0
0
0
s2smodern

Een consortium van vijf Friese partijen wil een emissieloze wasplaats voor tractoren en vrachtwagens inrichten op het erf van een loonbedrijf in Hallum. Het Centre of Expertise Water Technology (CEW) onderzoekt wat daarvoor nodig is.

Initiatiefnemer Sjoerd Jan van Gunst van het Hallumer loonbedrijf Van Gunst loopt al langer rond met het plan voor een centrale wasplaats, maar het kostte de nodige moeite om de vergunningen en de financiering rond te krijgen.

Nu is dat gelukt dankzij een Europese subsidie en bijdragen van het TKI Watertechnologie, Wetterskip Fryslân en de vijf partners die samen het consortium vormen. Naast het eigen bedrijf van Van Gunst zijn dat de Maatschap Jensma en De Vries, aardappelteler HZPC, hogeschool Van Hall Larenstein en het Centre of Expertise Water Technology (CEW), onderdeel van WaterCampus Leeuwarden.

De bedoeling is dat vrachtwagens en trekkers van akkerbouwbedrijven in de buurt straks op het erf van Van Gunst worden schoongespoten. Inmiddels hebben 25 bedrijven een intentieverklaring ondertekend. In september van dit jaar begint het vooronderzoek, in april 2022 moet de wasplaats draaien.

Eisen aangescherpt
Die moet circulair en emissieloos worden en daarmee een voorbeeldfunctie vervullen. Als gevolg van de Europese Kaderrichtlijn Water, die een betere kwaliteit van het oppervlaktewater beoogt, worden de eisen aan het afvalwater van boerenerven aangescherpt. Zij moeten voorkomen dat restanten van gewasbeschermings- en desinfectiemiddelen van hun machines in het oppervlaktewater terechtkomen. Een centrale wasplaats voorkomt dat boeren hier individueel in moeten investeren.

Een belangrijke katalysator voor het Friese project was ook het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), een initiatief van LTO dat gesteund wordt door de provincie en Wetterskip Fryslân. Daarin werken verschillende partijen aan maatregelen om erfafspoeling terug te dringen.

Het CEW zal onderzoek verrichten naar ‘de optimale ontwerpgrondslagen voor een geïntegreerd zuiveringssysteem voor spoelwater met nul-emissie’. Ook studenten en onderzoekers van Van Hall Larenstein doen hieraan mee en Wetterskip Fryslân heeft een regisserende rol.

Circulair
Het streven is ook om een volledig circulaire wasplaats te ontwikkelen, waarbij het gebruikte spoelwater wordt ontdaan van ziektedragers en deeltjes die de technische installatie kunnen beschadigen.

"Wij ondersteunen graag innovaties die een bijdrage kunnen leveren aan een betere waterkwaliteit of andere waterbeheerdoelen. Dit project sluit naadloos aan bij de doelen van Wetterskip Fryslân om afspoeling van onder andere gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater te voorkomen", verklaart dagelijks bestuurder Annet van der Hoek van het Wetterskip.

 

MEER INFORMATIE
Nieuwsbericht CEW
H2O-bericht over projecten met agrarisch waterbeheer

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Goede dag, ik heb uw verslag gelezen over het afvalwater op de Oude Rijn bij Katwijk. Ik woon zelf aan de Zandsloot te Katwijk een aftakking van de Oude Rijn. Hoe kom ik te weten of deze Zandsloot geschikt is om te zwemmen? Ik zwem regelmatig. Is dit mogelijk met gebruik maken van een swimsuit en oog bescherming.
De Zandsloot is ongeveer 8 meter breed en ongeveer 400 meter lang, met aan de uitlopen de Oude Rijn.
Wat we met zijn allen de afgelopen 150-200 jaar in vijf forse ontwateringsgolven/afwateringsgolven (1. kanalisaties, 2. ontginningen en bebossingen, 3. beekverbeteringen, 4. ruilverkavelingen (nooit meer honger) en 5 verstedelijking) gemaakt hebben, is helaas niet in enkele jaren te herstellen.
Toch deel ik de zorgen van Patrick, ook al zeilen we bij waterschap Aa en Maas al scherper aan de wind dan 20 jaar geleden. Van #herstelsponswerkinglandschap naar #ontwikkelsponswerkinglandschap. Zie ook de Stowa-pagina over klimaatrobuuste beekdallandschappen.
Iedereen weet toch dat zandgrond slecht water vasthoudt. Maar als je kijkt naar de zandgronden in Drenthe, Twente, Veluwe en de Achterhoek, speelt de drooglegging en aanleg van de N.O.P. ook een rol van betekenis voor wat betreft het sneller wegstromen van het grondwater van het "Oude Land naar het Nieuwe Land" omdat er minder tegendruk is.
Het is nog erger dan Patrick schrijft: decennia geleden is meer dan de helft van het land in het kader van de ruilverkavelingen omgespit en is ten minste even zoveel biodiversiteit verdwenen. Door de ruilverkavelingen zijn de landbouwpercelen zodanig ontwaterd dat er nu in de zomer een watertekort is. Als we niet oppassen wordt het grondwater onder grote Natura 2000-gebieden, zoals de Veluwe 's-winters geïnjecteerd met systeemvreemd water uit de grote rivieren, dat daaruit in de zomer wordt onttrokken. Zodoende wordt de natuur dubbel gepakt.
Prima stuk! Nu het draagvlak nog. Zet 'm op! Als een hoger waterpeil in een stadspark (Alkmaar), eigendom van de gemeente al kan worden tegen gehouden door de CDA (met alle middelen om de 2 boeren/pachters te ontzien) ten koste van de weidevogels!!!! Dan moet er nog heel wat water....

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.