0
0
0
s2sdefault

Vanaf deze zomer zullen rondvaartboten in de provincie Friesland gebruik maken van 10 inzamelpunten om afvalwater af te voeren.

Plezierboten mogen al geen afvalwater meer lozen in Nederland, op termijn zal dat ook gaan gelden voor rondvaartboten. Vooruitlopend op dit verbod, is in Friesland een begin gemaakt met een netwerk van inzamelpunten.

Otto van der Galiën 180 vk Otto van der Galiën“Het initiatief komt uit de rondvaartsector zelf", vertelt Otto van der Galiën, dagelijks bestuurder van Wetterskip Fryslân. “Van hun eigen klanten kregen ze opmerkingen over het lozen van afvalwater in de Friese meren en rivieren. Wij hebben dat initiatief opgepakt en samen met vijf grote watersportgemeenten uitgewerkt.”

Bij de tien inzamelpunten kunnen de rondvaartboten met eigen pompen het afvalwater in het riool pompen. De nieuwe inzamelpunten zijn ook geschikt voor professionele passagiersboten. “Technisch is het geen ingewikkelde opstelling”, zegt Van der Galiën. “Het is een slimme en snelle oplossing. In de meeste gevallen gaat het om een kraantje op het gemeentelijk riool. We denken nu een dekkend netwerk te hebben, maar indien nodig is er nog ruimte om het wat uit te breiden.”

Volgens Van der Galiën heeft de waterkwaliteit in Friesland te lijden onder het, al dan niet legale, lozen van afvalwater. “Rond de Sneekweek zien we bijvoorbeeld een duidelijke toename van de Ecoli-bacterie in het water. Plezierbootjes mogen al niet lozen en bij de jachthavens zijn er in principe voldoende inzamelplekken. Maar het gebeurt helaas toch. Daarom hoop ik dat dit netwerk ook andere booteigenaren stimuleert om hun afvalwater af te voeren. Dat is beter voor de natuur en de biodiversiteit, maar ook voor de recreatie en het toerisme.” 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Ik verbaas me over deze suggestie. Mij komt het voorstel van Hans Middendorp over als een motie van wantrouwen naar de kiezers en naar de huidige gekozenen in de waterschappen. Een door de kiezers uit verschillende lijsten gekozen bestuur vertegenwoordigt toch per definitie de maatschappelijke belangen? Verstroping van de besluitvorming door een adviescommissie in te voeren die uit vertegenwoordigers van allerlei belangengroepen bestaat, levert geen meerwaarde.
Het is aan het ambtelijk apparaat en de bestuurders van het waterschap om, net zoals bij een gemeente of provincie, de verschillende maatschappelijke belangen bij de voorbereiding en de besluitvorming te betrekken. Daartoe zal men met al die belangengroepen contacten onderhouden, zoals nu ook al gebeurt. Maar dat is iets anders dan elke keer verplicht advies te moeten vragen. De door mij om zijn deskundigheid gewaardeerde AWP zou dit voorstel echt nog eens moeten heroverwegen.
Groet, Piet Oudega (HHNK, PvdA)
Hallo Hans, hele goede gedachte. Ik denk dat de geborgde zetels door hun sterke eigenbelang zorgen voor een veel te behoudend waterschap waar innovatie nauwelijks een kans krijgt. Daarbij weten ze het altijd zo te draaien dat de kosten niet eerlijk worden verdeeld en daarvan is de burger de dupe. Al met al denk ik dat een geheel gekozen bestuur sneller en beter tot besluitvorming kan komen en dat er een hoop bestuurlijke drukte kan worden voorkomen.
Een adviescommissie met alle belangengroepen is dan beter.
groet, Fokke
Dag Hans: ik deel je gedachtengang. Er is één nadeel. Het draagt weer bij aan de ‘bestuurlijke drukte’ waar we allemaal last van hebben. Ik vind de optie waarbij geborgden een kwaliteitszetel krijgen, met een maximum van drie per waterschap, daarom ook een aantrekkelijke optie.
Groet van Adriaan
Citaat: 'De Unie wijst erop dat de waterschappen komend jaar meer dan ooit tevoren investeren in veilige dijken en in schoon en voldoende water: 1,8 miljard euro.' Maar de Unie 'vergeet' te melden dat deze 1,8 miljard de opbrengst is van de Watersysteemheffing voor alle waterschappen samen. Dat is dus niet *extra* geld, maar reguliere financiering van droge voeten en schoon water. Het is mooi om dit geld voor de kerntaken van de waterschappen te labelen als een klimaatbeheer, maar er blijft dus extra geld nodig om, zoals de Unie stelt: "Er is wel extra rijksgeld voor decentrale overheden nodig om Nederland versneld aan te passen aan weersextremen."
Het pleidooi van VNG, IPO en Unie voor 1,8 miljard euro voor uitvoering van het Klimaatakkoord (2022-2024) is niet gehonoreerd. Maar als het Rijk de kosten voor klimaatadaptatie niet wil betalen, dan zit er voor de waterschappen niets anders op om naast de watersysteemheffing een aparte klimaatadaptatie-heffing in te voeren. Een heffing van 2 tientjes voor alle tien miljoen huishoudens in Nederland levert 200 miljoen per jaar op. Over drie jaar is dat 600 miljoen en dat is precies één-derde van het bedrag van 1,8 miljard dat VNG, IPO en Unie samen vragen. Zo eenvoudig kan het zijn.
Er wordt 6,7 miljard euro uitgetrokken voor klimaat en het deltaprogramma zoetwater krijgt 100 miljoen. Dat is dus ongeveer 1,5% van dit enorme bedrag. Verder is in 2018 besloten om het Deltafonds uit te breiden van het wegwerken van de achterstand in het onderhoud van dijken naar wateroverlast door klimaatverandering. En nu moet er volgens de deltacommissaris 800 miljoen bij. Wie kan dit balletje-balletje nog volgen? Volgens mij komt het deltaprogramma dus nog steeds structureel geld tekort. Enige journalistieke duiding is wel op z'n plaats!

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.