0
0
0
s2smodern

Veel regio’s in Europa krijgen steeds vaker en intensiever te maken met extreem weer en klimaatgerelateerde risico’s zoals droogte en overstromingen. Dit blijkt uit een overzicht met kaarten dat het Europees Milieuagentschap heeft uitgebracht.

Meer neerslag, meer overstromingen, meer droogte, meer bosbranden. Daarmee moeten de Europese landen rekening houden, ook als de wereldwijde inspanningen om broeikasgasemissies terug te dringen succesvol zijn. Volgens het Europees Milieuagentschap (EEA) zijn gerichte acties voor klimaatadaptatie nodig, die op maat zijn gemaakt voor regio’s en steden.

 

-advertentie-

 

Het EEA heeft kaarten van de verschillende risico’s gepubliceerd, waarbij de situatie tegen het eind van de eeuw aan de hand van een gematigd en extreem klimaatscenario in beeld is gebracht. Tot op detailniveau kan worden ingezoomd. Er is bijvoorbeeld te zien in welke gebieden in Nederland het gevaar op bosbranden aanzienlijk toeneemt. Dat zijn er veel bij een sterke opwarming van de aarde.

Verwoestijning in Zuid-Europa
Droogte is een toenemend probleem in grote delen van Europa, met name in zuidelijke landen. Vooral Spanje, Portugal en Frankrijk zullen worden geconfronteerd met verwoestijning. Dit zorgt ervoor dat de competitie om water groter zal worden tussen huishoudens, industrie en landbouw. Voor Scandinavië, IJsland, de Baltische Staten en delen van Midden-Europa is het risico van droogte beperkt.

De meeste Europese landen krijgen beduidend vaker te maken met heftige regenbuien in de herfst en winter. In Nederland geldt dat vooral voor delen van Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland. Hier wordt bij een snelle opwarming van de aarde een toename van 25 tot 35 procent in het aantal gebeurtenissen met zware regenval voorspeld.

Vaker overstromingen aan kust
Het EEA laat ook met kaarten zien hoe vaak er overstromingen aan de kust zullen zijn als gevolg van de zeespiegelstijging. In sommige kustgebieden wordt dit normaal en niet meer iets extreems, stelt het agentschap. Op veel plekken kunnen naar schatting rond 2100 meer dan tien keer zo vaak overstromingsgebeurtenissen plaatsvinden. En bij een extreem klimaatscenario op sommige plekken meer dan honderd of zelfs duizend keer zo vaak. Met de huidige beschermingsmaatregelen zal het aantal mensen dat jaarlijks wordt geconfronteerd met een of meerdere overstromingen aan de kust, stijgen van 102.000 nu naar tussen de 1.52 en 3.65 miljoen aan het eind van de eeuw.

Het is geen verrassing dat Nederland als een van de kwetsbaarste Europese gebieden in verband met de zeespiegelstijging wordt beschouwd. Het EEA komt wel meteen met een soort disclaimer door te wijzen op het Deltaprogramma. Ook met het Kennisprogramma Zeespiegelstijging anticipeert Nederland op een in de toekomst mogelijk snellere stijging van de zeespiegel.

 

MEER INFORMATIE
EEA over klimaatrisico's
Overzicht met kaarten

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Huishoudens moeten naar verhouding meer geld betalen voor de waterschapsbelasting dan bedrijven. Dat komt door de gestegen WOZ-waarde van woningen in de laatste jaren, terwijl bedrijfspanden nauwelijks in waarde zijn gestegen. Vereniging Eigen Huis vindt de verdeling niet eerlijk. Maar de Unie van Waterschappen wil nog niet meewerken aan een oplossing maar uitstellen tot "nadat het wetsvoorstel is vastgesteld in 2e en 1e Kamer". Zie:
https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-podium/opinie/aanpassing-waterschapsbelasting-pijnpunten-van-burgers-worden-doorgeschoven-naar-toekomst

.
Erg mooi plan, prachtige visie. De grootste verliespost (verdamping) aanpakken zou ik er nog aan toevoegen: verwijder soortenarme plantages van naaldhout, dat levert waterwinst op én meer biodiversiteit. De CO2-vastlegging gebeurt in de voedselrijkere wadi's twee keer zo efficiënt, dus dat ik ook weer winst.
Unie gevangen in eigen modellen.
De Unie van waterschappen is al bijna een jaar bezig om wat uit vinden welk model geldt voor een goede kostenverdeling. Een stuurgoep produceerde ingewikkelde modellen voor de al ingewikkelde huidige verdelingssystematiek. Met als resultaat dan een verdeling over vier categorieën: gebouwd, ongebouwd, ingezetenen en natuur. Met totaal ondoorzichtige grondslagen. Er bleven twee modellen over, uitgerekend van het huidige systeem dat al tien jaar niet goed werkt. In beide systemen passen niet alle waterschappen, helemaal niet als met plusvoorzieningen worden toegepast. Maar volgens mij zijn de waterschappen mans genoeg om zelf wel de verdeling over de categorieën maken met de eigen gebiedskenmerken, welke dat maar mogen zijn. Helemaal geen modellen. Een model beperkt alleen maar. Een gemeente bepaalt ook zelfstandig tarieven voor OZB, afvalstoffenheffing en rioolrecht. Schiermonnikoog met 700 inwoners ook. Kan een waterschap met 300.000- 1 miljoen inwoners zoiets niet? In het bestuur van het wetterskip zitten vaak voor een derde oud-wethouders en ex-raadleden. Die hebben dat jarenlang gedaan. Unie, hou op met het gieten van oude wijn in nieuwe zakken.
Een terechte oproep om voor goed waterbeheer te kijken naar de oorspronkelijke functies van bodem en ondergrond in de regulatie van water. Aanvullend op het overzicht van functies in het artikel kun je nog onderscheiden: de regeneratieve functie (recreatie, natuur, verbinding met natuurlijke elementen) en de ecologische dragerfunctie (natuur, biodiversiteit, huisvesting voor grotere dieren, microklimaten). Het landschap, gevormd door bodem en ondergrond, is een factor op zichzelf die mede beschouwd kan worden. Zo wordt de afweging voor klimaatadaptieve maatregelen verbreed en zullen de maatregelen duurzamer bijdragen aan de hele leefomgeving en al zijn bewoners.
Met veel aandacht en interesse heb ik uw uitvoerige artikel gelezen. Ik woon in aan de rand van Apeldoorn, nabij onze bossen. Het probleem "DROOGTE" is hier erg actueel. Veel publicaties in onze pers, veel reacties van vakmensen, bv van Jos Peters van Royal Haskoning DHV in de Stentor van 22 augustus 2020, of van Marjolein Koek van Natuurmonumenten, juli 2020, "noodwapen tegen droogte op de Veluwe". Als geograaf houdt het probleem "droogte" mij ook voortdurend bezig.
Voorstel van ecoloog Herman van Dam: Vervang het naaldbos door loofbos. Naaldbomen gebruiken het hele jaar door (!) water, loofbossen in de winter bijna niets. Dat moet op veel grotere schaal gebeuren. Uiteindelijk werden de naaldbomen destijds hier aangeplant om de steenkolenmijnen in Zuid Limburg van "stutpalen" te voorzien. Sindsdien maken de naaldbomen een veel te groot aandeel uit van de Veluwse bossen. Maar bijna geen mens in en om de Veluwe is op de hoogte van dat probleem of trekt zich daar iets van aan!!
Ik kijk uit naar uw reactie en uw voorstel hoe dit Naaldbomenprobleem op te lossen.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.