0
0
0
s2smodern

De Vereniging Eigen Huis mengt zich in het debat over de aanpassing van het belastingstelsel van de waterschappen. De vereniging maakt zich grote zorgen over de positie van de huishoudens, schrijft ze in een brief aan de Unie van Waterschappen. Ze dringt erop aan dat de waterschapslasten eerlijker worden verdeeld en dat de ‘verschuiving van lasten naar huishoudens’ wordt teruggedraaid.

Huishoudens betalen zo’n 80 procent van de totale watersysteemheffing, maar hebben geen geborgde zetels meer, schrijft de vereniging  die met 783.717 leden (2019) 18 procent van de huiseigenaren vertegenwoordigt. “De balans tussen belang, betaling en zeggenschap is volledig zoek.”

Eigen Huis dringt er bij de UvW op aan dat ze het in 2018 gepresenteerde plan van de Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB) voor een nieuw belastingstelsel overneemt. Daarin worden de kosten voor waterbeheer ‘eerlijker, duidelijker en duurzamer’ verdeeld, aldus de vereniging.

De voorgestelde wijziging van de CAB is door de waterschappen evenwel afgewezen, met als consequentie dat het huidige stelsel nog steeds van kracht is. De Unie van Waterschappen heeft inmiddels de aanpassing van het belastingstelsel weer op de agenda gezet. In de algemene vergadering deze week (vrijdag) wordt weer over de kwestie gesproken.

Complex en onredelijk
Het leidt opnieuw tot debat over het stelsel dat in 2014 door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) kritisch tegen het licht werd gehouden met onder meer als uitkomst dat het complex en op een aantal punten onredelijk is. Het OESO-rapport was de aanleiding voor de in gang gezette stelselwijziging. 

Vereniging Eigen Huis onderstreept in haar brief de onredelijkheid in het stelsel. “De totale watersysteemheffing is sinds de introductie van het nieuwe belastingstelsel in 2009 met bijna 500 miljoen euro toegenomen. Iedere euro die extra betaald moet worden aan waterschappen komt voor bijna 80 procent voor rekening van huishoudens. Agrariërs en vooral bedrijven zitten voor het spreekwoordelijke dubbeltje op de eerste rang.”

De vereniging vreest dat alle investeringen die de waterschappen de komende jaren moeten doen, ‘waaronder de gevolgen van de klimaatverandering’ volledig voor rekening van de huishoudens komt. Dat is onacceptabel, aldus de vereniging.

WOZ-waarde
Daar komt bij, aldus Eigen Huis, dat het aandeel van huishoudens in de categorie gebouwd steeds groter wordt door sterke stijging van de WOZ-waarde van woningen. Die gaat veel harder dan voor niet-woningen.

Het pleidooi voor een eerlijker verdeling van de lasten onderbouwt de vereniging met cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek uit 2018. Dat bracht 1,5 miljard euro aan waterschapsheffingen in kaart. “Ongeveer 12 procent komt voor rekening van de categorie onbebouwd, 0,4 procent voor de categorie natuur en 87,6 procent voor de categorie en ingezetenen. Opvallend is dat binnen de laatste categorie slechts 10 procent door bedrijven wordt opgebracht en het overgrote deel door huishoudens.”

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
 • This commment is unpublished.
  G.D. Romein · 8 months ago
  Enkele maanden geleden sprak 'de Waterschapspartij' vol eigen lof over wat deze club allemaal aan verbeteringen bereikt(e).
  Toen ik meldde dat de woningbezitter nog altijd een veel te groot deel van de lasten draagt terwijl nota bene de 'free riding' bedrijven en vooral boeren per definitie de overhand in de besturen krijgen. En dat in steden als Gouda des burgers als stank voor dank ook nog de heipalen wegrotten doordat de boeren een te lage grondwaterstand afdwingen.
  Dit betoog viel in zeer slechte aarde bij de zich zo onafhankelijk noemende 'Waterschapspartij.
 • This commment is unpublished.
  wim · 7 months ago
  De uitgaven die gedaan worden tbv klimaat, biodiversiteit, flora en fauna, e.d. moeten gedragen gaan worden door natuur, deze betalen nu al veel en veel te weinig terwijl ze wel een geborgde zetel hebben....Ruil deze zetel in voor eigen huis eigenaren?
 • This commment is unpublished.
  Peter Vonk · 7 months ago
  De Algemene Waterschapspartij is juist DE partij die landelijk en lokaal het verschil tussen bewoners en bedrijven voor het voetlicht gebracht heeft! Eigen Huis sluit zich hier nu bij aan. En het is natuurlijk ook waar: de waarde van een bedrijfspand wordt niet zozeer bepaald door de WOZ maar wat er zich in dat pand bevindt. Maar roerende zaken betrekken in een eerlijk en afgewogen belastingstelsel valt natuurlijk niet mee. Er zijn wel gemeenten die de OZB voor bedrijven aanpassen aan het soort bedrijf. Zoiets zouden de waterschappen ook kunnen doen. Maar eerst de wet veranderen...

