0
0
0
s2sdefault

Zeven gemalen van Waterschap Rivierenland worden sinds kort 24 uur per dag geautomatiseerd en centraal aangestuurd. Het betreft een proef bij de afvalwaterzuivering Haaften met het programma Aquasuite van Royal HaskoningDHV. Als dat bevalt, wil het waterschap opschalen naar alle gemalen en zuiveringen.

Dat zijn er respectievelijk 192 en 30, waarmee het volgens Royal HaskoningHDHV gelijk om de grootste integrale digitale aansturing in Nederland gaat. Waterschapsbedrijf Limburg werkt vanaf september van dit jaar met Aquasuite voor 149 rioolwatergemalen en ook elders wordt er al mee geëxperimenteerd.

Het hoofddoel van de geautomatiseerde aansturing is een gelijkmatige aanvoer naar de zuivering, zodat deze optimaal kan presteren tegen zo laag mogelijke kosten, zo stelt het ingenieursbureau. Dat werd mede vanwege de Aquasuite-software in 2020 uitgeroepen tot Watertechnologiebedrijf van het jaar van Global Water Awards.

Aquasuite verzamelt en analyseert continu data over de prestaties van de transportleidingen en koppelt die aan weersvoorspellingen. "Op basis daarvan kunnen we de gemalen 24/7 nauwkeurig aansturen en op elkaar afstemmen om de aanvoer zo regelmatig mogelijk te maken", aldus Melchior Schenk, business development director Aquasuite bij Royal HaskoningDHV.

Energiebesparing
Andre de Keijzer 180 vk bAndré de KeijzerBij de pilot in Haaften, die tot eind dit jaar duurt, worden sinds 1 april voor het eerst modules voor zowel regenaanvoer als droogweeraanvoer ingezet. Dat was de wens van André de Keijzer, teamleider bedrijfsvoering technische installaties bij Waterschap Rivierenland.

"Daarmee hebben we een systeem dat 24/7 de regie voert", verklaart hij. "De operators in de regiekamer hoeven dan alleen nog maar naar de uitzonderingen te kijken en krijgen ruimte om te zoeken naar verdere systeemoptimalisaties."

De verwachting is dat de geautomatiseerde aansturing een energiebesparing van 5 tot 10 procent op de gemalen oplevert. Daarnaast vergt ook de zuivering minder energie, omdat deze efficiënter kan draaien.

"Het gaat ons om een stabiele aanvoer, in kwantiteit en kwaliteit. Die zorgt voor het beste zuiveringsproces", aldus De Keijzer. "Ook verwachten we met Aquasuite een lager energieverbruik en minder onderhoud. Vergelijk het maar met een auto: als die steeds moet remmen en optrekken, in wisselende omstandigheden, dan is het verbruik hoger en heeft de auto meer te lijden dan op een rustige buitenweg."

Rioleringsstelsel
De gemeente West Betuwe neemt eveneens deel aan de pilot, omdat die belang heeft bij een verantwoorde buffering in het gemeentelijke rioleringsstelsel, zonder overstorten en verstoppingen. De Keijzer: "We willen met de pilot aantonen dat we dankzij de centrale aansturing meteen kunnen ingrijpen waar de nood het hoogst is."

In de toekomst is het volgens hem denkbaar dat de gemeentelijke rioleringssystemen worden opgenomen in de centrale besturing. "Samen door één buis."

 

MEER INFORMATIE
Nieuwsbericht Royal HaskoningDHV
H2O-bericht: WBL zet in op data-gedreven bedrijfsvoering
H2O-bericht: Royal HaskoningDHV wint Global Water Award

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Ik verbaas me over deze suggestie. Mij komt het voorstel van Hans Middendorp over als een motie van wantrouwen naar de kiezers en naar de huidige gekozenen in de waterschappen. Een door de kiezers uit verschillende lijsten gekozen bestuur vertegenwoordigt toch per definitie de maatschappelijke belangen? Verstroping van de besluitvorming door een adviescommissie in te voeren die uit vertegenwoordigers van allerlei belangengroepen bestaat, levert geen meerwaarde.
Het is aan het ambtelijk apparaat en de bestuurders van het waterschap om, net zoals bij een gemeente of provincie, de verschillende maatschappelijke belangen bij de voorbereiding en de besluitvorming te betrekken. Daartoe zal men met al die belangengroepen contacten onderhouden, zoals nu ook al gebeurt. Maar dat is iets anders dan elke keer verplicht advies te moeten vragen. De door mij om zijn deskundigheid gewaardeerde AWP zou dit voorstel echt nog eens moeten heroverwegen.
Groet, Piet Oudega (HHNK, PvdA)
Hallo Hans, hele goede gedachte. Ik denk dat de geborgde zetels door hun sterke eigenbelang zorgen voor een veel te behoudend waterschap waar innovatie nauwelijks een kans krijgt. Daarbij weten ze het altijd zo te draaien dat de kosten niet eerlijk worden verdeeld en daarvan is de burger de dupe. Al met al denk ik dat een geheel gekozen bestuur sneller en beter tot besluitvorming kan komen en dat er een hoop bestuurlijke drukte kan worden voorkomen.
Een adviescommissie met alle belangengroepen is dan beter.
groet, Fokke
Dag Hans: ik deel je gedachtengang. Er is één nadeel. Het draagt weer bij aan de ‘bestuurlijke drukte’ waar we allemaal last van hebben. Ik vind de optie waarbij geborgden een kwaliteitszetel krijgen, met een maximum van drie per waterschap, daarom ook een aantrekkelijke optie.
Groet van Adriaan
Citaat: 'De Unie wijst erop dat de waterschappen komend jaar meer dan ooit tevoren investeren in veilige dijken en in schoon en voldoende water: 1,8 miljard euro.' Maar de Unie 'vergeet' te melden dat deze 1,8 miljard de opbrengst is van de Watersysteemheffing voor alle waterschappen samen. Dat is dus niet *extra* geld, maar reguliere financiering van droge voeten en schoon water. Het is mooi om dit geld voor de kerntaken van de waterschappen te labelen als een klimaatbeheer, maar er blijft dus extra geld nodig om, zoals de Unie stelt: "Er is wel extra rijksgeld voor decentrale overheden nodig om Nederland versneld aan te passen aan weersextremen."
Het pleidooi van VNG, IPO en Unie voor 1,8 miljard euro voor uitvoering van het Klimaatakkoord (2022-2024) is niet gehonoreerd. Maar als het Rijk de kosten voor klimaatadaptatie niet wil betalen, dan zit er voor de waterschappen niets anders op om naast de watersysteemheffing een aparte klimaatadaptatie-heffing in te voeren. Een heffing van 2 tientjes voor alle tien miljoen huishoudens in Nederland levert 200 miljoen per jaar op. Over drie jaar is dat 600 miljoen en dat is precies één-derde van het bedrag van 1,8 miljard dat VNG, IPO en Unie samen vragen. Zo eenvoudig kan het zijn.
Er wordt 6,7 miljard euro uitgetrokken voor klimaat en het deltaprogramma zoetwater krijgt 100 miljoen. Dat is dus ongeveer 1,5% van dit enorme bedrag. Verder is in 2018 besloten om het Deltafonds uit te breiden van het wegwerken van de achterstand in het onderhoud van dijken naar wateroverlast door klimaatverandering. En nu moet er volgens de deltacommissaris 800 miljoen bij. Wie kan dit balletje-balletje nog volgen? Volgens mij komt het deltaprogramma dus nog steeds structureel geld tekort. Enige journalistieke duiding is wel op z'n plaats!

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.