0
0
0
s2sdefault

Lidstaten passen het Europese landbouw- en waterbeleid zodanig toe dat boeren niet worden gestimuleerd om zuiniger om te gaan met water. Sterker, er is sprake van verkwisting. Zo krijgen boeren vaak vrijstellingen voor grondwateronttrekkingen. Ook gaat meer subsidie naar irrigatie, die vaak een grote wissel trekt op het waterpeil, dan naar het vasthouden van water, constateert de Europese Rekenkamer.

Zoet water wordt schaarser in de Europese Unie door de klimaatverandering. Uit prognoses blijkt dat de waterstress in een aanzienlijk deel van de EU tegen 2030 zal toenemen. De impact van de landbouw op de watervoorraden is groot, een kwart van alle wateronttrekking in de Europese Unie vindt plaats ten behoeve van de landbouw. “Tot dusver heeft het EU-beleid niet voldoende geholpen om de impact van de landbouw op de watervoorraden te beperken”, stelt Joëlle Elvinger, het lid van de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor het verslag.

Het controleorgaan deed onderzoek in 11 lidstaten en bekeek in hoeverre de Kaderrichtlijn Water (KRW) en het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) duurzaam gebruik van water in de landbouw stimuleren. Nederland behoorde niet tot het onderzoeksterrein van de Rekenkamer, die wel inspectie deed in België, Spanje, Duitsland, Frankrijk, Italië, Bulgarije, Hongarije, Griekenland Cyprus en Portugal. De controle liep van april tot december 2020.

Vrijstellingen
In het verslag staat onder meer dat lidstaten aan landbouwers veel vrijstellingen toestaan voor het onttrekken van wateronttrekking, ook in regio’s met waterstress. Die vrijstellingen staan haaks op gezond watergebruik, aldus de Rekenkamer. Tegelijkertijd passen sommige nationale autoriteiten zelden sancties toe op illegaal watergebruik dat zij opsporen, aldus het controleorgaan.

Dit alles is in strijd met de Kaderrichtlijn Water, die in 2000 als beleidsinstrument is geïntroduceerd ook om duurzaam gebruik van water te realiseren. Het GLB heeft eveneens een belangrijke rol in het duurzaam waterbeheer en biedt instrumenten die de druk op watervoorraden kunnen verminderen, stelt de Rekenkamer. Maar ook het GLB wordt niet door lidstaten gebruikt om efficiënt watergebruik te stimuleren.

GLB
De inkomenssteun die aan boeren wordt verstrekt in het kader van het GLB is ‘niet bevorderlijk voor efficiënt watergebruik of waterretentie’. Sterker, met hun beleid onderteunen de lidstaten de teelt van waterintensieve gewassen in gebieden met waterstress door middel van vrijwillige gekoppelde steun, aldus de rapportage. Voorts worden plattelandsontwikkelingsprogramma's zelden gebruikt om de kwantiteit van water te verbeteren.

“Ook de aanleg van nieuwe infrastructuur waarmee het geïrrigeerde gebied wordt uitgebreid, zal waarschijnlijk de druk op de zoetwatervoorraden doen toenemen. Al met al heeft de EU zeker landbouwbedrijven en projecten gefinancierd die het duurzame gebruik van water ondermijnen”, aldus de auditors.

Als aanbeveling stelt de Rekenkamer dat de Europese Commissie lidstaten moet laten rechtvaardigen waarom ze vrijstellingen geven voor de uitvoering van de KRW. Voorts moet ze GLB-betalingen en plattelandsontwikkelingssteun koppelen aan de eis van duurzaam watergebruik.

 

MEER INFORMATIE
Verslag Europese Rekenkamer

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Prima initiatief van Delfland om juist in deze tijd van opstellen van waterprogramma's de link van klimaatverandering met het publiek te delen!
Jan Willem Rijke, Provincie Zuid-Holland.
Adviescommissies prima!
Goed alternatief is het uitgangspunt van 2008: Verkiezingen van belangenorganisaties.
Bestuurders met kennis van waterzaken vind ik zeer gewenst bij een technische uitvoeringsorganisatie wat de waterschappen zijn. Ik zie agrarische sector en industrie graag vertegenwoordigd in de waterschapsbestuurders, maar dan net als inwoners, als gekozen belangenorganisatie. Nu dubbele stem en zelfs driedubbele macht in het bestuur: Verstopt bij CDA en VVD en met geborgde macht als "geborgde zetel" met garantie op plek in Dagelijks Bestuur.
Zoals het zich doet aanzien zal het een geslepen insteek worden waarbij de veelal inmiddels zwaar gedupeerden aan het einde van hun latijn de duimschroeven worden opgedraaid door middel van het ondertekenen van verklaringen waarmee men afstand neemt van gerechtelijke procedures. Want er zou maar eens een gedupeerde bij het hof in het gelijk worden gesteld waardoor sprake van een precedentwerking.
Waar het echt om zou moeten gaan is de harde waarheid, het waarom juist de zwaar gedupeerden na zeven jaar dan wel langer nog altijd hun schade niet vergoed of een voor de veiligheid noodzakelijke versterking wordt bemoeilijkt/vertraagd. Groningers worden vermorzeld door Haagse corruptie. Zorgvuldig uitgedokterde snode plannen, waarbij de ene na de andere blokkade wordt opgetrokken om juist de zwaar gedupeerden eindeloos in een onmogelijke en zwaar belastende situatie te houden. Net zolang tot ze er letterlijk bij neervallen. Het Haagse ontzorgen en ruimhartig geld uitsluitend het eigen belang en de gedupeerde heeft het nakijken.
Ik verhuurde eens mijn studio met tuin aan Canadezen. In mijn schuur had ik enorme overlast duizendknoop. Zij waarschuwden mij hiervoor. Ook een ramp in hun land en zeiden dat de enige bestrijdingsmethode was: overgieten met kokend water. Ik zweer: het was weg!!!!! Heel soms steekt iets weer de kop op uit een verwaarloosde tuin v d buren.
Ik denk dat het Nederland weleens miljoenen kan schelen als zij deze methode zou toepassen.
A.D. vander Wees te Delft
Moderniseren uit oogpunt van democratie. Het is zoals zo vaak ook hier het geval dat blijkens het artikel er veel meer belangen spelen. sommige particuliere belangen, zoals die van een boer, kunnen heel goed essentieel samenvallen met het algemeen belang. Bestuurders, Tweede Kamerleden hebben vaak, nemen vaak te weinig tijd om een wetsvoorstel goed voor te bereiden, ontberen kennis door beperkte steun van van medewerkers. Er zijn te weinig medewerkers om sommige wetten zodanig te doorgronden op hun consequenties dat er rammelende wetgeving kan ontstaan. Iets waar de Raad van State ter zake kundig regelmatig op wijst. (niet mijn wijsheid, zie artikel in NRC 30 september)
Ik ben blij dat Delfland behoedzaam opereert en geen kind met het badwater weg gooit.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.