Door de maatregelen van de afgelopen jaren is een duidelijk ecologisch herstel van rijkswateren te zien, maar er moet ook nog het nodige gebeuren. Dat blijkt uit de KRW-Jaarrapportage 2016 van Rijkswaterstaat.

In deze publicatie gaat Rijkswaterstaat in op de uitvoering van het programma om de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) in 2027 te halen. Dit programma KRW is in 2010 van start gegaan. Door een flink pakket aan maatregelen zijn vooral de biologische kwaliteitselementen en de fysisch-chemische parameters de afgelopen jaren verbeterd. Verder is de concentratie van een aantal chemische stoffen in rijkswateren verminderd, zoals tributyltin. 

Een succesfactor die wordt genoemd, is de samenwerking met andere waterbeheerders en andere programma’s binnen Rijkswaterstaat. Samen met vrijwel alle waterschappen legt Rijkswaterstaat beekmondingen aan. Ook worden vispassages tussen rijks- en regionale wateren gerealiseerd. Andere grote programma’s van Rijkswaterstaat voeren KRW-maatregelen uit, zoals de aanleg van natuurvriendelijke oevers. In de jaarrapportage worden acht praktijkvoorbeelden belicht.

Op basis van de ontwikkelingen concludeert Rijkswaterstaat dat Nederland er redelijk voorstaat op het gebied van ecologische waterkwaliteit, maar er nog niet is. In 2016 is begonnen met de uitvoering van een nieuw maatregelenpakket dat tot en met 2021 loopt. Deze KRW-maatregelen zijn te vergelijken met de eerdere maatregelen. Er worden ook studies uitgevoerd naar de morfologische ontwikkeling van natuurvriendelijke oevers, vismigratie stroomafwaarts en mogelijkheden voor aanpassingen in het peilbeheer. Daarmee wordt de kennis van de effecten van deze maatregelen vergroot.

Er zijn nog twee andere publicaties van Rijkswaterstaat verschenen. Het Jaarbericht 2016 bevat een overzicht van de werkzaamheden in het afgelopen jaar. Hierbij is veel aandacht voor een aantal waterthema’s: vlot en veilig verkeer over het water, bescherming tegen overstromingen en voldoende en schoon water. Het jaaroverzicht Wadden in Beeld 2016 gaat in op de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van levende natuur, beheer en gebruik van de Waddenzee. Bij veel onderwerpen worden door langjarige cijferreeksen trends zichtbaar.

Lees hier de KRW-Jaarrapportage. Het jaarbericht van Rijkswaterstaat vindt u hier en Wadden in Beeld 2016 hier.

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Eens met insteek van Hans Middendorp. Droge voeten is geen vanzelfsprekendheid meer en verhogen van de waterschapslasten ligt voor de hand. Ook al gaat het om wateroverlast op straat; het watersysteem is immers een geheel. Waterschappen moeten m.i. wel veel vroeger betrokken worden bij strategische planvorming rond woningbouw e.d. zodat problemen met wateroverlast (en ook verdroging) vooraf beter voorkomen kunnen worden.
Heel bijzonder dat de Unie van Waterschappen om extra geld vraagt aan het Rijk voor klimaatadaptatie, terwijl de waterschappen juist hun onafhankelijkheid koesteren en ook hun eigen belasting heffen. Klimaatadaptatie is vooral waterbeheer, waarin ook hemelwateroverlast en verdroging structureel een plek moeten krijgen. Financiële dekking voor klimaatadaptieve maatregelen komt dan logischerwijs uit een opslag op de bestaande watersysteemheffing, of uit een nieuwe klimaatheffing door de waterschappen.
Hulde! We zijn op weg naar een waterbewuste samenleving daar ben ik van overtuigd. Het zal op alle schalen en niveaus moeten. Maar ik maak me zorgen, maak me druk maar vegeet niet te spelen. Ook Leonardo da Vinci raakte zo geinteresseerd in water omdat de problemen in zijn tijd met water heel groot waren en economieen (gemeenschappen in vrede) er aan ten over konden gaan. Maar toch speels volhouden. Ik ga sneeuw verzamelen met de kleinkinderen, misschien wel sneeuw maken. De mens moet blijven geloven dat hij inventief is en optimistisch mag zijn.
Er kan toch ook kanalen gegraven worden naar de Dode zee en of Sahara.
Ik zou videocamera's plaatsen in het zicht en verdekt opgesteld.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.