Minder dan de helft van de inwoners van Gelderland weet of ze wel of niet in een drinkwaterwingebied wonen. Daar wil de provincie iets aan doen. Samen met gemeenten, drinkwaterbedrijf en waterschappen is daarom de bewustwordingscampagne 40 waterwonderen’ van Gelderland opgezet.

Peter van t Hoog 180 vk Peter van t Hoog“Op 40 locaties in de provincie wordt drinkwater gewonnen en dat worden er in de toekomst waarschijnlijk meer”, zegt Peter van ’t Hoog. Hij is als gedeputeerde onder andere verantwoordelijk voor het waterbeleid van de provincie Gelderland. “Er wordt grondwater gewonnen waarvan ons kraanwater wordt gemaakt. De kwaliteit is over het algemeen goed, maar het kost moeite om dat zo te houden.”

Naast de algemeen geldende regels en de zuiveringsinspanningen van het drinkwaterbedrijf, wil de provincie nu de bewustwording van de inwoners vergroten. “Naast techniek en regels ontbrak er nog een component: de bewustwording van de bewoners, de agrariërs en de andere bedrijven in het gebied. We hebben een enquête gehouden waaruit blijkt dat ongeveer 40% van de mensen weet of ze in een drinkwaterwinbeschermingsgebied wonen. Dat percentage moet de komende jaren omhoog en het zou mooi zijn als aan het einde van de campagne bijvoorbeeld 80% van de mensen goed op de hoogte is.”

Volgens Van ’t Hoog is heeft de campagne, die bestaat onder meer uit een animatiefilms en concrete ‘waterweetjes’ bewust een positieve toonzetting. “We willen dit niet met het opgeheven vingertje doen, maar juist laten zien dat we grondwater kunnen gebruiken om er op een eenvoudige manier kraanwater van te maken. We hopen dat mensen zich realiseren waar ze wonen en dat de manier waarop ze met hun omgeving omgaan van belang is. Dat willen we doen door tips mee te geven en mensen te laten zien hoe ze zelf bij kunnen dragen aan de bescherming van het grondwater.”

De campagne maakt deel uit van een breder pakket van afspraken tussen provincie, waterschappen, waterbedrijf en gemeenten. “We willen de grondwaterkwaliteit echt borgen voor de langere termijn. Daarbij kijken we niet alleen naar de huidige drinkwaterbronnen, maar ook naar de toekomstige. En dan is stilzitten geen optie. De waterkwaliteit in Nederland wordt bedreigd door stoffen in de bodem. Dus we moeten voortdurend alert zijn op de risico’s.”

 

MEER INFORMATIE
De campagnesite ‘40 Waterwonderen van Gelderland’

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Mooie indicator soorten voor de KRW: Pelikanen en Neushoorns
Weet de Rli wel hoeveel controle instanties er al op een boeren erf komen?
En hoeveel certificatie eisen ze al hebben? Is het verstandig om het zoveelste certificeringssysteem op te zetten en de bestaande schoenen weg te gooien....
Eens met insteek van Hans Middendorp. Droge voeten is geen vanzelfsprekendheid meer en verhogen van de waterschapslasten ligt voor de hand. Ook al gaat het om wateroverlast op straat; het watersysteem is immers een geheel. Waterschappen moeten m.i. wel veel vroeger betrokken worden bij strategische planvorming rond woningbouw e.d. zodat problemen met wateroverlast (en ook verdroging) vooraf beter voorkomen kunnen worden.
Heel bijzonder dat de Unie van Waterschappen om extra geld vraagt aan het Rijk voor klimaatadaptatie, terwijl de waterschappen juist hun onafhankelijkheid koesteren en ook hun eigen belasting heffen. Klimaatadaptatie is vooral waterbeheer, waarin ook hemelwateroverlast en verdroging structureel een plek moeten krijgen. Financiële dekking voor klimaatadaptieve maatregelen komt dan logischerwijs uit een opslag op de bestaande watersysteemheffing, of uit een nieuwe klimaatheffing door de waterschappen.
Hulde! We zijn op weg naar een waterbewuste samenleving daar ben ik van overtuigd. Het zal op alle schalen en niveaus moeten. Maar ik maak me zorgen, maak me druk maar vegeet niet te spelen. Ook Leonardo da Vinci raakte zo geinteresseerd in water omdat de problemen in zijn tijd met water heel groot waren en economieen (gemeenschappen in vrede) er aan ten over konden gaan. Maar toch speels volhouden. Ik ga sneeuw verzamelen met de kleinkinderen, misschien wel sneeuw maken. De mens moet blijven geloven dat hij inventief is en optimistisch mag zijn.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.