secundair logo knw 1

De Eerste Kamer heeft de stemming over de initiatiefwet geborgde zetels uitgesteld naar volgende week. Daarmee lijkt het schier onmogelijk geworden om het wetsvoorstel tijdig van kracht te laten zijn voor de waterschapsverkiezingen in maart volgend jaar.

Reden voor uitstel is dat de stemming over de motie van Diederik van Dijk (SGP) onbeslist eindigde, met 34 voor en 34 stemmen tegen. De motie behelsde het voorstel om middels een zogeheten novelle het wetsvoorstel zo aan te passen dat het bedrijfsleven ook twee geborgde zetels krijgt toegewezen in het algemeen bestuur, evenals de categorieën landbouw en natuur.

In reactie op de onbesliste stemuitslag in een onvolledige vergadering (de Eerste Kamer telt 75 zetels) bracht voorzitter Jan Anthonie Bruijn (VVD) het voorstel in stemming om volgende week opnieuw te stemmen over de moties en het wetsvoorstel. Dat voorstel kreeg de steun van een kleine meerderheid.

Uitstel van de stemming betekent dat de initiatiefwet bij een eventueel akkoord van de Senaat nog later in het Staatsblad kan worden gepubliceerd. Minister Mark Harbers sprak in het debat maandagavond al uit dat het ‘niet realistisch’ is dat de wet de komende waterschapsverkiezingen al van kracht is. Er is weinig tijd meer om de wet tijdig in werking te laten treden, zei de bewindsman en schetste daarbij dat in het snelste scenario met allerlei noodgrepen de wet op 15 december in het Staatsblad kan worden gepubliceerd. Dat is enkele dagen vóór 19 december, de dag waarop volgens de kieswet politieke groeperingen moeten zijn geregistreerd bij het centrale stembureau.

Vanmiddag probeerde Peter Nicolaï (PvdD) nog duidelijk te krijgen of het door Harbers geschetste krappe tijdspad wat anders kan worden geïnterpreteerd als in ogenschouw wordt genomen dat groeperingen niet een paar dagen maar een maand de tijd krijgen zich voor te bereiden op de juiste registratie als duidelijk is dat de wet is aangenomen door de Eerste Kamer. “Dan weten ze toch waar ze aan toe zijn en kunnen ze zich voorbereiden”, stelde Nicolaï. Maar dat was nog voordat de stemmen staakten over de motie van Van Dijk en de hele procedure met nog eens een week werd opgeschoven.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@SebastiaanDat is een goede vraag als we het over de waterkwaliteit van rivieren hebben, maar in dit project zijn vooral kleine watertjes gemeten. Dat komt niet uit het buitenland, dus daar zullen we echt zelf mee aan de slag moeten!
Bijzonder. Veel waterschappen spreken nog van ‘aan en afhaakproblematiek’ waarbij de zorg juist is voor afhakende bedrijven, lees verminderde heffingsopbrengsten.
Natuurlijk is het slim als bedrijven afhaken, met duurzamere zuivering, eventueel gevolgd tot eigen directe lozing in gebied, en vervolgens tot eigen waterhergebruik. Prima.
Maar aub geen dogma. We spreken nog steeds over stedelijk afvalwater, waarbij het bedrijfswater zeker af en toe een waardevolle bijdrage is in de gehele keten.
In @KNW, @skiw, @vemw @dbc verband nog maar eens over spreken.
Reintje Paijmans Kriens Waterschapsverkiezingen: apart of niet?
"Kennis van Waterbeheer" en "Provinciaal bestuur"  voor een groot deel van onze bevolking, is naar mijn ervaring heel gering. De situatie  is per provincie ook geheel anders. Of je nu in Zuid-Holland woont of in Drenthe: water aanvoer, afvoer  en tekort zijn niet met elkaar te vergelijken. De grenzen vallen niet samen. 
Ik heb als geograaf ook veel te maken gehad met wat dat voor problemen voor de bevolking, stadsbesturen en waterschappen veroorzaakte. Stadsbesturen hebben, zeker in de huidige tijd, andere, grotere problemen op hun agenda staan. Op welke manier moet, kan betere voorlichting opgelost worden? Ik heb lezingen gegeven, excursies georganiseerd, bestuursleden van de waterschappen daarbij uitgenodigd en wat ik ook erg belangrijk vind, aan het voortgezet onderwijs voorlichting, onderwijs gegeven. Bij excursies vroeg ik aan de ouders van de leerlingen of zij "mee wilden helpen" met vervoer, eten, geld ophalen voor de bijkomende kosten. Vaak meldden meer ouders zich aan dan eigenlijk nodig was, maar dat had voor de waterschappen in velerlei opzicht positieve gevolgen.
"Samenwerking", overleg met de landen waar de rivieren ontstaan en door stromen, afspreken hoeveel water ieder land wil, kan, mag gebruiken, afvoeren, dat zijn problemen, die nauwelijks bekend zijn bij de bevolking.
Ik hoop dat dit soort onderwerpen net zo belangrijk worden gevonden als problemen met  auto rijden, parkeren en boodschappen doen.
Ik wens Nederland veel succes.
Wat ik vooral interessant vind in dit artikel, is de min of meer terloopse opmerking dat het verlagen van de druk leidt tot een lager watergebruik. Ik ben erg benieuwd om hoeveel water het kan gaan als de waterdruk in heel Nederland wordt teruggebracht. 

Nu hopen dat het niet bij een oproep blijft, maar er ook gehoor aan wordt gegeven, duidelijk, ZO duidelijk een goede zaak.