0
0
0
s2smodern

Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen wil 100 miljoen euro extra vrijmaken uit het Deltafonds om Nederland beter te wapenen tegen de droogte. De bewindsvrouw heeft daar vandaag een brief over gestuurd naar de Tweede Kamer. Het beschikbaar stellen van extra geld kondigde de minister vanmorgen aan tijdens een bezoek aan Twente waar ze zich liet voorlichten over de verdroging van het gebied in het oosten.

Met 100 miljoen euro extra, komt er in totaal 250 miljoen euro vrij uit het Deltafonds voor de droogteaanpak in de komende jaren, schrijft de minister. Het geld wordt beschikbaar gesteld in het kader van de tweede fase van het Deltaprogramma Zoetwater (2022-2027). De 250 miljoen euro wordt aangevuld met ongeveer 550 miljoen euro 'vanuit de regio' (waterschappen, provincies, drinkwaterbedrijven), zodat er bij elkaar zo’n 800 miljoen euro beschikbaar is voor noodzakelijke aanpassingen, schrijft de minister aan de Kamer.

Met die aanpassingen bedoelt Van Nieuwenhuizen onder meer "het verbeteren van de doorvoer van de Krimpenerwaard en het beperken van externe verzilting bij de Afsluitdijk, maar ook voor innovatieve projecten zoals experimenteren met natte teelten op natte gronden, het verbeteren van de bodemstructuur van kleigronden en de teelt van zouttolerante gewassen onderzoeken in Noord-Nederland". In de kansrijke maatregelen voor de tweede fase van Deltaprogramma noemt de minister ook hergebruik van effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties in Noord- en West- Nederland en de Zuidwestelijke Delta. 

Record
Het is nu voor het derde jaar op rij extreem droog, aldus de minister. "Dit jaar hebben we weer een record gebroken: het grootste neerslagtekort op 1 juni ooit gemeten. In delen van het land, en met name in het oosten en zuiden, dreigt door de aanhoudende droogte opnieuw een watertekort.”

Vanochtend nam de bewindsvrouw zelf poolshoogte in het oosten. Ze werd door dijkgraaf Stefan Kuks van waterschap Vechtstromen bijgepraat tijdens een bezoek aan de Springendalsebeek in Hezingen. Ook werd het Reggedal in Hellendoorn bezocht.

De waterschappen trekken aan de bel bij de minister omdat in Overijssel en ook de Achterhoek het tekort aan zoet water nijpend wordt. De ernst van de problemen werd afgelopen pinksterweekend duidelijk toen drinkwaterbedrijf Vitens in een aantal gemeenten de drinkwatervoorziening in gevaar zag komen. 

De plaatsen waar de waterdruk afnam, lagen veelal op de hoger gelegen zandgronden in het oosten, zoals Enschede, Hof van Twente, Luttemerberg, Lemelerveld en Dinkelland. De problemen werden veroorzaakt door extreem hoog watergebruik in het Pinksterweekend en (structureel) de droogte.  

Nieuwe normaal
Dijkgraaf Kuks zei dat er ook in het watergebruik toegewerkt moet worden naar het 'nieuwe normaal'. Hij riep op tot een meer landelijke sturing op de beschikbaarheid van water en tot een bewuster gebruik van water.

Kuks: “Als het weken achter elkaar niet regent, is er simpelweg te weinig zoetwater in Oost Nederland. We moeten het dan doen met het water dat nog over is. Niet alles is dan meer mogelijk. We zullen kritischer moeten kijken naar de functies die veel water nodig hebben en het water eerlijker moeten verdelen. We zullen anders met water om moeten gaan.” Hij noemde als voorbeeld de bloemen- en bomenteelt, sectoren waarin het waterverbruik hoog ligt.

Van Nieuwenhuizen maakte een vergelijking met 2018, toen in de droge zomer schepen met zoet water klaarlagen om de drinkwaterproductie van het Noord-Hollandse drinkwaterbedrijf PWN veilig te stellen, een maatregel die bijna moest worden toegepast omdat het water in het IJsselmeer bij het innamepunt in Andijk te zout dreigde te worden voor de drinkwaterproductie. Het kan nu zover komen dat boeren niet meer alle gewassen mogen beregenen, zei ze.

 

Update 04/06 17:20 uur: bericht aangevuld met informatie uit de Kamerbrief van de minister over extra geld voor droogte.

MEER INFORMATIE
H2O-bericht Vitens kan watervraag niet meer aan en roept op tot zuinig watergebruik
PDF Kamerbrief 'Extra ambitie Deltaprogramma Zoetwater'
 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Goede dag, ik heb uw verslag gelezen over het afvalwater op de Oude Rijn bij Katwijk. Ik woon zelf aan de Zandsloot te Katwijk een aftakking van de Oude Rijn. Hoe kom ik te weten of deze Zandsloot geschikt is om te zwemmen? Ik zwem regelmatig. Is dit mogelijk met gebruik maken van een swimsuit en oog bescherming.
De Zandsloot is ongeveer 8 meter breed en ongeveer 400 meter lang, met aan de uitlopen de Oude Rijn.
Wat we met zijn allen de afgelopen 150-200 jaar in vijf forse ontwateringsgolven/afwateringsgolven (1. kanalisaties, 2. ontginningen en bebossingen, 3. beekverbeteringen, 4. ruilverkavelingen (nooit meer honger) en 5 verstedelijking) gemaakt hebben, is helaas niet in enkele jaren te herstellen.
Toch deel ik de zorgen van Patrick, ook al zeilen we bij waterschap Aa en Maas al scherper aan de wind dan 20 jaar geleden. Van #herstelsponswerkinglandschap naar #ontwikkelsponswerkinglandschap. Zie ook de Stowa-pagina over klimaatrobuuste beekdallandschappen.
Iedereen weet toch dat zandgrond slecht water vasthoudt. Maar als je kijkt naar de zandgronden in Drenthe, Twente, Veluwe en de Achterhoek, speelt de drooglegging en aanleg van de N.O.P. ook een rol van betekenis voor wat betreft het sneller wegstromen van het grondwater van het "Oude Land naar het Nieuwe Land" omdat er minder tegendruk is.
Het is nog erger dan Patrick schrijft: decennia geleden is meer dan de helft van het land in het kader van de ruilverkavelingen omgespit en is ten minste even zoveel biodiversiteit verdwenen. Door de ruilverkavelingen zijn de landbouwpercelen zodanig ontwaterd dat er nu in de zomer een watertekort is. Als we niet oppassen wordt het grondwater onder grote Natura 2000-gebieden, zoals de Veluwe 's-winters geïnjecteerd met systeemvreemd water uit de grote rivieren, dat daaruit in de zomer wordt onttrokken. Zodoende wordt de natuur dubbel gepakt.
Prima stuk! Nu het draagvlak nog. Zet 'm op! Als een hoger waterpeil in een stadspark (Alkmaar), eigendom van de gemeente al kan worden tegen gehouden door de CDA (met alle middelen om de 2 boeren/pachters te ontzien) ten koste van de weidevogels!!!! Dan moet er nog heel wat water....

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.