secundair logo knw 1

De grote problemen zijn voorbij, maar het volledige herstel van de watersystemen na de droogte gaat nog een tijd duren. Vooral in het midden, oosten en zuiden van het land is het neerslagtekort erg groot en dat is problematisch op hoge gronden. De grondwaterstanden zijn zeer laag voor de tijd van het jaar, maar ze stijgen wel.

Dit blijkt uit de droogtemonitor die de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) vorige week donderdag publiceerde. Het is de laatste droogtemonitor van 2018, tenzij er nog een speciale aanleiding is om er eentje te publiceren. De situatie verbetert langzaam door de maatregelen die waterbeheerders hebben genomen en de regen die na half augustus is gevallen. Daardoor kon twee weken geleden al worden afgeschaald van niveau 2 (feitelijk watertekort) naar niveau 1 (dreigend watertekort). Ook hoeft het Managementteam Watertekorten niet meer bij elkaar te komen.

Neerslagtekort nog erg groot
Toch kleurt de kaart van Nederland grotendeels rood, als het gaat om het neerslagtekort. Het landelijke gemiddelde was 302 millimeter op 10 oktober, net iets onder het tekort op hetzelfde moment in het recordjaar 1976. Het neerslagtekort is met name in een gebied in Midden-Nederland en in grote delen van het oosten en zuiden nog erg groot.

Het volledige herstel van de watersystemen gaat volgens de LCW waarschijnlijk maanden duren. Dit herstel kan regionaal sterk verschillen. Het neerslagtekort is vooral een probleem op hoge gronden waar geen water kan worden aangevoerd. In enkele gebieden in het oosten en zuiden gelden nog steeds beregeningsverboden voor grond- en/of oppervlaktewater. Het aantal beregeningsverboden neemt geleidelijk af. In gebieden in Nederland waar wel water kan worden aangevoerd voor onder meer landbouw en natuur, is voldoende water beschikbaar.

Verziltingsproblematiek aan kust stabiel
De afvoer van de Rijn en Maas blijft laag. Hierdoor moeten waterschappen aan de kust ook nu extra zoet water inlaten om zoutindringing vanuit de Noordzee tegen te gaan. De LCW betitelt de verziltingsproblematiek in de kustgebieden als stabiel. De maatregelen die in het IJsselmeer zijn genomen om verzilting te bestrijden, worden voortgezet. De commissie verwacht dat het chloridegehalte van het IJsselmeer de komende maanden geleidelijk daalt.

De watertemperatuur van de grote rivieren ligt rond 15 graden Celsius en dat is normaal voor oktober. Omdat de waterkwaliteit gestaag verbetert, neemt het aantal meldingen over blauwalg en botulisme in wateren af. De grondwaterstanden zijn zeer laag voor de tijd van het jaar. Volgens recente waarnemingen stijgen deze standen licht.

Aanhoudende beperkingen voor binnenvaart
De LCW wijst erop dat de lage waterstanden van de Lek, IJssel en Waal aanhoudend zorgen voor beperkingen voor de binnenvaart. De Nederlandse Vereniging van Leveranciers van Bouwgrondstoffen (NVLB) luidde vandaag de noodklok. De aanvoer van bouwgrondstoffen via de Rijn en de IJssel kan de komende weken mogelijk geheel stil komen te vallen door de extreem lage waterstand van de Rijn, waardoor minder grind- en zandvaart enkele ondiepe plekken in de rivier in Duitsland kan passeren. De bouwindustrie moet er volgens de NLVB rekening mee houden dat de continuïteit van het bouwproces op korte termijn ernstig in gevaar kan komen.

Meer informatie

Droogtemonitor van 10 oktober

Bericht van Unie van Waterschappen

Bericht over droogtemonitor van 27-9

 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Mooi verwoord. Het kabinet in spé heeft velen verleid met termen als 'het geven van duidelijkheid', terwijl er in de praktijk door in te zetten in bewezen niet duurzaam beleid, er grote onzekerheden gaan ontstaan. Ook hier moet het gezegde van 'de wal keert het schip' zich klaarblijkelijk nog maar weer eens in de praktijk gaan bewijzen.
Geheel eens met de reactie van dhr. Peters. "Natuur is leuk", maar even niet als het de landbouw in de weg zit. Dan poetsen we het weg als lastig (kleine snippers??) of ongewenst. Gemiste kans want, afgezien de intrinsieke verantwoording die de overheid en haar burgers heeft voor het behoud van onze natuur is het ook van groot belang voor drinkwater, economie (recreatie/vestigingsklimaat), wetenschap en het welbevinden van miljoenen mensen. En dat poets je niet weg tegen de marginale landbouw- en visserijbelangen. 
Ik vond het regeerakkoord een verademing na jaren waarin de werkende meerderheid de hobbies van allerlei clubs betaalde. Als kostwinner betaalde ik sowieso elke maand al een flinke boete. Er is in het hele akkoord toch ook geen enkele veroordeling te lezen voor mensen die vrijwillig kiezen "groen" te leven? Als je dat wilt, ben je toch vrij daarin?
Passende citaten: "Er wordt ingezet op: Een nieuwe, regio-specifieke derogatie van de Nitraatrichtlijn (gebaseerd op gemeten waterkwaliteit zoals in andere landen). En nog een: Daarvoor worden voor natuur, waterkwaliteit, klimaat en luchtverontreiniging waar mogelijk bedrijfsspecifieke emissiedoelen geformuleerd." Wat zijn dat voor criteria? In welke regio's moet dan worden gemeten en waar en bij welke bedrijven passen we dan welke criteria toe? Wie gaat al die gegevens verzamelen en al die metingen desgewenst opnieuw doen? Hoe lang gaat dat duren en hoeveel vervuiling moeten we dan nog toestaan?  En waar slaat 'waar mogelijk' op? We weten toch allang welke industriële vervuiling er is, waar die zich bevindt, en er is toch een kaderrichtlijn water? Dit gaat inderdaad over een ander land. Een ongewenst land.
Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.