0
0
0
s2sdefault

Wat de gevolgen van de combinatie van zeespiegelstijging en aanpassingsstrategieën zijn voor de ecologie in kustgebieden, is wetenschappelijk gezien eigenlijk nog een witte vlek. Onderzoekers van de Universiteit Utrecht en Deltares hebben een methode ontwikkeld die de verandering van leefgebieden kan visualiseren met een streepjescode.

De nieuwe methode is tijdens het onderzoek toegepast op het Waddengebied. Dat is ter illustratie gedaan, vertelt onderzoeker Anouk Timmerman van de faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht. “Onze methode is breed toepasbaar. Deze is gemakkelijk als een quickscan in te zetten voor kustgebieden in de hele wereld.”

Anouk TimmermanAnouk Timmerman

Timmerman is hoofdauteur van de publicatie over het onderzoek die is verschenen in het vakblad Ocean & Coastal Management. Studies naar de stijging van de zeespiegel zijn volgens haar tot nu toe vooral gericht op de verandering van de morfologie. “Hierin wordt niet echt gekeken naar de effecten van de zeespiegelstijging op de ecologie en wat daarbij de invloed van adaptatiestrategieën is. Met onze methode kunnen deze gevolgen met vrij simpele data in beeld worden gebracht. De visualisatie is handig als communicatiemiddel richting beleidsmakers en andere niet-experts.”

Streepjescode met kleuren voor gebieden
De onderzoekers hebben zich laten inspireren door de ‘warming stripes’ van klimatoloog Ed Hawkins, waarmee de opwarming van de aarde door de jaren heen goed te volgen is. “Wij hebben echter niet in de tijd gekeken maar in de ruimte”, zegt Timmerman.

In de code wordt met verschillende kleuren gewerkt. Elke kleur geeft aan om wat voor soort gebied het gaat. Zo is een kwelder licht- of donkergroen, terwijl een intergetijdengebied geel of oranje kan zijn. “De kleuren spreken eigenlijk voor zich.”

Waterdiepte indicatie van verandering van leefgebied
De methode gaat uit van de waterdiepte. “De leefgebieden hangen hieraan vast”, licht Timmerman toe. “De veranderingen bij de waterdiepte geven een indicatie van de veranderingen in de verspreiding van de leefgebieden van flora en fauna. Op basis daarvan kan vervolgonderzoek worden gedaan. Onze methode geeft dus niet aan welke soorten dieren en planten verloren gaan.”

De waterdiepte wordt berekend aan de hand van twee parameters. “Het gaat om het waterniveau dat door de zeespiegelstijging steeds hoger wordt en de bodemdiepte, wat bathymetrie wordt genoemd. Gegevens over deze parameters zijn vrij gemakkelijk te verkrijgen. In eigen land hebben we bijvoorbeeld voor bathymetrie het Actueel Hoogtebestand Nederland.”

Waddenzee steeds ‘blauwer’ door zeespiegelstijging
Bij het in kaart brengen van de veranderingen in het Waddengebied zijn drie scenario’s van zeespiegelstijging voor zowel 2100 als 2200 gebruikt. Zonder aanpassingsmaatregelen gaat volgens Timmerman blauw steeds meer overheersen in de streepjescode van het Waddengebied. “Het geeft aan dat als gevolg van de zeespiegelstijging kwelders en intergetijdengebieden dreigen te verdwijnen.”

Deze ontwikkeling is het meest extreem te zien bij het hoge scenario RCP8.5 van het VN-klimaatpanel IPCC. “We wisten van te voren bij welke snelheid van de stijging van de zeespiegel de Waddenzee niet meer kan meegroeien. Ik verwachtte al dat bij RCP8.5 dit niveau zou worden overschrijden, maar het was wel schokkend om te constateren dat het Waddengebied dan helemaal onder water verdwijnt. Het wordt één blauwe balk als we niets doen.”

De bedoeling is om het onderzoek nu uit te breiden naar andere plekken, besluit Timmerman. “Het zou mooi zijn als wij een wereldkaart kunnen maken met een streepjescode voor verschillende kustgebieden.”

Visualisatie Waddengebied Ilse van den Broek
De gevolgen voor de ecologie van het Waddengebied zijn gevisualiseerd voor twee verschillende aanpassingsstrategieën. Hierbij is rekening gehouden met een gemiddelde zeespiegelstijging. Te zien is de huidige situatie en die in 2100 en 2200. Beeld: Ilse van den Broek.


