secundair logo knw 1

Tjeerd de Groot en Laura Bromet worden gefeliciteerd nadat de Eerste Kamer instemde met hun initiatiefwet democratisering waterschappen | Still livestream Eerste Kamer

Met 37 stemmen voor en 32 tegen heeft de Eerste Kamer groen licht gegeven aan het initiatiefwetsvoorstel over de geborgde zetels van Laura Bromet (GroenLinks) en Tjeerd de Groot (D66).

De initiatiefwet van Bromet en De Groot richt zich op een verdere democratisering van de waterschappen. Beide Tweede Kamerleden zetten in op afschaffen van álle geborgde zetels, maar stemden tijdens de debatten in de Tweede Kamer in met een wijzigingsvoorstel van de ChristenUnie waardoor de categorieën landbouw en natuur elk twee zetels in het algemeen bestuur van de waterschappen behouden. In de onderhandelingen over het wijzigingsvoorstel sneuvelden de geborgde zetels van het bedrijfsleven. En volgens de nu aangenomen wet verdwijnt ook de verplichte geborgde zetel in het dagelijks bestuur van de waterschappen.

In de Eerste Kamer werd nog een poging gedaan om twee geborgde zetels van het bedrijfsleven veilig te stellen. Het voorstel (novelle) daartoe van Diederik van Dijk (SGP), werd vanmiddag met 36 stemmen tegen en 33 voor afgewezen. Dat betekent dat de bedrijven hun geborgde zetels in het algemeen bestuur van de waterschappen defitinitief kwijt zijn. Het bedrijfsleven is daar zeer kritisch over en vreest voor het einde van de waterschappen.

Onbeslist
De stemming over de novelle van Van Dijk eindigde vorige week onbeslist, met 34 stemmen voor en 34 tegen. Op grond van het reglement van orde van de Senaat moet bij het staken van de stemmen, het voorstel opnieuw in stemming worden gebracht. Dat gebeurde vanmiddag in de plenaire vergadering van de Senaat.

Dat uitstel betekent dat het nagenoeg onmogelijk wordt om de wet tijdig in werking te laten treden voor de komende waterschapsverkiezingen in maart volgend jaar. De kritieke datum in dit proces is 19 december, de dag waarop volgens de kieswet politieke groeperingen moeten zijn geregistreerd bij het centrale stembureau.

Uit de toelichting aan de Eerste Kamer van minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat kon vorige week worden opgemaakt dat het niet meer lukt om de wet tijdig het goedkeuringsprotocol (bekrachtiging in kabinetsberaad, ondertekening door de Koning, afdrukken in het Staatsblad) te laten doorlopen. Zelfs het snelste scenario met allerlei noodgrepen werd krap geacht en toen was er nog geen sprake van dat de stemming in de Eerste Kamer ook nog eens met een week zou worden uitgesteld.

Daarop diende Saskia Kluit (GroenLinks) vorige week een motie in waarin een gefaseerde inwerkingtreding van de initiatiefwet wordt vastgesteld, zodat in ieder geval de verplichte geborgde zetel in het dagelijks bestuur bij de komende verkiezing in maart komt te vervallen. Volgens Harbers was die bepaling wel haalbaar omdat coalitievorming en samenstelling van de dagelijks besturen pas na de verkiezingen plaatshebben. Vanmiddag kreeg de motie van Kluit steun van een meerderheid in de Eerste Kamer.

 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.