secundair logo knw 1

De 'van-boer-tot-bord-strategie' moet de impact van de voedselproductie op het milieu en het klimaat verkleinen. Foto Unsplash

De ‘van-boer-tot-bord-strategie’ voor de verduurzaming van de voedselketen die de Europese Commissie deze week presenteerde, kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Dat zeggen de Unie van Waterschappen en de vereniging van drinkwaterbedrijven Vewin. 

Tegelijk met de van-boer-tot-bord-strategie (‘From Farmer to Fork’) stelde de Commissie woensdag een uitgebreide biodiversiteitsstrategie vast. Beide strategieën versterken elkaar en verenigen de natuur, boeren, ondernemers en consumenten in het streven naar een duurzame toekomst, aldus de Commissie. Burgers en belanghebbenden worden uitgenodigd om hierover in discussie te gaan.

De nieuwe strategieën komen voort uit de Europese Green Deal van Frans Timmermans, die moet leiden tot een klimaatneutraal Europa in 2050. De Green Deal werd afgelopen december gepresenteerd.

‘Van-boer-tot-bord’ en ‘biodiversiteit’ vormen een belangrijk onderdeel van het Europese herstelplan voor na de coronacrisis. ‘’Deze crisis laat zien hoe kwetsbaar we zijn, en hoe belangrijk het is om de balans tussen menselijke activiteit en de natuur te herstellen’’, zei Eurocommissaris Timmermans.

De van-boer-tot-bord-strategie moet de impact van de voedselproductie op het milieu en het klimaat verkleinen. Zo moet 25 procent van de land- en tuinbouw in 2030 biologisch zijn.

Gewasbeschermingsmiddelen
De belangrijkste elementen voor het waterbeheer zijn volgens de Unie van Waterschappen het terugdringen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen.

De Commissie wil dat in 2030 het gebruik, de risico’s en de afhankelijkheid van chemische bestrijdingsmiddelen met 50 procent is verminderd. Daartoe moet de huidige Europese gewasbeschermingsmiddelenwetgeving worden herzien. Het gebruik van meststoffen moet dan met minstens 20 procent zijn gereduceerd. Later volgt nog een actieplan voor verbeterd nutriëntenbeheer.

Volgens de Unie sluiten deze initiatieven goed aan bij het ‘Pakket van maatregelen emissiereductie gewasbescherming open teelten’, dat in april naar de Tweede Kamer is gestuurd. Dat bevat maatregelen om de emissies van gewasbeschermingsmiddelen uit land- en tuinbouwbedrijven naar het water in 2030 tot nagenoeg nul terug te brengen.

KRW-doelen
Zowel de Unie als Vewin meent dat de van-boer-tot-bord-strategie kan bijdragen aan het verbeteren van de waterkwaliteit en aan het halen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). ‘’Dat kan als gezorgd wordt voor een verbeterde implementatie en betere afstemming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid met de Kaderrichtlijn Water’’, schrijft Vewin.

De vereniging van drinkwaterbedrijven pleit voor ‘’een daadkrachtige en ambitieuze uitvoering’’ van de van-boer-tot-bord-strategie. ‘’Hiervoor moeten initiatieven, zoals de herziening van de richtlijn 'Duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen' en het actieplan voor geïntegreerd nutriëntenmanagement, concreet gemaakt worden.’’

Ze roept op daarbij om prioriteit te geven aan het beschermen van drinkwaterbronnen.

 

MEER INFORMATIE
Biodiversity Strategy
Farm to Fork Strategy
Reactie Unie van Waterschappen
Reactie Vewin 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Barry Madlener. Een man van grootse daden, w.o. motie tegen het dragen van hoofddoekjes en de verplichting voor moslimmeisjes om te moeten sporten met jongens. Dat schept hoge verwachtingen! 😱 OMG
Wat een slap verhaal over een mogelijke integriteitsschending. Als voormalig sectorhoofd bij verschillende waterschappen heb ik vele openbare aanbestedingen (klein en groot) moeten doen. Bij de meeste waterschappen zou een dergelijke aanpak nooit geaccepteerd zijn en ook bij andere overheden zoals provincies (waar ik eveneens ervaring heb) , ook niet. Wat is het toch moeilijk om gewoon een fout toe te geven! Daar is echt geen “integriteitsonderzoek “ voor nodig. Het is echt tijd dat bij deze organisatie de bezem er eens goed doorheen gaat! 
Bedankt Bas! Bij deze een link naar dat artikel: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32729940/  
Duidelijk artikel met interessante observaties!
Mbt referentie #2 zou het beter zijn te verwijzen naar Bil et al., 2021 (https://doi.org/10.1002/etc.4835).
Prachtig initiatief! Nu het hele stroomgebied van de Berkel als ruimtelijke eenheid bekijken ,vervuilers opsporen en voorstellen voor ruimtelijke ontwikkeling (incl. bescherming)met elkaar bedenken.cf kaderrichtlijn water.