Laatste reacties op onze artikelen

Ja, mooie terugblik op IJsselmeer als zoetwaterbuffer. Flexibel peilbesluit had daarnaast winst voor de natuur als doelstelling: Door periodiek dieper uitzakken in de nazomer zouden waterriet en oevervegaties verder kunnen uitgroeien, waardoor semi-natuurlijke dynamiek de oeverecologie ten goede zou komen. Ik ben benieuwd, @Rijkswaterstaat, hoe dat ervoor staat. Wordt dat ook geëvalueerd?
I.p.v. verbieden simpele oplossingen stimuleren. Hier een suggestie.
Bij 2 toiletten in huis gebruik er 1 voor de kleine boodschap en spoel deze pas voor het slapen gaan door en niet na elke plas.
Buitengewoon innemende man. Ik heb hem meegemaakt gedurende de twee jaar dat ik werkte bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. Een memorabel bestuurder.
Ook de Algemene #Waterschapspartij vindt dat de 'Geborgde Belangen' fors zijn over-vertegenwoordigd in de waterschapswereld. Met als schrijnend gevolg dat de Unie wél oog heeft voor de 'boerenweeffout' maar niet voor de 'huizenweeffout'. Maar huizen betalen landelijk ruim 40% van de watersysteemheffing, dat is 4x !! meer dan de groepsbijdrage van de boeren. En ook huurders moeten indirect meebetalen, omdat de watersysteemheffing op woningen door de verhuurder wordt betaald (en dus in de huur wordt doorberekend). De AWP wil juist een eerlijker verdeling van de waterschapslasten.
Ook wil de Unie niet kijken naar de grondslag voor de zuiveringshefing (vast bedrag per huishouden of gebaseerd op het aantal bewoners per huis). Terwijl het een grote ergernis is van 2-persoonshuishoudens om verplicht voor drie personen te moeten betalen. Met de huidige digitale technieken moet het toch een 'fluitje van een cent' zijn om per huis de zuiveringsheffing te baseren op het aantal bewoners?
Lees ook hier: https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-podium/opinie/aanpassing-waterschapsbelasting-pijnpunten-van-burgers-worden-doorgeschoven-naar-toekomst
Wij zijn van het begin af aan grote voorstander voor het wijzigingen van de belastingen in een bredere scope. De Unie van waterschappen blijft echter vanuit de ivoren toren dansen naar de pijpen van de geborgde zetels en hebben geen oog voor de ingezetenen (inwoners) die als de spreekwoordelijke melkkoe worden misbruikt.
Wij pleiten voor een passend en eerlijk belastingstelsel waarin de inwoners niet meer maar minder gaan betalen door o.a. de VE-differentiatie passender te maken op de gezinssamenstelling. Ook de TBO's (grondeigenaren) mogen wat ons betreft ook aanzienlijk meer gaan betalen (nu betalen ze een schijntje), heel veel maatregelen en werk van de Waterschappen komt ten goede aan hun eigendom.
De sleutel licht bij de UvW, willen die alleen maar naar de geborgde zetels blijven luisteren of ook naar de vertegenwoordigers van de inwoners. Willen ze niet luisteren, dan moeten ze maar voelen en wij zullen niet schromen om desnoods via de Tweede Kamer een onvoldoende plan te laten te verwerpen.
We hebben nu de kans als waterschappen, doe het dan goed! en luister naar ALLE partijen.
Chris Spooren
Voormalig Waterschap bestuurder (AB) waterschap De Dommel.
Statenlid provincie Noord Brabant.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.