0
0
0
s2sdefault

Een deel van het Verdronken Land van Zuid-Beveland wordt opgehoogd met baggerslib. Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten willen daarmee getijdennatuur in de Oosterschelde herstellen. De slikken en zandplaten dienen als voedselgebied voor watervogels.

Zonder ingrijpen verdwijnt het gebied volgens Rijkswaterstaat onder water door ‘zandhonger’. Het baggerslib dat gebruikt wordt, komt vrij bij het op diepte brengen van de vaargeul van de Zandkreek, een zijtak van de Oosterschelde tussen Noord- en Zuid-Beveland.

In oktober en november van dit jaar baggert Rijkswaterstaat hier 125.000 kubieke meter. Met de helft hiervan wordt circa 15 hectare van het Verdronken Land zo’n 50 centimeter opgehoogd. De andere helft wordt, zoals gebruikelijk, verspreid in een diepe put in de Oosterschelde.

Het is voor het eerst dat Rijkswaterstaat baggerslib uit de Oosterschelde gebruikt voor ophoging. Wageningen Marine Research, Deltares, het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee en HZ University of Applied Sciences hebben vooraf uitgebreid onderzocht of dit mogelijk was.

Modelstudies
Normaal gesproken wordt zandrijk materiaal gebruikt voor het ophogen van platen en slikken. Uit het onderzoek bleek dat baggerslib zich hier ook voor leent. De meest geschikte locatie was het Verdronken Land van Zuid-Beveland, zo toonden modelstudies aan.

Het Verdronken Land van Zuid-Beveland werd in 1530 door de Sint-Felixvloed overstroomd en maakt nu deel uit van de Oosterschelde. Het is een gebied van stroomgeulen, ondiepten, slikken en schorren.

Door de aanleg van de Oosterscheldekering is de stroming in de Oosterschelde minder sterk geworden, waardoor er geen natuurlijke opbouw meer is van slikken en zandplaten, de zogenaamde zandhonger.

Roggenplaat
Voor vogels zijn platen en slikken een belangrijke bron van voedsel dankzij de wormen, schelp- en schaaldieren die hier goed gedijen. Samen met Natuurmonumenten zet Rijkswaterstaat zich daarom al langer in voor het ophogen van slikken en zandplaten. Zo werd eind 2019 de Roggenplaat al opgehoogd.

De baggerwerkzaamheden in de Zandkreekgeul zijn onderdeel van een grote onderhoudsopgave die Rijkswaterstaat de komende jaren uitvoert. Een flink aantal bruggen, sluizen, wegen en waterwerken in de provincie Zeeland wordt gerenoveerd en vervangen. 

 

MEER INFORMATIE
Themapagina RWS over onderhoud Zandkreekgeul
H2O-bericht: Ophoging ‘ecologisch wegrestaurant’ Roggenplaat uitgesteld

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
  • This commment is unpublished.
    Mariska Ronteltap · 7 months ago
    Mooi natuurlijk dat we een kringloopsluitende stap invoeren! Ik vroeg me wel af - is het slib getest op eventuele vervuiling met (zeer) zorgwekkende stoffen? Of is dat bij dit slib niet aan de orde? Mvg Mariska Ronteltap, Hoogheemraadschap Delfland
(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Ik verbaas me over deze suggestie. Mij komt het voorstel van Hans Middendorp over als een motie van wantrouwen naar de kiezers en naar de huidige gekozenen in de waterschappen. Een door de kiezers uit verschillende lijsten gekozen bestuur vertegenwoordigt toch per definitie de maatschappelijke belangen? Verstroping van de besluitvorming door een adviescommissie in te voeren die uit vertegenwoordigers van allerlei belangengroepen bestaat, levert geen meerwaarde.
Het is aan het ambtelijk apparaat en de bestuurders van het waterschap om, net zoals bij een gemeente of provincie, de verschillende maatschappelijke belangen bij de voorbereiding en de besluitvorming te betrekken. Daartoe zal men met al die belangengroepen contacten onderhouden, zoals nu ook al gebeurt. Maar dat is iets anders dan elke keer verplicht advies te moeten vragen. De door mij om zijn deskundigheid gewaardeerde AWP zou dit voorstel echt nog eens moeten heroverwegen.
Groet, Piet Oudega (HHNK, PvdA)
Hallo Hans, hele goede gedachte. Ik denk dat de geborgde zetels door hun sterke eigenbelang zorgen voor een veel te behoudend waterschap waar innovatie nauwelijks een kans krijgt. Daarbij weten ze het altijd zo te draaien dat de kosten niet eerlijk worden verdeeld en daarvan is de burger de dupe. Al met al denk ik dat een geheel gekozen bestuur sneller en beter tot besluitvorming kan komen en dat er een hoop bestuurlijke drukte kan worden voorkomen.
Een adviescommissie met alle belangengroepen is dan beter.
groet, Fokke
Dag Hans: ik deel je gedachtengang. Er is één nadeel. Het draagt weer bij aan de ‘bestuurlijke drukte’ waar we allemaal last van hebben. Ik vind de optie waarbij geborgden een kwaliteitszetel krijgen, met een maximum van drie per waterschap, daarom ook een aantrekkelijke optie.
Groet van Adriaan
Citaat: 'De Unie wijst erop dat de waterschappen komend jaar meer dan ooit tevoren investeren in veilige dijken en in schoon en voldoende water: 1,8 miljard euro.' Maar de Unie 'vergeet' te melden dat deze 1,8 miljard de opbrengst is van de Watersysteemheffing voor alle waterschappen samen. Dat is dus niet *extra* geld, maar reguliere financiering van droge voeten en schoon water. Het is mooi om dit geld voor de kerntaken van de waterschappen te labelen als een klimaatbeheer, maar er blijft dus extra geld nodig om, zoals de Unie stelt: "Er is wel extra rijksgeld voor decentrale overheden nodig om Nederland versneld aan te passen aan weersextremen."
Het pleidooi van VNG, IPO en Unie voor 1,8 miljard euro voor uitvoering van het Klimaatakkoord (2022-2024) is niet gehonoreerd. Maar als het Rijk de kosten voor klimaatadaptatie niet wil betalen, dan zit er voor de waterschappen niets anders op om naast de watersysteemheffing een aparte klimaatadaptatie-heffing in te voeren. Een heffing van 2 tientjes voor alle tien miljoen huishoudens in Nederland levert 200 miljoen per jaar op. Over drie jaar is dat 600 miljoen en dat is precies één-derde van het bedrag van 1,8 miljard dat VNG, IPO en Unie samen vragen. Zo eenvoudig kan het zijn.
Er wordt 6,7 miljard euro uitgetrokken voor klimaat en het deltaprogramma zoetwater krijgt 100 miljoen. Dat is dus ongeveer 1,5% van dit enorme bedrag. Verder is in 2018 besloten om het Deltafonds uit te breiden van het wegwerken van de achterstand in het onderhoud van dijken naar wateroverlast door klimaatverandering. En nu moet er volgens de deltacommissaris 800 miljoen bij. Wie kan dit balletje-balletje nog volgen? Volgens mij komt het deltaprogramma dus nog steeds structureel geld tekort. Enige journalistieke duiding is wel op z'n plaats!

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.