Met 37 stemmen voor en 32 tegen heeft de Eerste Kamer groen licht gegeven aan het initiatiefwetsvoorstel over de geborgde zetels van Laura Bromet (GroenLinks) en Tjeerd de Groot (D66).

De initiatiefwet van Bromet en De Groot richt zich op een verdere democratisering van de waterschappen. Beide Tweede Kamerleden zetten in op afschaffen van álle geborgde zetels, maar stemden tijdens de debatten in de Tweede Kamer in met een wijzigingsvoorstel van de ChristenUnie waardoor de categorieën landbouw en natuur elk twee zetels in het algemeen bestuur van de waterschappen behouden. In de onderhandelingen over het wijzigingsvoorstel sneuvelden de geborgde zetels van het bedrijfsleven. En volgens de nu aangenomen wet verdwijnt ook de verplichte geborgde zetel in het dagelijks bestuur van de waterschappen.

In de Eerste Kamer werd nog een poging gedaan om twee geborgde zetels van het bedrijfsleven veilig te stellen. Het voorstel (novelle) daartoe van Diederik van Dijk (SGP), werd vanmiddag met 36 stemmen tegen en 33 voor afgewezen. Dat betekent dat de bedrijven hun geborgde zetels in het algemeen bestuur van de waterschappen defitinitief kwijt zijn. Het bedrijfsleven is daar zeer kritisch over en vreest voor het einde van de waterschappen.

Onbeslist
De stemming over de novelle van Van Dijk eindigde vorige week onbeslist, met 34 stemmen voor en 34 tegen. Op grond van het reglement van orde van de Senaat moet bij het staken van de stemmen, het voorstel opnieuw in stemming worden gebracht. Dat gebeurde vanmiddag in de plenaire vergadering van de Senaat.

Dat uitstel betekent dat het nagenoeg onmogelijk wordt om de wet tijdig in werking te laten treden voor de komende waterschapsverkiezingen in maart volgend jaar. De kritieke datum in dit proces is 19 december, de dag waarop volgens de kieswet politieke groeperingen moeten zijn geregistreerd bij het centrale stembureau.

Uit de toelichting aan de Eerste Kamer van minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat kon vorige week worden opgemaakt dat het niet meer lukt om de wet tijdig het goedkeuringsprotocol (bekrachtiging in kabinetsberaad, ondertekening door de Koning, afdrukken in het Staatsblad) te laten doorlopen. Zelfs het snelste scenario met allerlei noodgrepen werd krap geacht en toen was er nog geen sprake van dat de stemming in de Eerste Kamer ook nog eens met een week zou worden uitgesteld.

Daarop diende Saskia Kluit (GroenLinks) vorige week een motie in waarin een gefaseerde inwerkingtreding van de initiatiefwet wordt vastgesteld, zodat in ieder geval de verplichte geborgde zetel in het dagelijks bestuur bij de komende verkiezing in maart komt te vervallen. Volgens Harbers was die bepaling wel haalbaar omdat coalitievorming en samenstelling van de dagelijks besturen pas na de verkiezingen plaatshebben. Vanmiddag kreeg de motie van Kluit steun van een meerderheid in de Eerste Kamer.

 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
  • This commment is unpublished.
    Johan Raap · 2 months ago
    Laat ik eerlijk zijn, de afgelopen drie jaar heb ik met vele mensen over dit thema gesproken. En elke keer valt mij 2 dingen op A) veel mensen weten niet echt wat waterschappen zijn en wat ze doen B) als je uitlegt dat het ook een overheidsorganisatie is op nivo van gemeente en met bestuursverkiezingen, dan fronst men de wenkbrauwen eerst, maar dan vindt men het tevens vreemd dat er ook niet-politieke organisaties in meedoen. Dus samengevat, gemiddelde snapt men er niks van maar we hebben wel een mening, over politisering in dit geval. Realiseer aub dat mensen überhaupt komen stemmen op deze functionele overheid omdat het tegenwoordig tegelijkertijd uitgevoerd wordt met de verkiezingen voor de provincies. Maak ik me zorgen, jazeker. Het is functionele overheid dus dat vraagt ook een zekere mate van inhoudelijke kennis van de specifieke taken van de waterschappen. Ik geef dus graag de suggestie om nu echt door te jassen en het waterschap (-sbestuur) op te heffen, de kennis te borgen, het watersysteembeheer onder provincie te zetten (politiek) en het zuiveringsbeheer apart te zetten als nutsbedrijf, zoals bijvoorbeeld de drinkwaterbedrijven, met functioneel toezicht. Alleen dan kan ook de vergunningverlening en handhaving van rwzi’s –en misschien ook wel van riooloverstorten- eindelijk eens zuiver gaan geschieden. Succes.
(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Gezien de onvermijdelijke zeespiegelstijging als gevolg van opwarming van de aarde en smelten van landijs op Groenland en Antartica kunnen we ervan uitgaan dat het alsmaar ophogen van onze dijken geen blijvende bescherming biedt op de lange termijn. Een tweede kustlijn op 20-25 km in zee, zoals het plan van De Haakse Zeedijk beoogt, is daarom een beter alternatief dan de absurde toekomstplannen van sommige futurologen In Nederland die grote stukken van west-Nederland aan het water willen teruggeven. Op de website "haaksezeedijk.com" is hierover alle informatie te lezen.
Een belangrijk en helder artikel! Goed werk. Wie heeft dit artikel geschreven?
veel waardering, Tom Trouwborst
Het rapport 'Impact of industrial waste water treatment plants on Dutch surface waters and drinking water sources' is verplaatst naar https://www.riwa-maas.org/publicatie/impact-van-industriele-afvalwaterzuiveringsinstallaties-op-nederlands-oppervlaktewater-en-drinkwaterbronnen/
Vorig jaar dus 60 boeren weten te vinden die mogelijk iets willen gaan doen om water proberen vast te houden.
Boeren vindt je weinig in Valkenburg en andere plaatsen waar de Overstromingsramp zo duidelijk sporen achterliet. Dus dan zijn 60 geïnteresseerden nog heel wat.
Ik verbaas mij toch nogal over het feit dat wij in Nederlandje nog altijd de hoop koesteren dat we op basis van vrijwilligheid de enorme uitdagingen zoals de problematiek rond water, geluidsoverlast en woningbouw, om iets te noemen, denken te kunnen aanpakken.
Wordt het niet tijd om "transitie" af te dwingen, zodat er massaal actie kan worden ondernomen ? Ik vind een financieel lokkertje, zoals dat nu wordt aangeboden, echt passé.
Romke van Dieren
Het artikel beschrijft de mate van overschrijding van de concentratienorm voor stikstof (voor oppervlaktewater).
Belangrijk is ook wat de effecten zijn van die stikstofconcentratie op het waterleven.
Deze zijn in het kader van de Kennisimpuls Waterkwaliteit (https://www.stowa.nl/kennisimpuls) beschreven in een publicatie van Deltares, Wageningen Environmental Research, Wageningen Universiteit en B-Ware. Een link naar een nieuwsbericht hierover: https://www.stowa.nl/nieuws/hoge-stikstofbelasting-oppervlaktewateren (met link naar rapport)

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!