0
0
0
s2smodern

Hoe komen burgers weg bij een dreigende watersnoodramp? Master-student Civiele Techniek Pieter Verheij ontwikkelde een flexibele evacuatiemethode, paste deze toe in een case-study in Rotterdam-Noord en verdedigde deze week zijn afstudeeronderzoek.

Na orkaan Harvey gingen de beelden van vluchtende Amerikanen de wereld over. De snelwegen rondom Houston puilden uit met auto’s op weg naar veiliger oorden. Maar is vertrekken wel de beste oplossing? Welke risico’s lopen burgers die onderweg overvallen worden door het water?

Master-student Civiele Techniek aan de TU Delft Pieter Verheij verdedigde op 19 december zijn afstudeeronderzoek naar flexibele evacuatiemethodes en de toepassing van deze methodes op Rotterdam-Noord. “Burgemeester Aboutaleb mag me altijd bellen voor advies”, aldus de kersverse civiel ingenieur.

Grote inspanningen
Nederlandse waterbeheerders leveren grote inspanningen om ons land te beschermen tegen overstromingen: dijken worden versterkt en rivieren worden verbreed om zo de kans op overstromingen te beperken. Mocht het misgaan en een gebied toch overstromen, dan is het zaak om over een goed evacuatieplan te beschikken.

plaatje pieter2In samenwerking met HKV ontwikkelde Verheij een flexibele evacuatiemethode: een slimme combinatie van verticale evacuatie en preventieve evacuatie. Bij verticale evacuatie wordt gebruik gemaakt van droge verblijfplaatsen in het gebied zoals zolders en openbare shelters. Preventieve evacuatie is het vertrekken van bewoners naar veiliger oorden.

Veiliger
“Preventieve evacuatie is in principe veiliger omdat mensen dan uit het gevaarlijke gebied weg zijn, maar de evacuatie zelf is wel risicovol. Wegblokkades of oponthoud onderweg maakt mensen kwetsbaar voor het stijgende water.”

De flexibele evacuatiemethode gaat uit van verticale evaluatie voor het hele gebied met uitzondering van zones met een hoge overstromingskans en weinig mogelijkheden voor verticale evacuatie. Die kritieke zones worden preventief geëvacueerd, waarbij rekening wordt gehouden met de verkeersintensiteit en de maximale wegcapaciteit van het wegennet rondom het gebied.

Rotterdam-Noord
Deze methode is toegepast op Rotterdam-Noord bij een fictieve situatie met hoog water en waarbij het niet lukt om de Maeslantkering te sluiten. Voor vier mogelijke locaties voor een dijkdoorbraak zijn de bijbehorende faalkans en de overstromingsscenario’s bepaald.

Uit een inventarisatie naar mogelijkheden voor verticale evacuatie in Rotterdam-Noord bleek dat de capaciteit om thuis te schuilen in alle buurten ruimschoots aanwezig is maar dat er slechts beperkte capaciteit is voor openbare opvang. De beschikbare tijd om te evacueren is cruciaal en varieert in dit onderzoek tussen twee dagen en enkele uren.

Resultaat van de case-study is dat de optimale flexibele strategie resulteert in een significante vermindering van het aantal slachtoffers in vergelijking met een volledige verticale of een volledige preventieve evacuatie. Deze afname neemt nog verder toe wanneer de beschikbare evacuatietijd toeneemt. 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Wat we met zijn allen de afgelopen 150-200 jaar in vijf forse ontwateringsgolven/afwateringsgolven (1. kanalisaties, 2. ontginningen en bebossingen, 3. beekverbeteringen, 4. ruilverkavelingen (nooit meer honger) en 5 verstedelijking) gemaakt hebben, is helaas niet in enkele jaren te herstellen.
Toch deel ik de zorgen van Patrick, ook al zeilen we bij waterschap Aa en Maas al scherper aan de wind dan 20 jaar geleden. Van #herstelsponswerkinglandschap naar #ontwikkelsponswerkinglandschap. Zie ook de Stowa-pagina over klimaatrobuuste beekdallandschappen.
Iedereen weet toch dat zandgrond slecht water vasthoudt. Maar als je kijkt naar de zandgronden in Drenthe, Twente, Veluwe en de Achterhoek, speelt de drooglegging en aanleg van de N.O.P. ook een rol van betekenis voor wat betreft het sneller wegstromen van het grondwater van het "Oude Land naar het Nieuwe Land" omdat er minder tegendruk is.
Het is nog erger dan Patrick schrijft: decennia geleden is meer dan de helft van het land in het kader van de ruilverkavelingen omgespit en is ten minste even zoveel biodiversiteit verdwenen. Door de ruilverkavelingen zijn de landbouwpercelen zodanig ontwaterd dat er nu in de zomer een watertekort is. Als we niet oppassen wordt het grondwater onder grote Natura 2000-gebieden, zoals de Veluwe 's-winters geïnjecteerd met systeemvreemd water uit de grote rivieren, dat daaruit in de zomer wordt onttrokken. Zodoende wordt de natuur dubbel gepakt.
Prima stuk! Nu het draagvlak nog. Zet 'm op! Als een hoger waterpeil in een stadspark (Alkmaar), eigendom van de gemeente al kan worden tegen gehouden door de CDA (met alle middelen om de 2 boeren/pachters te ontzien) ten koste van de weidevogels!!!! Dan moet er nog heel wat water....
De door Patrick Jansen gevraagde koerswijziging is geen wens maar een 'must'. Lastig is dat dit niet van de ene op de andere dag te realiseren is. Maar we moeten wel nú beginnen, anders verandert er niets. Het begint met de mindset!

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.