secundair logo knw 1

De Eerste Kamer heeft kritische vragen gesteld aan minister Schultz van Infrastructuur en Milieu over de manier waarop het drinkwaterbelang wordt geborgd in de nieuwe Omgevingswet.

De Omgevingswet gaat naar verwachting in per 2019. In de wet worden bestaande regels voor ruimtelijke ordening vereenvoudigd en samengevoegd. Uit kritische vragen in de Eerste Kamer blijkt dat niet alle partijen ervan overtuigd zijn dat het belang van veilig drinkwater goed wordt geborgd in de nieuwe wet. Eerste Kamerleden van SP, ChristenUnie en GroenLinks hebben Schultz kritische vragen op dat gebied gesteld bij een viertal ontwerpbesluiten die aan de Eerste Kamer zijn voorgelegd: het Omgevingsbesluit, het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving en het besluit kwaliteit leefomgeving.

De partijen pleiten ervoor om het drinkwaterbelang beter te borgen in de Omgevingswet. Dat gebeurt nu met veel te vrijblijvende termen als ‘redelijkerwijs’ en ‘zoveel mogelijk’, houden ze de minister voor.

De SP-fractie ergert zich daarnaast aan het ontbreken van een heldere procedure voor (indirecte) lozingen. De partij vindt dat bedrijven inzichtelijk moeten maken welke stoffen in welke hoeveelheden met welke eigenschappen worden geloosd. De ChristenUnie en de SP vinden dat waterschappen meer invloed moeten krijgen op het gemeentelijk beleid omtrent lozingen.

De partijen pleiten verder voor een ‘omgevingswaarde’ als voorzorgnorm voor nieuw opkomende stoffen (bijvoorbeeld medicijnen) en een omgevingswaarde voor grondwater waarvan drinkwater wordt gemaakt. Ook vinden ze dat er regels moeten komen voor milieubelastende activiteiten met het oog op de veiligstelling van de drinkwatervoorziening. Ze wijzen de minister daarbij op de zorgplicht van de overheid, die is vastgelegd in de Drinkwaterwet. GroenLinks vindt dat een omgevingsvergunning alleen mag worden verleend als zeker is dat de drinkwatervoorziening duurzaam is veiliggesteld.

Provincie, gemeente en waterschap spelen alle drie een rol in de grondwaterbescherming. De SP wil weten of het mogelijk is dat provincies de regie krijgen bij de handhaving van de grondwaterbescherming, zodat verantwoordelijkheden transparanter verdeeld worden.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)

Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.
In 100 jaar slechts 25cm liniair en geen 200cm dat is eindelijk goed nieuws!!

Dan kunnen we dus ook mest drogen en het gedroogde gedeelte terugvaren naar Zuid Amerika alszijnde stikstof.