0
0
0
s2smodern

De ‘van-boer-tot-bord-strategie’ voor de verduurzaming van de voedselketen die de Europese Commissie deze week presenteerde, kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Dat zeggen de Unie van Waterschappen en de vereniging van drinkwaterbedrijven Vewin. 

Tegelijk met de van-boer-tot-bord-strategie (‘From Farmer to Fork’) stelde de Commissie woensdag een uitgebreide biodiversiteitsstrategie vast. Beide strategieën versterken elkaar en verenigen de natuur, boeren, ondernemers en consumenten in het streven naar een duurzame toekomst, aldus de Commissie. Burgers en belanghebbenden worden uitgenodigd om hierover in discussie te gaan.

De nieuwe strategieën komen voort uit de Europese Green Deal van Frans Timmermans, die moet leiden tot een klimaatneutraal Europa in 2050. De Green Deal werd afgelopen december gepresenteerd.

‘Van-boer-tot-bord’ en ‘biodiversiteit’ vormen een belangrijk onderdeel van het Europese herstelplan voor na de coronacrisis. ‘’Deze crisis laat zien hoe kwetsbaar we zijn, en hoe belangrijk het is om de balans tussen menselijke activiteit en de natuur te herstellen’’, zei Eurocommissaris Timmermans.

De van-boer-tot-bord-strategie moet de impact van de voedselproductie op het milieu en het klimaat verkleinen. Zo moet 25 procent van de land- en tuinbouw in 2030 biologisch zijn.

Gewasbeschermingsmiddelen
De belangrijkste elementen voor het waterbeheer zijn volgens de Unie van Waterschappen het terugdringen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen.

De Commissie wil dat in 2030 het gebruik, de risico’s en de afhankelijkheid van chemische bestrijdingsmiddelen met 50 procent is verminderd. Daartoe moet de huidige Europese gewasbeschermingsmiddelenwetgeving worden herzien. Het gebruik van meststoffen moet dan met minstens 20 procent zijn gereduceerd. Later volgt nog een actieplan voor verbeterd nutriëntenbeheer.

Volgens de Unie sluiten deze initiatieven goed aan bij het ‘Pakket van maatregelen emissiereductie gewasbescherming open teelten’, dat in april naar de Tweede Kamer is gestuurd. Dat bevat maatregelen om de emissies van gewasbeschermingsmiddelen uit land- en tuinbouwbedrijven naar het water in 2030 tot nagenoeg nul terug te brengen.

KRW-doelen
Zowel de Unie als Vewin meent dat de van-boer-tot-bord-strategie kan bijdragen aan het verbeteren van de waterkwaliteit en aan het halen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). ‘’Dat kan als gezorgd wordt voor een verbeterde implementatie en betere afstemming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid met de Kaderrichtlijn Water’’, schrijft Vewin.

De vereniging van drinkwaterbedrijven pleit voor ‘’een daadkrachtige en ambitieuze uitvoering’’ van de van-boer-tot-bord-strategie. ‘’Hiervoor moeten initiatieven, zoals de herziening van de richtlijn 'Duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen' en het actieplan voor geïntegreerd nutriëntenmanagement, concreet gemaakt worden.’’

Ze roept op daarbij om prioriteit te geven aan het beschermen van drinkwaterbronnen.

 

MEER INFORMATIE
Biodiversity Strategy
Farm to Fork Strategy
Reactie Unie van Waterschappen
Reactie Vewin 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Heel jammer dat RIVM niet met KWR wil samenwerken in dit onderzoek. Je zou zeggen: alle hens aan dek in deze tijd, maar dat lukt dus niet. Ik hoop dat men op zijn minst afspraken maakt wie waar bemonstert en hoe de resultaten gedeeld worden.
Wat wordt er met deze resultaten gedaan? Gaat men ook blussen indien men brand ontdekt of zijn we blij dat de brandmelder het doet. Oplossingen wellicht meenemen in IPMV van STOWA.
Voor reacties en dergelijke kunt u ook contact opnemen met de auteur, per email via ljamjacobs@yahoo.co.uk.
De betalende burgers zijn relatief ondervertegenwoordigd in het waterschapsbestuur. Dat is ook een beetje hun eigen schuld, bij verkiezingen is de opkomst van die burgers laag en stemmen ze ook nog op “boerenpartijen” zoals het CDA en de VVD. Samen met de geborgde zetels is er dan al gauw een machtsblok dat voor “ongebouwd” en daarmee vanzelf tegen de “ingezetenen” is. Daarom is het belangrijk dat er een partij als de Algemene Waterschapspartij is!
Overigens heeft de Raad van State alle bezwaren bij de versterking van de Markermeerdijken van tafel geveegd, en heeft HHNK zelfs een prijs gekregen voor de burgerparticipatie bij Durgerdam. Er zullen altijd mensen zijn die iets niet in hun achtertuin willen.
Mooi stuk werk! Nog wel een vraag. Sommige laboratoria rapporteren per meting twee resultaten de (ruwe meet-) waarde en het resultaat (waarvoor waardes onder de RG naar <RG worden omgezet). Hoe wordt aangekeken tegen het gebruik van deze ruwe meetdata als alternatief voor de hier genoemde methodes?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.