secundair logo knw 1

De Europese vergunning van het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat wordt met vijf jaar verlengd. Dat hebben de 28 EU-landen vandaag besloten. Nederland behoorde tot de achttien landen die voor stemden.

Duitsland en Polen onthielden zich eerder deze maand nog van stemming. Dit keer stemden deze twee grote lidstaten voor verlenging van de vergunning. Daarmee gaven zij de doorslag: voor verlenging van de vergunning moest minimaal 55 procent van de lidstaten die minstens 65 procent van de EU-bevolking vertegenwoordigen, voor het Commissievoorstel stemmen. De voorstanders kwamen er maandag met 65,17 procent net boven, zo rekende het Financieele Dagblad uit.

De licentie zou op 15 december verlopen. Als de lidstaten er niet uit waren gekomen, had de Europese Commissie een besluit moeten nemen. Het zag er naar uit de commissie met een nieuw voorstel zou aansturen op een toelatingsduur van drie jaar om tegemoet te komen aan de bezwaarmakende lidstaten, maar het zijn er toch vijf geworden. 

Groot belang
Glyfosaat zit verwerkt in het veelgebruikte Roundup van chemiebedrijf Monsanto en is volgens Europese landbouworganisaties van groot belang als onkruidverdelger in met name de akkerbouw. Critici wijzen op de schadelijke effecten voor milieu en de gezondheid.

Zo stelt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO dat glyfosaat mogelijk kankerverwekkend is. In Nederland dringt koepelorganisatie Vewin van de drinkwaterbedrijven aan op een verbod van de stof, omdat deze de drinkwaterbronnen bedreigt.

Ruim 1,3 miljoen Europeanen hebben hun handtekening gezet onder een Europees burgerinitiatief tegen glyfosaat. Het Europees Parlement wil de komende vijf jaar gebruiken om het middel uit te faseren. De lidstaten willen daar echter niet aan, tot onvrede van een aantal landen. Zo blijft België tegen, omdat er, zo legde minister van Landbouw Denis Ducarme uit, geen afspraken zijn gemaakt over het afbouwen van het gebruik van de stof, en over het financieren van de alternatieven. 

De Nederlandse landbouwminister Carola Schouten zei eerder ‘maximaal’ in te willen zetten op alternatieve, groene middelen en preventie. Chemische bestrijdingsmiddelen moeten volgens haar pas ‘in laatste instantie’ worden gebruikt. Nu heeft ze toch voor gestemd.

 

MEER OVER ONKRUIDVERDELGER GLYFOSAAT

De lidstaten van de Europese Unie zijn er weer niet in geslaagd een akkoord te bereiken over hernieuwde toelating van de omstreden onkruidverdelger glyfosaat. Het voorstel de stof toe te laten voor vijf jaar kreeg geen meerderheid. De Europese Commissie werkt weer aan een nieuw voorstel, zo wordt gesuggereerd in Brussel. Nu met een termijn van drie jaar. Impasse glyfosaat: van tien naar vijf naar drie jaar

De Europese lidstaten werden het niet eens over het eerste voorstel van de Europese Commissie om toelating van glyfosaat met 10 jaar te verlengen: Lidstaten niet eens over toelating glyfosaat, commissie komt met aangepast voorstel

De milieucommissie van het Europese parlement wil een verbod op het gebruik van glyfosaat: MEPs propose glyphosate phase-out, with full ban by end 2020

Vewin speekt haar bezorgheid uit over het gebruik van glyfosaat: Vewin wil verbod op verkoop glyfosaat aan particulieren

Wageningen Universiteit onderzocht de aanwezigheid van glyfosaat in landbouwgronden: WUR: landbouwgrond in EU op grote schaal vervuild met glyfosaat

De International Agency for Research on Cancer van de World Health Organisation wijst op de carcinogeniteit van glyfosaat: IARC Monographs Volume 112: evaluation of five organophosphate insecticides and herbicides 

 
 
Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@Hans MiddendorpHoi Hans, beetje makkelijke reactie van het waterschap ('eerst moeten de waterbedrijven wat doen, tot die tijd kunnen wij niks doen'). De Waprog plaatste in 1986, in één jaar tijd, meer dan 100.000 watermeters bij gezinnen thuis. Dat kostte toen maar 150 gulden (!) per watermeter. Als de waterpartners echt zouden willen samenwerken, kan dit zo zijn opgelost. Dus ja, bureaucratie zegeviert. Niet iets om trots op te zijn.
@Gert Timmerman Eens. We moeten met al ons water zuinig omgaan (en het niet verontreinigen) zeker met zoet grondwater en met drinkwater.
@JanEens Jan, maar mijn opiniestuk gaat over hoe slimme bemetering en beprijzing het waterverbruik van huishoudens beïnvloeden. Dat er geen BOL is voor grootverbruik, helpt bedrijven inderdaad niet om slim met water om te gaan.   
Waarom de belasting op leidingwater (BOL) alleen voor de eerste 300m3? (€ 0,50 per m3 incl BTW). Beter is om een BOL te hebben voor het waterverbruik boven de 300m3. Politiek ligt dit moeilijk voor wat ik begreep.  
Of de waterkwaliteit wel 100% blijft onder deze oppervlakte heeft te maken met de normen die men hiervoor gebruikt. Bij eutrofiëring ontstaat wat groenalg en gelijk vliegt in de beoordeling de waterkwaliteit omlaag. Komt dat omdat anderen dit veroorzaken?