0
0
0
s2smodern

Een deel van het Verdronken Land van Zuid-Beveland wordt opgehoogd met baggerslib. Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten willen daarmee getijdennatuur in de Oosterschelde herstellen. De slikken en zandplaten dienen als voedselgebied voor watervogels.

Zonder ingrijpen verdwijnt het gebied volgens Rijkswaterstaat onder water door ‘zandhonger’. Het baggerslib dat gebruikt wordt, komt vrij bij het op diepte brengen van de vaargeul van de Zandkreek, een zijtak van de Oosterschelde tussen Noord- en Zuid-Beveland.

In oktober en november van dit jaar baggert Rijkswaterstaat hier 125.000 kubieke meter. Met de helft hiervan wordt circa 15 hectare van het Verdronken Land zo’n 50 centimeter opgehoogd. De andere helft wordt, zoals gebruikelijk, verspreid in een diepe put in de Oosterschelde.

Het is voor het eerst dat Rijkswaterstaat baggerslib uit de Oosterschelde gebruikt voor ophoging. Wageningen Marine Research, Deltares, het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee en HZ University of Applied Sciences hebben vooraf uitgebreid onderzocht of dit mogelijk was.

Modelstudies
Normaal gesproken wordt zandrijk materiaal gebruikt voor het ophogen van platen en slikken. Uit het onderzoek bleek dat baggerslib zich hier ook voor leent. De meest geschikte locatie was het Verdronken Land van Zuid-Beveland, zo toonden modelstudies aan.

Het Verdronken Land van Zuid-Beveland werd in 1530 door de Sint-Felixvloed overstroomd en maakt nu deel uit van de Oosterschelde. Het is een gebied van stroomgeulen, ondiepten, slikken en schorren.

Door de aanleg van de Oosterscheldekering is de stroming in de Oosterschelde minder sterk geworden, waardoor er geen natuurlijke opbouw meer is van slikken en zandplaten, de zogenaamde zandhonger.

Roggenplaat
Voor vogels zijn platen en slikken een belangrijke bron van voedsel dankzij de wormen, schelp- en schaaldieren die hier goed gedijen. Samen met Natuurmonumenten zet Rijkswaterstaat zich daarom al langer in voor het ophogen van slikken en zandplaten. Zo werd eind 2019 de Roggenplaat al opgehoogd.

De baggerwerkzaamheden in de Zandkreekgeul zijn onderdeel van een grote onderhoudsopgave die Rijkswaterstaat de komende jaren uitvoert. Een flink aantal bruggen, sluizen, wegen en waterwerken in de provincie Zeeland wordt gerenoveerd en vervangen. 

 

MEER INFORMATIE
Themapagina RWS over onderhoud Zandkreekgeul
H2O-bericht: Ophoging ‘ecologisch wegrestaurant’ Roggenplaat uitgesteld

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
  • This commment is unpublished.
    Mariska Ronteltap · 17 days ago
    Mooi natuurlijk dat we een kringloopsluitende stap invoeren! Ik vroeg me wel af - is het slib getest op eventuele vervuiling met (zeer) zorgwekkende stoffen? Of is dat bij dit slib niet aan de orde? Mvg Mariska Ronteltap, Hoogheemraadschap Delfland
(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

De Golfstroom is ook de transportband waarmee jonge palinkjes (glasaal), geboren ergens in de Srgassozee (ten noorden van de Bermuda-driehoek) richting de kusten van West-Europa worden gebracht, van Portugal tot Denemarken en Zuid-Zweden. De glasaaltjes zijn twee jaar onderweg. Als de Golfstroom minder sterk wordt of minder ver reikt, heeft dat wellicht ook voor de paling grote gevolgen.
Mensen kunnen niet snel genoeg geiinformeerd worden. Tot op heden kent de Belg de klimaatwijziging als iets exotisch op de televisie. De fruitteelt, de landbouw zou zoveel mogelijk moeten aangepast worden aan de nieuwe verwachting. Weer "een nieuw normaal" houdt de bevolking passief.
Ik geef lezingen in landbouw-dorpen. Vlaanderen kennen ze "en daar zal niet gebeuren, wij kennen wel ons klimaat. Onze grootouders hebben het allemaal gekend. Wat ze aan de Noordpool doen kan mij nie schelen". Ik heb het over een 12 tal positive sel-re-enforcing feedbackloops met uitleg uiteraard. En het feit dat dit een spin-off heeft voor de ganse planeet. Het is moeilijk. De laatste keer kwam een man af met een vraag voor gans de zaal. "Als u wil stuur ik naar een psychiatrische instelling. Een.(globale) opwarming met meer dan 2 :. Ideaal voor de barbecue en familiefeesten.. slecht voor de landbouw, droger, hoe kan u dat weten? En u zegt: dit leidt tot conflicten. De mensen gaan meer buitenkomen en elkaar ontmoeten."
Het afschaffen van de Watertoets met de invoering van de Omgevingswet is gewoon géén goed idee. Maak water leidend in de afwegingen over ruimtelijke ontwikkelingen tussen rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.. Functie volgt peil! Wat nodig is, is meer realisme en minder 'maakbaarheidsdenken' van stedenbouwkundigen en politici. De Algemene Waterschapspartij wil de rol van de waterschappen juist verstreken. "Want ook na lang overleg stroomt het water nog steeds naar het laagste punt".

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.