0
0
0
s2smodern

Op vijf meetlocaties verspreid door het land monitort het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden de bodemdaling. Om de geotechnische eigenschappen van het veen te bepalen, en die informatie te gebruiken om bodemdaling te voorspellen, worden nu extra grote veenmonsters gestoken.

Op de veenweidetestlocatie Zegveld in Woerden zijn vijf zogeheten ‘supersized veenmonsters’ gestoken met een 40 centimeter diameter en 50 centimeter hoogte. Zo kunnen de geotechnische eigenschappen van het veen worden bepaald, zoals de samendrukbaarheid, dichtheid en het organische stof- en koolstofgehalte.

Scenario’s
Sanneke van Asselen 180 vk Sanneke van Asselen“Die gegevens hebben we nodig om met modellen te kunnen voorspellen hoeveel en hoe snel de veengrond nog kan dalen als gevolg van veensamendrukking, onder verschillende scenario’s van belasting en grondwaterstand”, zegt Sanneke van Asselen. Van Asselen is bodemdalingsexpert bij Deltares en bij het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden verantwoordelijk voor bodemdalingsmetingen.

Onverstoorde monsters
“Veen is ontzettend slap en bevat vaak grote stukken hout of riet. Dat maakt het lastig om onverstoorde grondmonsters van veen te nemen”, legt Van Asselen uit. Daarom ontwikkelde Deltares de Deltares Large Diameter Sampler. Dankzij deze meetmethode kunnen veenmonsters onverstoord worden gestoken en naar het laboratorium worden gebracht.

Diepere lagen
De monstersteekbus in Zegveld ging circa 5,5 meter de grond in. Daardoor is het volgens Van Asselen mogelijk om ook de eigenschappen van het dieper gelegen veen te bepalen. “Dat is interessant omdat de diepere veenlaag vaak een ander type veen is en andere geotechnische eigenschappen heeft. Als je bodemdaling wilt voorspellen, moet je natuurlijk ook weten hoe de diepere ondergrond er precies uitziet.”

Voorspellen
De komende weken zullen de veenmonsters uit Zegveld worden geanalyseerd in het laboratorium, gedetailleerd worden beschreven en zullen samendrukkingseigenschappen worden bepaald. “Het komend jaar zullen we ook op de andere vier meetlocaties supersized monsters steken. Dat helpt ons om landelijke scenario’s over de bodemdaling te ontwikkelen en te kunnen voorspellen wat er gebeurt als je bijvoorbeeld het grondwater verlaagt, de bodembelasting verandert of juist helemaal niets doet.”

Netto lange termijn effect
De metingen vinden plaats binnen het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOVB). In dit programma wordt de huidige uitstoot van broeikasgassen uit veenweidegebieden onderzocht en de bodemdaling gemonitord, bij verschillende maatregelen.

Van Asselen: “Door over een periode van meerdere jaren structureel en regelmatig te meten, willen we de bodemdaling niet alleen in kaart brengen, maar ook per gebied bepalen welke maatregelen geschikt zijn om de bodemdaling tegen te gaan. De periode van meerdere jaren is nodig omdat de seizoensinvloeden bij bodemdaling groot zijn en we juist het netto lange termijn effect willen bepalen.”

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Goede dag, ik heb uw verslag gelezen over het afvalwater op de Oude Rijn bij Katwijk. Ik woon zelf aan de Zandsloot te Katwijk een aftakking van de Oude Rijn. Hoe kom ik te weten of deze Zandsloot geschikt is om te zwemmen? Ik zwem regelmatig. Is dit mogelijk met gebruik maken van een swimsuit en oog bescherming.
De Zandsloot is ongeveer 8 meter breed en ongeveer 400 meter lang, met aan de uitlopen de Oude Rijn.
Wat we met zijn allen de afgelopen 150-200 jaar in vijf forse ontwateringsgolven/afwateringsgolven (1. kanalisaties, 2. ontginningen en bebossingen, 3. beekverbeteringen, 4. ruilverkavelingen (nooit meer honger) en 5 verstedelijking) gemaakt hebben, is helaas niet in enkele jaren te herstellen.
Toch deel ik de zorgen van Patrick, ook al zeilen we bij waterschap Aa en Maas al scherper aan de wind dan 20 jaar geleden. Van #herstelsponswerkinglandschap naar #ontwikkelsponswerkinglandschap. Zie ook de Stowa-pagina over klimaatrobuuste beekdallandschappen.
Iedereen weet toch dat zandgrond slecht water vasthoudt. Maar als je kijkt naar de zandgronden in Drenthe, Twente, Veluwe en de Achterhoek, speelt de drooglegging en aanleg van de N.O.P. ook een rol van betekenis voor wat betreft het sneller wegstromen van het grondwater van het "Oude Land naar het Nieuwe Land" omdat er minder tegendruk is.
Het is nog erger dan Patrick schrijft: decennia geleden is meer dan de helft van het land in het kader van de ruilverkavelingen omgespit en is ten minste even zoveel biodiversiteit verdwenen. Door de ruilverkavelingen zijn de landbouwpercelen zodanig ontwaterd dat er nu in de zomer een watertekort is. Als we niet oppassen wordt het grondwater onder grote Natura 2000-gebieden, zoals de Veluwe 's-winters geïnjecteerd met systeemvreemd water uit de grote rivieren, dat daaruit in de zomer wordt onttrokken. Zodoende wordt de natuur dubbel gepakt.
Prima stuk! Nu het draagvlak nog. Zet 'm op! Als een hoger waterpeil in een stadspark (Alkmaar), eigendom van de gemeente al kan worden tegen gehouden door de CDA (met alle middelen om de 2 boeren/pachters te ontzien) ten koste van de weidevogels!!!! Dan moet er nog heel wat water....

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.