secundair logo knw 1

De Eerste Kamer heeft de stemming over de initiatiefwet geborgde zetels uitgesteld naar volgende week. Daarmee lijkt het schier onmogelijk geworden om het wetsvoorstel tijdig van kracht te laten zijn voor de waterschapsverkiezingen in maart volgend jaar.

Reden voor uitstel is dat de stemming over de motie van Diederik van Dijk (SGP) onbeslist eindigde, met 34 voor en 34 stemmen tegen. De motie behelsde het voorstel om middels een zogeheten novelle het wetsvoorstel zo aan te passen dat het bedrijfsleven ook twee geborgde zetels krijgt toegewezen in het algemeen bestuur, evenals de categorieën landbouw en natuur.

In reactie op de onbesliste stemuitslag in een onvolledige vergadering (de Eerste Kamer telt 75 zetels) bracht voorzitter Jan Anthonie Bruijn (VVD) het voorstel in stemming om volgende week opnieuw te stemmen over de moties en het wetsvoorstel. Dat voorstel kreeg de steun van een kleine meerderheid.

Uitstel van de stemming betekent dat de initiatiefwet bij een eventueel akkoord van de Senaat nog later in het Staatsblad kan worden gepubliceerd. Minister Mark Harbers sprak in het debat maandagavond al uit dat het ‘niet realistisch’ is dat de wet de komende waterschapsverkiezingen al van kracht is. Er is weinig tijd meer om de wet tijdig in werking te laten treden, zei de bewindsman en schetste daarbij dat in het snelste scenario met allerlei noodgrepen de wet op 15 december in het Staatsblad kan worden gepubliceerd. Dat is enkele dagen vóór 19 december, de dag waarop volgens de kieswet politieke groeperingen moeten zijn geregistreerd bij het centrale stembureau.

Vanmiddag probeerde Peter Nicolaï (PvdD) nog duidelijk te krijgen of het door Harbers geschetste krappe tijdspad wat anders kan worden geïnterpreteerd als in ogenschouw wordt genomen dat groeperingen niet een paar dagen maar een maand de tijd krijgen zich voor te bereiden op de juiste registratie als duidelijk is dat de wet is aangenomen door de Eerste Kamer. “Dan weten ze toch waar ze aan toe zijn en kunnen ze zich voorbereiden”, stelde Nicolaï. Maar dat was nog voordat de stemmen staakten over de motie van Van Dijk en de hele procedure met nog eens een week werd opgeschoven.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.
Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!
Goed dat er naar de toelatingseisen voor individuele middelen wordt gekeken, maar realiseer je dat de giftigheid in het water veroorzaakt wordt door de cocktail aan middelen. Voor het waterleven zijn het naast de bestrijdingsmiddelen ook de PAK's, zware metalen en ammoniak die schade aanrichten. Gezamenlijk zijn ze er voor verantwoordelijk dat meer dan een derde van de Nederlandse oppervlaktewateren zo giftig is dat de biologische doelen niet gehaald kunnen worden. En dan zijn er nog de 'nieuwe stoffen' die vanwege persistentie en specifieke gevaren voor de mens en het milieu schadelijk zijn.
@Bertha AntonissenDat lijkt me uitgesloten. Die bufferstroken zijn Europees voorgeschreven en dienen ook ter voorkoming van afspoeling meststoffen naar het oppervlaktewater. Overschrijding van de nitraatnorm voor KRW-wateren is voor zo ver ik weet de veruit grootste / meest algemene oorzaak van het niet halen van de KRW-normen voor de KRW-wateren. 
Mooi initiatief! We hebben nog 2,5 jaar.....