ik geen verantwoording nemen) 400 km. Dus mijn stelling is 'geef het goede voorbeeld en blijf bij aankoop weg van statiegeld loze flesjes'. Succes allemaal en proost
Laat ik eerlijk zijn, de afgelopen drie jaar heb ik met vele mensen over dit thema gesproken. En elke keer valt mij 2 dingen op A) veel mensen weten niet echt wat waterschappen zijn en wat ze doen B) als je uitlegt dat het ook een overheidsorganisatie is op nivo van gemeente en met bestuursverkiezingen, dan fronst men de wenkbrauwen eerst, maar dan vindt men het tevens vreemd dat er ook niet-politieke organisaties in meedoen. Dus samengevat, gemiddelde snapt men er niks van maar we hebben wel een mening, over politisering in dit geval. Realiseer aub dat mensen überhaupt komen stemmen op deze functionele overheid omdat het tegenwoordig tegelijkertijd uitgevoerd wordt met de verkiezingen voor de provincies. Maak ik me zorgen, jazeker. Het is functionele overheid dus dat vraagt ook een zekere mate van inhoudelijke kennis van de specifieke taken van de waterschappen. Ik geef dus graag de suggestie om nu echt door te jassen en het waterschap (-sbestuur) op te heffen, de kennis te borgen, het watersysteembeheer onder provincie te zetten (politiek) en het zuiveringsbeheer apart te zetten als nutsbedrijf, zoals bijvoorbeeld de drinkwaterbedrijven, met functioneel toezicht. Alleen dan kan ook de vergunningverlening en handhaving van rwzi’s –en misschien ook wel van riooloverstorten- eindelijk eens zuiver gaan geschieden. Succes.
Het Wetterskip stapt uit het project 'Holwerd aan Zee'. Gevolgd door een lange toelichting dat eigenaarschap (lees: beheer & onderhoud) nog steeds niet zijn geregeld. Maar helemaal onderaan sluit de journalist af met: "Er ligt een positief advies over Holwerd aan Zee en in het eerste kwartaal van volgend jaar zullen provinciale staten, de gemeenteraad en het bestuur van het waterschap zich over de voorstellen buigen." Dus project Holwerd gaat door zonder financiële bijdrage van het Wetterskip? En de bestuurder zegt: “Wij dragen zeker de natuurdoelstellingen uit het project een warm hart toe. Wij staan klaar om advies te geven als dat gevraagd wordt". Hoe zit het nu?
@Hetty AdamsHetty, ik ben het niet met je oneens dat de voorgestelde ingrepen waarschijnlijk zinvol zijn, en waarschijnlijk "no regret". En een fijn klusje voor vrijwilligers om sleuven door het bos te trekken met aan de zijkant een mini-dijkje. Mijn vraag betreft vooral de opzet van het onderzoek. Want als er "bijna nooit" een hoosbui valt, dan voegt zo'n minidijkje ook bijna nooit iets toe. Bij goed onderzoek hoort ook een discussie over de conclusies en aanbevelingen. Anders gaan allerlei clubjes straks "sleuven trekken". Een kans op een hoosbui op een perceel kleiner dan bijv. 5% betekent een kans van 1x in de twintig jaar. Met een spreiding tussen 1 jaar en 80 jaar. Of zoiets. En daarvoor ga je het oude oppervlak van de Veluwe over een grote oppervlakte verstoren?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!