secundair logo knw 1

Sluis in Twentekanaal (foto: Beeldbank Rijkswaterstaat)

De Europese Unie heeft Nederland een subsidie van 82,8 miljoen euro toegekend voor diverse infrastructuurprojecten. Hiervan gaat 11 miljoen euro naar de modernisering van het Twentekanaal en de binnenhavens van Almelo en Hengelo.

Brussel geeft deze bedragen op basis van het programma voor het Trans-Europese Vervoersnetwerk (TEN-T). Het doel is om binnen de EU te komen tot één grensoverschrijdend hoofdnetwerk voor het vervoer over land en water en door de lucht. Voor verruiming van het Twentekanaal is 11 miljoen euro beschikbaar. Er wordt over een lengte van 33 kilometer gebaggerd, waardoor grotere transportschepen door het kanaal kunnen varen. Ook worden de kades in de havens van Almelo en Hengelo in een nieuw jasje gestoken en komt er bediening van sluizen op afstand.

De EU heeft verder vanuit het programma TEN-T een bedrag van 7 euro miljoen euro beschikbaar gesteld voor het project Port-Liner. Aan dit project doen alleen toeleveranciers uit Nederland mee. Vergroening van de scheepvaart staat centraal: de bedoeling is om zes klimaatneutrale en emissieloze schepen van 110 meter lang te bouwen. Het streven is dat in augustus 2018 het eerste schip gaat varen. De energie wordt duurzaam opgewekt en opgeslagen in batterijen en accu’s, die in de vorm van vier containers kant en klaar aan boord woden geplaatst. De batterij-containers zijn goed voor achttien uur vaartijd. De schepen kunnen door de elektrische aandrijving acht procent meer volume vervoeren dan reguliere dieselschepen.

Projecten in MIRT
In het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) staan nog verschillende andere infrastructuurprojecten op watergebied. Hierover zijn de afgelopen tijd bestuurlijke overleggen gevoerd. Minister Cora van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat hebben de Tweede Kamer in een brief geïnformeerd over de resultaten. De komende jaren wordt fors geïnvesteerd in vaarwegen. De minister heeft met de provincie Noord-Brabant en de gemeente Tilburg afspraken gemaakt over de verbreding van het Wilhelminakanaal. Er is gekozen voor herbouw van Sluis II. Dit maakt mogelijk dat in de toekomst grotere binnenvaartschepen (klasse IV) door het kanaal varen. Deze oplossing vraagt volgens de provincie wel een extra investering, ook voor het beheer en onderhoud van de sluis.

In Noord-Nederland worden maatregelen genomen op de vaarweg Lemmer-Delfzijl. Het Rijk en regio bekijken of drie bruggen versneld kunnen worden aangepakt, zodat containerschepen er onderdoor kunnen. De regio krijgt langer de tijd voor de verbreding van de sluizen Kornwernerzand. Het Rijk heeft hiervoor 30 miljoen euro gereserveerd. Probleem is dat de door de regio aangevraagde Europese subsidie niet is toegekend. Daarom moet de regio een nieuw financieringsvoorstel voor het totale project maken.

De bewindsvrouwen noemen eveneens enkele initiatieven voor klimaatadaptatie. Zoals in Zuid-Nederland; de bedoeling is om samen met de partijen in deze regio de aanpak concreter te maken. Ook met de regio Rivierenland is afgesproken is om samen verder te werken aan klimaatadaptatie.

Wereldprimeur bij Houtribdijk
Van Nieuwenhuizen en Van Veldhoven gaan in hun brief tevens in op wat er de laatste tijd is bereikt in het kader van het MIRT. Zij spreken over een mooie voortgang bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma en de programma’s Maaswerken en Ruimte voor de Rivier. Zo is Rijkswaterstaat in september gestart met het realiseren van de versterking van de Houtribdijk. Deze dijk scheidt het IJsselmeer van het Markermeer. Een deel van de Houtribdijk wordt versterkt met brede, zandige oevers. Een zandige versterking in een dergelijk groot binnenwater zonder getijden is een wereldwijde primeur, aldus de brief.

Het halen van de hoogwaterdoelstelling Grensmaas in november wordt een belangrijke mijlpaal binnen het programma Maaswerken genoemd. De Maas is over een traject van 43 kilometer verdiept en verruimd. Voor alle maatregelen van het programma Ruimte voor de Rivier is inmiddels de doelstelling voor waterveiligheid bereikt.

In het Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren staan maatregelen die bijdragen aan de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water. De eerste tranche van deze maatregelen is in afronding. Zo is begin 2017 de Hemelrijkse Waard langs de Maas opgeleverd. Hier is 225 hectare riviernatuur met een drie kilometer lange nevengeul ontstaan. In het Rijnmondgebied zijn eveneens projecten gerealiseerd, zoals de Vijfsluizerhaven in Schiedam en De Groote Zaag bij Krimpen aan de Lek. Intussen wordt de tweede tranche van maatregelen uitgevoerd.

Meer informatie

Bericht ministerie van IenW over EU-subsidie

Kamerbrief over voortgang bij MIRT

Bericht over versterking van Houtribdijk

Bericht over hoogwaterbescherming Grensmaas

 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.