Voor een onaangekondigde grote lozing van vervuild rioolwater hebben waterschappen geen standaardprodecure. Elke situatie is anders en vraagt om slimme ad hoc maatregelen, aldus Michaël Bentvelsen van de Unie van Waterschappen.

De beleidsmedewerker waterkwaliteit zegt dat naar aanleiding van wat op donderdag 17 augustus is gebeurd bij de biologische rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aarle-Rixtel. Waterschap Aa en Maas moest toen de rwzi een paar uur stilleggen, omdat een zeer grote hoeveelheid met ammonium vervuild afvalwater op het riool werd geloosd. De oorzaak was een lek bij mestbewerkingsbedrijf Den Ouden. Volgens het waterschap is er in één dag geloosd, wat normaal in duizend dagen op de zuivering terechtkomt. Om de schade aan de biologische zuivering te herstellen zijn nieuwe bacterieën uit andere zuiveringsinstallaties naar Aarle-Rixtel gebracht. De laatste stand van zaken: de rwzi herstelt zich langzaam maar werkt nog niet naar behoren, aldus het waterschap.

“Zo’n grote lozing is tamelijk uitzonderlijk”, zegt Bentvelsen. “We houden bij de Unie van Waterschappen geen lijst bij, maar ik kan me dit jaar alleen een verstoring van de rwzi van Baarle-Nassau door een illegale drugslozing herinneren. Het helpt dat bedrijven steeds beter weten wat ze wel en niet mogen lozen.”

Alle waterschappen hebben een calamiteitenplan met procedurele regels. Zo’n plan is volgens Bentvelsen vrij algemeen. “Er is geen standaardrecept voor een calamiteit, want elke situatie is anders. Je zult ad hoc maatregelen moeten nemen. Dat vereist creativiteit en improvisatievermogen van de beheerder en watertechnoloog. Bij een plotselinge vervuiling kun je bijvoorbeeld de aanvoergemalen even stilzetten en schoon slib van buiten aanvoeren.”

Bij een niet aangekondigde grote lozing van een bedrijf gaan direct de alarmbellen af, vervolgt Bentvelsen. “In de controlekamer wordt online een aantal parameters bijgehouden. Zo hebben bijna alle installaties een ammoniummeter. Dan wordt meteen actie ondernomen als te veel ammonium in het rioolwater zit.”

Volgens Bentvelsen is het buiten het bedrijf stellen van een rioolwaterzuiveringsinstallatie voor een paar uur doorgaans wel te doen. “Bij droog weer zit in het rioolstelsel aardig wat buffercapaciteit. Maar als je de installatie een dag of langer stil moet leggen, heb je echt een probleem.”

Bentvelsen wijst nog op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht die in 2010 in werking is getreden. “Vroeger konden waterschappen zelf illegale lozingen controleren. Maar de verantwoordelijkheid voor vergunningverlening en toezicht ligt tegenwoordig bij de gemeente of, als het gaat om heel grote bedrijven, bij de provincie. De meeste gemeenten delegeren deze taken aan een omgevingsdienst. Het is een doorn in het oog van waterschappen dat zij nu minder grip hebben op de situatie.”

Informatie over de gebeurtenissen bij rwzi Aarle-Rixtel:

Bericht waterschap over stilleggen van installatie

Bericht waterschap over verloop van herstel

Advies om nog geen water uit o.a. de Aa te gebruiken

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Heerlijk paniekartikel van onze klimaatreligie. Is er ook ruimte voor feiten, logica en wetenschap?
Heel ernstig is ook dat er nog altijd meer mensen overlijden ten gevolge van koude dan ten gevolge van hitte.
Vorig juli temperaturen van - 70 en lager op de Zuidpool. Het komt wel erg dichtbij zo.
https://www.accuweather.com/nl/aq/amundsen-scott-south-pole-station/2258520/july-weather/2258520?year=2022
Bidden dat Groenland weer ijsvrij en groen wordt zodat alles weer bij het oude blijft.
Dank. Mvrgr, Henk Timme
@P.C. de RuiterU heeft gelijk. Het is aangepast.
Uit de tekst kan worden gelezen dat de Motie van afkeuring is ingediend bij Waterschap Hollandse Delta.
Dit moet zijn bij Waterschap Delfland!
(zie https://www.rodi.nl/hoekvanholland/politiek/344702/motie-van-afkeuring-voor-nieuw-college-waterschap-delfland )
Ik wil de feiten kennen (10%)
De processen doorgronden (40%)
En de onzekerheid verkennen (50%)
Een oplossing zou kunnen zijn om activiteiten uit te besteden. Bijv. de voorzuivering van industrieel afvalwater of de opwerking van biogas uit slibgistingen of zelfs de volledige slibgisting uit te besteden. Marktpartijen kunnen dit ook nog eens goedkoper en sneller realiseren, waardoor eerder (duurzaamheids)doelstellingen worden gerealiseerd.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.