Colors: Blue Color

De 15e editie van Aqua Nederland heeft 6.200 bezoekers getrokken. Beursorganisator Easyfairs is tevreden over de opkomst en de waardering van bezoekers en exposanten. “Met beoordelingen van 7,6 vanuit exposanten en 7,7 vanuit bezoekers kijken we zeer positief en trots terug op drie succesvolle beursdagen”, zegt accountmanager Esther Rodenburg van Aqua Nederland.

De waterschappen krijgen meer mogelijkheiden om het zogenoemde profijtbeginsel toe te passen (wie profijt heeft, betaalt) bij de waterschapsheffingen. Dit staat in het wetsvoorstel waterschapsheffingen, waarmee het kabinet vandaag heeft ingestemd. Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft het wetsvoorstel ingediend.

Ook langs de Nederlandse kust is nu een versnelde stijging van de zeespiegel te zien. Dat blijkt uit de nieuwe Zeespiegelmonitor van Deltares en het KNMI, waarvoor verbeterde analysetechnieken zijn gebruikt. Vier jaar geleden leek de zeespiegel voor onze kust nog minder snel te stijgen dan in de rest van de wereld.

Een extra ‘impuls’ moet ervoor zorgen dat Nederland in 2027 voldoet aan de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Dat zei minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat deze week in de Tweede Kamer. Gezien de beperkte resultaten tot nu toe leek die deadline nauwelijks nog haalbaar.

Henk Ovink is bezig aan zijn laatste klus als watergezant: de organisatie van de UN 2023 Water Conference in New York met Nederland als co-host. Voor H2O schrijft hij in een drieluik over zijn ervaringen voor, tijdens en na de top. Vandaag het laatste deel: hoe nu verder na de top?

Meer groen in en om de stad en een betere balans van het bodem- en watersysteem. Dat wil het kabinet bereiken met de landelijke maatlat voor een groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving. Hierin staan doelen, prestatie-eisen en richtlijnen voor de thema’s overstromingen, wateroverlast, droogte, hitte, biodiversiteit en bodemdaling. De maatlat schrijft geen specifieke maatregelen voor.

Het Waddenfonds steunt de bouw van een nieuwe Blue Energy installatie op de Afsluitdijk met 4,9 miljoen euro. De nieuwe energiecentrale is een vervolg op de proefinstallatie van REDstack op de dijk bij Breezanddijk waarmee energie wordt gewonnen bij het mengen en dan weer scheiden van zoet en zout water. Er komt nu een installatie met een productiecapaciteit van 16,5 kW.

Het project ‘40 km Leidinginspectie BAL-1’ van Dunea, Acquaint en GMB heeft de NSTT No-Dig Award 2022 gewonnen, samen met een project in de elektriciteitssector. Hierbij is een innovatieve tool toegepast, de Aquabrella.

Waar de laatste jaren het droogteseizoen meestal al droog begon, is dat nu niet het geval. Door een vrij natte herfst en winter is de uitgangssituatie goed. De grondwaterstanden zijn gemiddeld tot hoog voor de tijd van het jaar en kanalen, beken en sloten zijn in het algemeen op peil. Nieuw is dat Rijkswaterstaat meteen vanaf april een hoger peil in het IJsselmeer aanhoudt voor het creëren van een grote watervoorraad.

Er is weer een nieuw initiatief met burgerwetenschap. Op 25 maart is de Schelpenteldag langs de kust van de Noordzee gehouden. De opbrengst: er zijn nagenoeg 35.000 schelpen verzameld en geïdentificeerd.

Op de VN Waterconferentie in New York lanceerde minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat het samenwerkingsverband 'International Panel for Deltas and Coastal Areas' (IPDC). Het panel brengt regeringen, financiële instellingen, wetenschap en praktijk bij elkaar om klimaatadapatiemaatregelen op lokaal niveau te versnellen.

Staatsbosbeheer vangt bot bij de rechtbank in de bezwaren tegen de plaatsing van 1,8 kilometer stalen damwanden in het Zwarte Water voor natuurherstel. Dat blijkt uit de uitspraak van de bestuursrechter in Overijssel.

Regionale overheden en het Rijk herzien op dit moment het rivierenbeleid. ARK Rewilding Nederland (ARK) en het Wereld Natuur Fonds (WWF) grijpen deze beleidsherziening aan om te komen met een actieplan en een oproep: ‘natuur en waterveiligheid bijten elkaar niet’.

De zogeheten Circular Water Expert Group van netwerkorganisatie Water Alliance heeft tijdens de New York Water Week de 'Blueprint for circular water smart society' gelanceerd. De blauwdruk laat zien dat veilige circulaire waterbronnen in de stedelijke omgeving een snel te implementeren en slimme oplossing is om het gebruik van leidingwater en de afvoer van afvalwater met 20 tot 45 procent te verminderen.

Henk Ovink is bezig aan zijn laatste klus als watergezant: de organisatie van de UN 2023 Water Conference in New York met Nederland als co-host. Voor H2O schrijft hij in een drieluik over zijn ervaringen voor, tijdens en na de top. Vandaag deel 2: de conferentie zelf.

Afvalwaterzuivering staat wereldwijd in de top vijf van bronnen van methaanemissies. En hoewel dit in Nederland waarschijnlijk wat minder is, kan ook hier veel klimaatwinst worden behaald met maatregelen bij rioolwaterzuiveringen. Waterschappen hebben er sinds kort meer oog voor en streven naar een reductie met 80 procent van de uitstoot van methaan in de sliblijn.

Nieuwkomer BoerBurgerBeweging (BBB) en de landelijke waterschapspartij Water Natuurlijk zijn en blijven de grote winnaars van de waterschapsverkiezingen. Dat constateert de Unie van Waterschappen op basis van de definitieve uitslag. Het opkomstpercentage is vastgesteld op 53,1 procent, iets lager dan de 53,7 die vorige week werd genoemd.

Water is het centrale thema van de VN-waterconferentie die gisteren in New York is begonnen. Maar tegelijk gaat die over veel meer dan alleen water, benadrukten zowel VN-secretaris-generaal António Guterres als koning Willem-Alexander in hun toespraak bij de opening.

Jaarlijks moet er 8,56 miljard kubieke meter extra afvalwater worden behandeld om de VN-doelstelling SDG 6.3 te halen. Dat betekent dat er wereldwijd elk jaar 469 afvalwaterzuiveringsinstallaties bij moeten komen. Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van ABB Energy Industries.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Ambitie 100 MW. Als ik het goed begrijp: per MW wordt 1 m3/s zoet IJsselmeerwater gevraagd (en daarna geloosd op Waddenzee). Ergo: 100 m3/s bij 100 MW. Dat is minder dan de aanvoer via IJssel minus de verdamping op het IJsselmeer tijdens droogte...
op de site staat:
De nieuwe Blue Energie-installatie moet 16,5 kW produceren, genoeg voor ‘een klein dorp’
ik denk dat 16.5KW niet juist is
gr Klaas Knot
“De waterkwaliteit is op orde”, dat is een hele geruststelling. Al ben ik bang dat hier een verkeerd zinnetje in het artikel geslopen is.
deed de PvdA ook nog ergens mee of wordt deze partij door de schrijver van dit artikel geboycot???
H. Laros H2O/Waternetwerk
Leuk om aan te haken. Waar wordt de win-win gerealiseerd??

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!