secundair logo knw 1

De klimaatverandering zorgt voor een hogere watertemperatuur, waarbij bacteriën goed gedijen. Foto Unsplash

Ruim twintig jaar na de legionella-uitbraak onder bezoekers van de Westfriese Flora wordt de Nederlandse regelgeving voor legionellapreventie geëvalueerd. Volgens brancheorganisatie Envaqua kan die efficiënter en effectiever. 

Zo moet de GGD niet alleen bij uitbraken maar ook bij individuele besmettingsgevallen de bron opsporen, moet meer onderzoek gedaan worden naar alternatieve besmettingsbronnen en is meer ruimte nodig voor innovaties.

Dat schrijft de Expertgroep Legionella van Envaqua in een brief aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Envaqua vertegenwoordigt ruim honderd Nederlandse water- en milieutechnologiebedrijven, waarvan er dertig actief zijn in de legionallabeheersing. Zij vormen samen de Expertgroep Legionella.

0907 Egbert LeitingEgbert Leiting"Wij willen graag vanaf het begin actief deelnemen aan de evaluatie", zegt voorzitter Egbert Leiting van de expertgroep. "En niet pas als het traject al een eind onderweg is, zoals vaak gebeurt."

Thermostaatkranen
Envaqua heeft daarom zijn standpunten en ideeën alvast op papier gezet en naar Den Haag verstuurd. Daarbij worden ook de zaken benadrukt die in de ogen van de experts wel goed zijn. Want hoewel Nederland volgens een Europees rapport slecht scoort met het aantal legionellabesmettingen, is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in preventie, aldus Leiting.

Ook is er steeds meer kennis, bijvoorbeeld over het risico van thermostaatkranen, waar warm en koud water bij elkaar komen, en van jacuzzi’s en mistsystemen. Daarvoor bestaat in de regelgeving echter nog onvoldoende aandacht.

Leiting: "Er worden nu materialen toegepast die de vorming van biofilm onvoldoende beperken, bijvoorbeeld rubbers in thermostaatkranen. Maar nieuwere technieken zijn niet altijd toegestaan. Daar moeten we nog eens goed naar kijken."

Dat geldt volgens hem ook voor de risico’s in koelwatersystemen en biologische afvalwaterzuiveringen. Voor die laatste zijn nog helemaal geen richtlijnen, zo bleek twee jaar geleden na incidenten in Boxtel en Son.

Klimaatverandering
Een belangrijke factor is verder de klimaatverandering, waardoor de zogeheten basistemperatuur van het water hoger wordt. "Dat zorgt voor meer bacteriën die tot problemen kunnen leiden", aldus Leiting. "We moeten ons daarom niet blindstaren op legionella, maar ook kijken naar andere pathogene micro-organismen, bijvoorbeeld enterokokken. En we moeten ons afvragen of de eisen die aan de temperatuur gesteld worden nog wel haalbaar zijn."

De lijst van zogeheten prioritaire en niet-prioritaire instellingen tot slot is volgens de voorzitter aan herziening toe. "In de vroegere verzorgingshuizen waren mensen beschermd door de legionellawetgeving, maar nu ze steeds meer zelfstandig wonen is dat niet meer zo. Maar het gaat nog steeds om dezelfde kwetsbare mensen. De volksgezondheid moet vooropstaan, daar willen wij graag ons steentje aan bijdragen."

 

MEER INFORMATIE
Brief Envaqua aan het ministerie van I&W
Regels voor legionellapreventie
H2O-artikel: Industrie worstelt met legionellarisico
H2O-artikel: RIVM pleit voor maatregelen bij waterzuiveringen met verhoogd legionellarisico

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@Hans A.J. MiddendorpHoi Hans, dank voor je reactie en je vraag. André en ik pleiten voor een plan B: dus niet boeren ondersteunen die met hun subsidietrekkers bulkproducten produceren in monocultuur (dat is plan A). Wij pleiten voor het ondersteunen van boeren bij welke natuur, landschap en cultuur wél in goede handen is. Dat zijn veelal de kleinere boeren. Die moeten we perspectief bieden, ondersteunen. Als we slim zijn zorgen we dat zij meer ontvangen voor hun producten. André en ik hopen dat er méér plan-B-boeren komen, niet minder. De natuur zal er wel bij varen, evenals de kwaliteit van onze bronnen voor drinkwater.
Jos
Waarom niet gelijk combineren met een algemenere inrichting van het Markermeer om het inlaatwater van het Hoogheemraadschap HHNK te verbeteren, zwevende stof te verwijderen, hiervoor werden rond 1995 al plannen gesmeed. En ook natuurlijk ook om het effect van het door het Mantel gemaal bij Schardam op het Markermeer te neutraliseren. Dan kunnen de Marker Wadden gelijk 10 maal zo groot worden.
Een goede zaak, om effluentwater te gebruiken in plaats van drinkwater voor de slibontwatering. Ik ken dit proces net, maar waarom heb je water nodig om slib te ontwateren? Klinkt mij vreemd in de oren.
Barry Madlener. Een man van grootse daden, w.o. motie tegen het dragen van hoofddoekjes en de verplichting voor moslimmeisjes om te moeten sporten met jongens. Dat schept hoge verwachtingen! 😱 OMG
Wat een slap verhaal over een mogelijke integriteitsschending. Als voormalig sectorhoofd bij verschillende waterschappen heb ik vele openbare aanbestedingen (klein en groot) moeten doen. Bij de meeste waterschappen zou een dergelijke aanpak nooit geaccepteerd zijn en ook bij andere overheden zoals provincies (waar ik eveneens ervaring heb) , ook niet. Wat is het toch moeilijk om gewoon een fout toe te geven! Daar is echt geen “integriteitsonderzoek “ voor nodig. Het is echt tijd dat bij deze organisatie de bezem er eens goed doorheen gaat!