Om water vast te houden is aandacht voor de bodem en goed bodembeheer en vereiste. Uit metingen blijkt dat een goed beheerde bodem in staat is veel water te bergen. Bij buien van circa 35 tot 40 mm bleek dat er maar 4 mm per m2 afstroomt. Van deze 4 mm is er door toepassen van extra maatregelen, zoals drempels tussen aardappelruggen of toepassen van ruitzaai bij mais, circa de helft van het afstromend water extra te bergen.

Dat is een van de uitkomsten van de praktijkproeven die boeren, de Limburgse land- en Tuinbouwbond (LLTB), provincie Limburg en Waterschap Limburg in de afgelopen drie jaren hebben gedaan. Er blijken op verschillende vlakken en teelten nog mogelijkheden om extra water vast te houden, is een uitkomst van de proeven. Een goed uitgevoerde niet kerende grondbewerking met een voldoende grof zaaibed, indien het betreffende gewas dit toelaat, is daarbij de basis.

De praktijkproeven zijn onderdeel van Water in Balans, het programma van Waterschap Limburg om wateroverlast aan te pakken. In 2019, 2020 en 2021 zijn 16 verschillende maatregelen uitgevoerd. Enkele maatregelen zijn meerdere jaren beproefd, wordt aangegeven in een persbericht.

Deze praktijkproeven hebben plaatsgevonden parallel aan en deels gekoppeld met verdiepend onderzoek op de proefboerderij Wijnandsrade. Dit onder begeleiding van Wageningen University & Research (WUR)

In de proeven is de aandacht uitgegaan naar drie gewassen: mais, uien en aardappelen. Bij elke teelt is gekeken naar mogelijkheden om afstroom in het heuvelland te verminderen.

Mais
Maisteelt is met name in het voorjaar gevoelig voor waterafstroming. Negen telers hebben afgelopen seizoen de mogelijkheden van het zogeheten ruitzaaien (rijafstand 37,5 cm) van mais verkend in het Heuvelland. Evenals als in 2020 stelden de telers vast dat deze zaaivorm de afstroom van water vermindert. De bevinding van de boeren werd bevestigd in de proef op Proefboerderij Wijnandsrade.

Gemiddeld werd er ruim 60 procent minder afstroming vastgesteld bij de ruitzaai in vergelijking met de 75 cm zaai. Bij de teelt op 50 cm rijafstand werd ook al bijna 50 procent minder afstroming vastgesteld. Door rietzwenk onderzaai werd bij alle teeltmethoden de grootste winst geboekt: tot 75-80 procent minder afstroming per neerslagperiode. 

Uien
Door de oprit aan de ‘onderkant’ van het perceel te verleggen naar de ‘bovenkant’ werd afstroming in een perceel uien gereduceerd. Het gaat hier met name om afstroming via de rij- en spuitsporen. De verleggen van de oprit krijgt water tijd om te infiltrerren bij de perceelrand, die nu wel begroeid blijft en daarmee als de natuurlijke barrière fungeert. 

Opvallend was, aldus het onderzoek, het effect van het aanbrengen van onverhakseld stro in de spuitsporen. Hiervoor is er wel nog aandacht nodig van techniek om het te kunnen toepassen. In de proefopstelling was het nu nog handmatig aangebracht.

Een andere maatregel is het meezaaien van gerst bij de hoofdgrondbewerking. Een maatregel die veelvuldig gebruikt wordt op zandpercelen voor winderosie. De meegezaaide gerst kiemt en groeit sneller dan de ui waardoor deze afstromend water kan remmen.

Aardappeldrempels en het verruigen van aardappelruggen werden voor het derde jaar beproefd. Het levert ruim 5 mm extra waterberging op. Je kunt hiermee dus een betere waterinfiltratie in de bodem realiseren”, stellen de onderzoekers.

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe gaat men deze drempelwaarden handhaven?
Louis Peperzak Leren van het rampjaar
Ik volgde de tv serie met interesse. Deze video is ook erg interessant en zeer leuk gemaakt! Hopelijk lukt het om dit verder uit te werken, in een boek of promotie. Graag met gedetailleerde kaarten.
Lastig dat consequenties van prijsstijgingen per DW-bedrijf steeds anders worden uitgedrukt. Kan dat nog genormaliseerd worden? Bijv. Differentiatie naar en procentuele prijsstijgingen van DW-vastrecht? Dan wordt de interessante vergelijking eenvoudiger. Dank alvast.
Johan Raap Een stout biertje
Heel leuk initiatief, maar helaas is vergeten dat het flesje van statiegeld moet zijn. Natuurlijk brengen wij het allemaal braaf naar de glasbak, maar je moest eens weten hoeveel mensen / jongelui misschien die dat niet doen. Overal vind ik die krengen, met name desperado flesjes en van die twist off flesjes. Vanuit LCIA is al lang bekend dat statiegeld een goede wijze is om te besparen op energie, grondstoffen en water, binnen een straal van (en hier mag ik geen verantwoording nemen) 400 km. Dus mijn stelling is 'geef het goede voorbeeld en blijf bij aankoop weg van statiegeld loze flesjes'. Succes allemaal en proost
Laat ik eerlijk zijn, de afgelopen drie jaar heb ik met vele mensen over dit thema gesproken. En elke keer valt mij 2 dingen op A) veel mensen weten niet echt wat waterschappen zijn en wat ze doen B) als je uitlegt dat het ook een overheidsorganisatie is op nivo van gemeente en met bestuursverkiezingen, dan fronst men de wenkbrauwen eerst, maar dan vindt men het tevens vreemd dat er ook niet-politieke organisaties in meedoen. Dus samengevat, gemiddelde snapt men er niks van maar we hebben wel een mening, over politisering in dit geval. Realiseer aub dat mensen überhaupt komen stemmen op deze functionele overheid omdat het tegenwoordig tegelijkertijd uitgevoerd wordt met de verkiezingen voor de provincies. Maak ik me zorgen, jazeker. Het is functionele overheid dus dat vraagt ook een zekere mate van inhoudelijke kennis van de specifieke taken van de waterschappen. Ik geef dus graag de suggestie om nu echt door te jassen en het waterschap (-sbestuur) op te heffen, de kennis te borgen, het watersysteembeheer onder provincie te zetten (politiek) en het zuiveringsbeheer apart te zetten als nutsbedrijf, zoals bijvoorbeeld de drinkwaterbedrijven, met functioneel toezicht. Alleen dan kan ook de vergunningverlening en handhaving van rwzi’s –en misschien ook wel van riooloverstorten- eindelijk eens zuiver gaan geschieden. Succes.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!