De Eerste Kamer heeft kritische vragen gesteld aan minister Schultz van Infrastructuur en Milieu over de manier waarop het drinkwaterbelang wordt geborgd in de nieuwe Omgevingswet.

De Omgevingswet gaat naar verwachting in per 2019. In de wet worden bestaande regels voor ruimtelijke ordening vereenvoudigd en samengevoegd. Uit kritische vragen in de Eerste Kamer blijkt dat niet alle partijen ervan overtuigd zijn dat het belang van veilig drinkwater goed wordt geborgd in de nieuwe wet. Eerste Kamerleden van SP, ChristenUnie en GroenLinks hebben Schultz kritische vragen op dat gebied gesteld bij een viertal ontwerpbesluiten die aan de Eerste Kamer zijn voorgelegd: het Omgevingsbesluit, het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving en het besluit kwaliteit leefomgeving.

De partijen pleiten ervoor om het drinkwaterbelang beter te borgen in de Omgevingswet. Dat gebeurt nu met veel te vrijblijvende termen als ‘redelijkerwijs’ en ‘zoveel mogelijk’, houden ze de minister voor.

De SP-fractie ergert zich daarnaast aan het ontbreken van een heldere procedure voor (indirecte) lozingen. De partij vindt dat bedrijven inzichtelijk moeten maken welke stoffen in welke hoeveelheden met welke eigenschappen worden geloosd. De ChristenUnie en de SP vinden dat waterschappen meer invloed moeten krijgen op het gemeentelijk beleid omtrent lozingen.

De partijen pleiten verder voor een ‘omgevingswaarde’ als voorzorgnorm voor nieuw opkomende stoffen (bijvoorbeeld medicijnen) en een omgevingswaarde voor grondwater waarvan drinkwater wordt gemaakt. Ook vinden ze dat er regels moeten komen voor milieubelastende activiteiten met het oog op de veiligstelling van de drinkwatervoorziening. Ze wijzen de minister daarbij op de zorgplicht van de overheid, die is vastgelegd in de Drinkwaterwet. GroenLinks vindt dat een omgevingsvergunning alleen mag worden verleend als zeker is dat de drinkwatervoorziening duurzaam is veiliggesteld.

Provincie, gemeente en waterschap spelen alle drie een rol in de grondwaterbescherming. De SP wil weten of het mogelijk is dat provincies de regie krijgen bij de handhaving van de grondwaterbescherming, zodat verantwoordelijkheden transparanter verdeeld worden.

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@Hans Middendorp AWPBeste Hans, Hetty. Allereerst dank voor jullie zinvolle reacties.
Hans, je merkt terecht op dat de bui waarmee we de analyse hebben uitgevoerd niet vaak voorkomt. Ingrijpende maatregelen doorvoeren die alleen effect hebben tijdens extreme neerslag is niet doelmatig, daar ben ik het mee eens. Oppervlakkige afstroming komt echter niet alleen voor bij deze extreme neerslag, maar ook bij kleinere buien met hoge intensiteit, of bijvoorbeeld wanneer de ondergrond verzadigd is. In hellend gebied, zoals de Veluwe, hoeft het volume van de bui niet groot te zijn om oppervlakkige afstroming richting de watergang te veroorzaken. In de studieresultaten zagen we dat sommige gebieden bijvoorbeeld al bij 15 mm intense neerslag tot afvoer komen.
Intense neerslag die de infiltratiecapaciteit van de bodem overschrijdt komt meerdere keren per jaar voor. Uiteindelijk willen we uiteraard niet de Veluwe over een groot oppervlak verstoren, maar willen we de bergende capaciteit van het landschap in de vorm van begroeiing, microreliëf en holle percelen herstellen.
Hoe gaat men deze drempelwaarden handhaven?
Louis Peperzak Leren van het rampjaar
Ik volgde de tv serie met interesse. Deze video is ook erg interessant en zeer leuk gemaakt! Hopelijk lukt het om dit verder uit te werken, in een boek of promotie. Graag met gedetailleerde kaarten.
Lastig dat consequenties van prijsstijgingen per DW-bedrijf steeds anders worden uitgedrukt. Kan dat nog genormaliseerd worden? Bijv. Differentiatie naar en procentuele prijsstijgingen van DW-vastrecht? Dan wordt de interessante vergelijking eenvoudiger. Dank alvast.
Johan Raap Een stout biertje
Heel leuk initiatief, maar helaas is vergeten dat het flesje van statiegeld moet zijn. Natuurlijk brengen wij het allemaal braaf naar de glasbak, maar je moest eens weten hoeveel mensen / jongelui misschien die dat niet doen. Overal vind ik die krengen, met name desperado flesjes en van die twist off flesjes. Vanuit LCIA is al lang bekend dat statiegeld een goede wijze is om te besparen op energie, grondstoffen en water, binnen een straal van (en hier mag ik geen verantwoording nemen) 400 km. Dus mijn stelling is 'geef het goede voorbeeld en blijf bij aankoop weg van statiegeld loze flesjes'. Succes allemaal en proost

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!