0
0
0
s2smodern

De ‘van-boer-tot-bord-strategie’ voor de verduurzaming van de voedselketen die de Europese Commissie deze week presenteerde, kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Dat zeggen de Unie van Waterschappen en de vereniging van drinkwaterbedrijven Vewin. 

Tegelijk met de van-boer-tot-bord-strategie (‘From Farmer to Fork’) stelde de Commissie woensdag een uitgebreide biodiversiteitsstrategie vast. Beide strategieën versterken elkaar en verenigen de natuur, boeren, ondernemers en consumenten in het streven naar een duurzame toekomst, aldus de Commissie. Burgers en belanghebbenden worden uitgenodigd om hierover in discussie te gaan.

De nieuwe strategieën komen voort uit de Europese Green Deal van Frans Timmermans, die moet leiden tot een klimaatneutraal Europa in 2050. De Green Deal werd afgelopen december gepresenteerd.

‘Van-boer-tot-bord’ en ‘biodiversiteit’ vormen een belangrijk onderdeel van het Europese herstelplan voor na de coronacrisis. ‘’Deze crisis laat zien hoe kwetsbaar we zijn, en hoe belangrijk het is om de balans tussen menselijke activiteit en de natuur te herstellen’’, zei Eurocommissaris Timmermans.

De van-boer-tot-bord-strategie moet de impact van de voedselproductie op het milieu en het klimaat verkleinen. Zo moet 25 procent van de land- en tuinbouw in 2030 biologisch zijn.

Gewasbeschermingsmiddelen
De belangrijkste elementen voor het waterbeheer zijn volgens de Unie van Waterschappen het terugdringen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen.

De Commissie wil dat in 2030 het gebruik, de risico’s en de afhankelijkheid van chemische bestrijdingsmiddelen met 50 procent is verminderd. Daartoe moet de huidige Europese gewasbeschermingsmiddelenwetgeving worden herzien. Het gebruik van meststoffen moet dan met minstens 20 procent zijn gereduceerd. Later volgt nog een actieplan voor verbeterd nutriëntenbeheer.

Volgens de Unie sluiten deze initiatieven goed aan bij het ‘Pakket van maatregelen emissiereductie gewasbescherming open teelten’, dat in april naar de Tweede Kamer is gestuurd. Dat bevat maatregelen om de emissies van gewasbeschermingsmiddelen uit land- en tuinbouwbedrijven naar het water in 2030 tot nagenoeg nul terug te brengen.

KRW-doelen
Zowel de Unie als Vewin meent dat de van-boer-tot-bord-strategie kan bijdragen aan het verbeteren van de waterkwaliteit en aan het halen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). ‘’Dat kan als gezorgd wordt voor een verbeterde implementatie en betere afstemming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid met de Kaderrichtlijn Water’’, schrijft Vewin.

De vereniging van drinkwaterbedrijven pleit voor ‘’een daadkrachtige en ambitieuze uitvoering’’ van de van-boer-tot-bord-strategie. ‘’Hiervoor moeten initiatieven, zoals de herziening van de richtlijn 'Duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen' en het actieplan voor geïntegreerd nutriëntenmanagement, concreet gemaakt worden.’’

Ze roept op daarbij om prioriteit te geven aan het beschermen van drinkwaterbronnen.

 

MEER INFORMATIE
Biodiversity Strategy
Farm to Fork Strategy
Reactie Unie van Waterschappen
Reactie Vewin 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Een terechte oproep om voor goed waterbeheer te kijken naar de oorspronkelijke functies van bodem en ondergrond in de regulatie van water. Aanvullend op het overzicht van functies in het artikel kun je nog onderscheiden: de regeneratieve functie (recreatie, natuur, verbinding met natuurlijke elementen) en de ecologische dragerfunctie (natuur, biodiversiteit, huisvesting voor grotere dieren, microklimaten). Het landschap, gevormd door bodem en ondergrond, is een factor op zichzelf die mede beschouwd kan worden. Zo wordt de afweging voor klimaatadaptieve maatregelen verbreed en zullen de maatregelen duurzamer bijdragen aan de hele leefomgeving en al zijn bewoners.
Met veel aandacht en interesse heb ik uw uitvoerige artikel gelezen. Ik woon in aan de rand van Apeldoorn, nabij onze bossen. Het probleem "DROOGTE" is hier erg actueel. Veel publicaties in onze pers, veel reacties van vakmensen, bv van Jos Peters van Royal Haskoning DHV in de Stentor van 22 augustus 2020, of van Marjolein Koek van Natuurmonumenten, juli 2020, "noodwapen tegen droogte op de Veluwe". Als geograaf houdt het probleem "droogte" mij ook voortdurend bezig.
Voorstel van ecoloog Herman van Dam: Vervang het naaldbos door loofbos. Naaldbomen gebruiken het hele jaar door (!) water, loofbossen in de winter bijna niets. Dat moet op veel grotere schaal gebeuren. Uiteindelijk werden de naaldbomen destijds hier aangeplant om de steenkolenmijnen in Zuid Limburg van "stutpalen" te voorzien. Sindsdien maken de naaldbomen een veel te groot aandeel uit van de Veluwse bossen. Maar bijna geen mens in en om de Veluwe is op de hoogte van dat probleem of trekt zich daar iets van aan!!
Ik kijk uit naar uw reactie en uw voorstel hoe dit Naaldbomenprobleem op te lossen.
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) wil een proefinstallatie bouwen waarmee 700 m3/u effluent van de RWZI Wervershoof wordt behandeld met ozon. De proefinstallatie is onderdeel van het project Ge(O)zond Water met als doel een circulaire waterketen te realiseren, met grootschalige productie van gezuiverd afvalwater voor hoogwaardig hergebruik, onder meer in landbouw en industrie
Door de oxidatie met ozon worden medicijnresten uit het effluent verwijderd. In de proefinstallatie is een innovatieve lijn voorzien met een combinatie van een voorgeschakelde ultrasone module en een snel draaiende schijf voor het toevoegen van ozon, een technologie van het Duitse bedrijf Up2e!
Deze technologie wordt momenteel nader getest in een pilot op RWZI Wervershoof. De pilot kan maximaal 10 m3/u water behandelen en max. 180 g O3/u doseren. De testen zijn in week 35 gestart en lopen tot en met week 45.
HHNK geeft geïnteresseerden van waterschappen en drinkwaterbedrijven de gelegenheid om de pilot installatie te bezoeken en kennis te nemen van het werkingsprincipe van deze technologie en van het project Ge(O)zond Water. Heeft u interesse, dan kunt u contact opnemen met: Ronald Koolen, r.koolen@hhnk.nl.
Van harte gefeliciteerd. Delen van deze ervaringen en kennis is essentieel.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.