0
0
0
s2smodern

Een consortium van vijf Friese partijen wil een emissieloze wasplaats voor tractoren en vrachtwagens inrichten op het erf van een loonbedrijf in Hallum. Het Centre of Expertise Water Technology (CEW) onderzoekt wat daarvoor nodig is.

Initiatiefnemer Sjoerd Jan van Gunst van het Hallumer loonbedrijf Van Gunst loopt al langer rond met het plan voor een centrale wasplaats, maar het kostte de nodige moeite om de vergunningen en de financiering rond te krijgen.

Nu is dat gelukt dankzij een Europese subsidie en bijdragen van het TKI Watertechnologie, Wetterskip Fryslân en de vijf partners die samen het consortium vormen. Naast het eigen bedrijf van Van Gunst zijn dat de Maatschap Jensma en De Vries, aardappelteler HZPC, hogeschool Van Hall Larenstein en het Centre of Expertise Water Technology (CEW), onderdeel van WaterCampus Leeuwarden.

De bedoeling is dat vrachtwagens en trekkers van akkerbouwbedrijven in de buurt straks op het erf van Van Gunst worden schoongespoten. Inmiddels hebben 25 bedrijven een intentieverklaring ondertekend. In september van dit jaar begint het vooronderzoek, in april 2022 moet de wasplaats draaien.

Eisen aangescherpt
Die moet circulair en emissieloos worden en daarmee een voorbeeldfunctie vervullen. Als gevolg van de Europese Kaderrichtlijn Water, die een betere kwaliteit van het oppervlaktewater beoogt, worden de eisen aan het afvalwater van boerenerven aangescherpt. Zij moeten voorkomen dat restanten van gewasbeschermings- en desinfectiemiddelen van hun machines in het oppervlaktewater terechtkomen. Een centrale wasplaats voorkomt dat boeren hier individueel in moeten investeren.

Een belangrijke katalysator voor het Friese project was ook het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), een initiatief van LTO dat gesteund wordt door de provincie en Wetterskip Fryslân. Daarin werken verschillende partijen aan maatregelen om erfafspoeling terug te dringen.

Het CEW zal onderzoek verrichten naar ‘de optimale ontwerpgrondslagen voor een geïntegreerd zuiveringssysteem voor spoelwater met nul-emissie’. Ook studenten en onderzoekers van Van Hall Larenstein doen hieraan mee en Wetterskip Fryslân heeft een regisserende rol.

Circulair
Het streven is ook om een volledig circulaire wasplaats te ontwikkelen, waarbij het gebruikte spoelwater wordt ontdaan van ziektedragers en deeltjes die de technische installatie kunnen beschadigen.

"Wij ondersteunen graag innovaties die een bijdrage kunnen leveren aan een betere waterkwaliteit of andere waterbeheerdoelen. Dit project sluit naadloos aan bij de doelen van Wetterskip Fryslân om afspoeling van onder andere gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater te voorkomen", verklaart dagelijks bestuurder Annet van der Hoek van het Wetterskip.

 

MEER INFORMATIE
Nieuwsbericht CEW
H2O-bericht over projecten met agrarisch waterbeheer

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.