secundair logo knw 1

André de Keijzer (staand) en Arno Treffers van Waterschap Rivierenland werken met het programma Aquasuite.

Zeven gemalen van Waterschap Rivierenland worden sinds kort 24 uur per dag geautomatiseerd en centraal aangestuurd. Het betreft een proef bij de afvalwaterzuivering Haaften met het programma Aquasuite van Royal HaskoningDHV. Als dat bevalt, wil het waterschap opschalen naar alle gemalen en zuiveringen.

Dat zijn er respectievelijk 192 en 30, waarmee het volgens Royal HaskoningHDHV gelijk om de grootste integrale digitale aansturing in Nederland gaat. Waterschapsbedrijf Limburg werkt vanaf september van dit jaar met Aquasuite voor 149 rioolwatergemalen en ook elders wordt er al mee geëxperimenteerd.

Het hoofddoel van de geautomatiseerde aansturing is een gelijkmatige aanvoer naar de zuivering, zodat deze optimaal kan presteren tegen zo laag mogelijke kosten, zo stelt het ingenieursbureau. Dat werd mede vanwege de Aquasuite-software in 2020 uitgeroepen tot Watertechnologiebedrijf van het jaar van Global Water Awards.

Aquasuite verzamelt en analyseert continu data over de prestaties van de transportleidingen en koppelt die aan weersvoorspellingen. "Op basis daarvan kunnen we de gemalen 24/7 nauwkeurig aansturen en op elkaar afstemmen om de aanvoer zo regelmatig mogelijk te maken", aldus Melchior Schenk, business development director Aquasuite bij Royal HaskoningDHV.

Energiebesparing
Andre de Keijzer 180 vk bAndré de KeijzerBij de pilot in Haaften, die tot eind dit jaar duurt, worden sinds 1 april voor het eerst modules voor zowel regenaanvoer als droogweeraanvoer ingezet. Dat was de wens van André de Keijzer, teamleider bedrijfsvoering technische installaties bij Waterschap Rivierenland.

"Daarmee hebben we een systeem dat 24/7 de regie voert", verklaart hij. "De operators in de regiekamer hoeven dan alleen nog maar naar de uitzonderingen te kijken en krijgen ruimte om te zoeken naar verdere systeemoptimalisaties."

De verwachting is dat de geautomatiseerde aansturing een energiebesparing van 5 tot 10 procent op de gemalen oplevert. Daarnaast vergt ook de zuivering minder energie, omdat deze efficiënter kan draaien.

"Het gaat ons om een stabiele aanvoer, in kwantiteit en kwaliteit. Die zorgt voor het beste zuiveringsproces", aldus De Keijzer. "Ook verwachten we met Aquasuite een lager energieverbruik en minder onderhoud. Vergelijk het maar met een auto: als die steeds moet remmen en optrekken, in wisselende omstandigheden, dan is het verbruik hoger en heeft de auto meer te lijden dan op een rustige buitenweg."

Rioleringsstelsel
De gemeente West Betuwe neemt eveneens deel aan de pilot, omdat die belang heeft bij een verantwoorde buffering in het gemeentelijke rioleringsstelsel, zonder overstorten en verstoppingen. De Keijzer: "We willen met de pilot aantonen dat we dankzij de centrale aansturing meteen kunnen ingrijpen waar de nood het hoogst is."

In de toekomst is het volgens hem denkbaar dat de gemeentelijke rioleringssystemen worden opgenomen in de centrale besturing. "Samen door één buis."

 

MEER INFORMATIE
Nieuwsbericht Royal HaskoningDHV
H2O-bericht: WBL zet in op data-gedreven bedrijfsvoering
H2O-bericht: Royal HaskoningDHV wint Global Water Award

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Geheel eens met de reactie van dhr. Peters. "Natuur is leuk", maar even niet als het de landbouw in de weg zit. Dan poetsen we het weg als lastig (kleine snippers??) of ongewenst. Gemiste kans want, afgezien de intrinsieke verantwoording die de overheid en haar burgers heeft voor het behoud van onze natuur is het ook van groot belang voor drinkwater, economie (recreatie/vestigingsklimaat), wetenschap en het welbevinden van miljoenen mensen. En dat poets je niet weg tegen de marginale landbouw- en visserijbelangen. 
Ik vond het regeerakkoord een verademing na jaren waarin de werkende meerderheid de hobbies van allerlei clubs betaalde. Als kostwinner betaalde ik sowieso elke maand al een flinke boete. Er is in het hele akkoord toch ook geen enkele veroordeling te lezen voor mensen die vrijwillig kiezen "groen" te leven? Als je dat wilt, ben je toch vrij daarin?
Passende citaten: "Er wordt ingezet op: Een nieuwe, regio-specifieke derogatie van de Nitraatrichtlijn (gebaseerd op gemeten waterkwaliteit zoals in andere landen). En nog een: Daarvoor worden voor natuur, waterkwaliteit, klimaat en luchtverontreiniging waar mogelijk bedrijfsspecifieke emissiedoelen geformuleerd." Wat zijn dat voor criteria? In welke regio's moet dan worden gemeten en waar en bij welke bedrijven passen we dan welke criteria toe? Wie gaat al die gegevens verzamelen en al die metingen desgewenst opnieuw doen? Hoe lang gaat dat duren en hoeveel vervuiling moeten we dan nog toestaan?  En waar slaat 'waar mogelijk' op? We weten toch allang welke industriële vervuiling er is, waar die zich bevindt, en er is toch een kaderrichtlijn water? Dit gaat inderdaad over een ander land. Een ongewenst land.
Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.
Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!