MEER INFORMATIE
Publicatie in Ocean & Coastal Management
 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Ik verbaas me over deze suggestie. Mij komt het voorstel van Hans Middendorp over als een motie van wantrouwen naar de kiezers en naar de huidige gekozenen in de waterschappen. Een door de kiezers uit verschillende lijsten gekozen bestuur vertegenwoordigt toch per definitie de maatschappelijke belangen? Verstroping van de besluitvorming door een adviescommissie in te voeren die uit vertegenwoordigers van allerlei belangengroepen bestaat, levert geen meerwaarde.
Het is aan het ambtelijk apparaat en de bestuurders van het waterschap om, net zoals bij een gemeente of provincie, de verschillende maatschappelijke belangen bij de voorbereiding en de besluitvorming te betrekken. Daartoe zal men met al die belangengroepen contacten onderhouden, zoals nu ook al gebeurt. Maar dat is iets anders dan elke keer verplicht advies te moeten vragen. De door mij om zijn deskundigheid gewaardeerde AWP zou dit voorstel echt nog eens moeten heroverwegen.
Groet, Piet Oudega (HHNK, PvdA)
Hallo Hans, hele goede gedachte. Ik denk dat de geborgde zetels door hun sterke eigenbelang zorgen voor een veel te behoudend waterschap waar innovatie nauwelijks een kans krijgt. Daarbij weten ze het altijd zo te draaien dat de kosten niet eerlijk worden verdeeld en daarvan is de burger de dupe. Al met al denk ik dat een geheel gekozen bestuur sneller en beter tot besluitvorming kan komen en dat er een hoop bestuurlijke drukte kan worden voorkomen.
Een adviescommissie met alle belangengroepen is dan beter.
groet, Fokke
Dag Hans: ik deel je gedachtengang. Er is één nadeel. Het draagt weer bij aan de ‘bestuurlijke drukte’ waar we allemaal last van hebben. Ik vind de optie waarbij geborgden een kwaliteitszetel krijgen, met een maximum van drie per waterschap, daarom ook een aantrekkelijke optie.
Groet van Adriaan
Citaat: 'De Unie wijst erop dat de waterschappen komend jaar meer dan ooit tevoren investeren in veilige dijken en in schoon en voldoende water: 1,8 miljard euro.' Maar de Unie 'vergeet' te melden dat deze 1,8 miljard de opbrengst is van de Watersysteemheffing voor alle waterschappen samen. Dat is dus niet *extra* geld, maar reguliere financiering van droge voeten en schoon water. Het is mooi om dit geld voor de kerntaken van de waterschappen te labelen als een klimaatbeheer, maar er blijft dus extra geld nodig om, zoals de Unie stelt: "Er is wel extra rijksgeld voor decentrale overheden nodig om Nederland versneld aan te passen aan weersextremen."
Het pleidooi van VNG, IPO en Unie voor 1,8 miljard euro voor uitvoering van het Klimaatakkoord (2022-2024) is niet gehonoreerd. Maar als het Rijk de kosten voor klimaatadaptatie niet wil betalen, dan zit er voor de waterschappen niets anders op om naast de watersysteemheffing een aparte klimaatadaptatie-heffing in te voeren. Een heffing van 2 tientjes voor alle tien miljoen huishoudens in Nederland levert 200 miljoen per jaar op. Over drie jaar is dat 600 miljoen en dat is precies één-derde van het bedrag van 1,8 miljard dat VNG, IPO en Unie samen vragen. Zo eenvoudig kan het zijn.
Er wordt 6,7 miljard euro uitgetrokken voor klimaat en het deltaprogramma zoetwater krijgt 100 miljoen. Dat is dus ongeveer 1,5% van dit enorme bedrag. Verder is in 2018 besloten om het Deltafonds uit te breiden van het wegwerken van de achterstand in het onderhoud van dijken naar wateroverlast door klimaatverandering. En nu moet er volgens de deltacommissaris 800 miljoen bij. Wie kan dit balletje-balletje nog volgen? Volgens mij komt het deltaprogramma dus nog steeds structureel geld tekort. Enige journalistieke duiding is wel op z'n plaats!

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.