0
0
0
s2smodern

Jaarlijks verdwijnt er voor 2,6 miljoen euro aan zilver en goud via het effluent en slib van Zwitserse zuiveringsinstallaties. De concentraties zijn niet schadelijk voor het milieu, winning van de metalen is niet rendabel.

Dit blijkt uit Zwitsers onderzoek, dat eveneens aan het licht bracht dat het afvalwater metalen als gadolinium en niobium bevat. Een groep onderzoekers van Eawag Aquatic Research bracht voor het eerst in kaart welke elementen via het afvalwater worden geloosd. Daarbij werden de concentraties van 69 elementen onderzocht in afvalwater- en slibmonsters van 64 zuiveringsinstallaties in Zwitserland.

Een en ander gebeurde in opdracht van het Federaal Bureau voor Milieubeheer in Zwitserland. Het onderzoek is gepubliceerd in Environmental Science & Technology en geldt, aldus de onderzoekers, als representatief voor een geïndustraliseerd land. 

Sporenelementen worden steeds vaker gebruikt in hightech en medische industrie, zoals tantalium en germanium in elektronische onderdelen, niobium en titanium in legeringen en coatings en gadolinium als contrastvloeistof en in lichtgevende verven.

Afgaande op de gevonden hoeveelheden metalen en elementen wordt in heel Zwitserland jaarlijks 3.000 kg zilver, 43 kg goud, 1.070 kg gadolinium, 1.500 kg neodynium en 150 kg ytterbium geloosd via het afvalwater.

De onderzoekers richtten zich in eerste instantie niet op mogelijke herwinning van de stoffen, maar op de vraag in hoeverre afvalzuiveringsinstallaties bijdragen aan vervuiling van rivieren. Dat verschilt per stof, aldus de onderzoekers. 83 procent van gadolinium in de rivieren is afkomstig van zuiveringsinstallaties, voor zink is dit percentage 24, voor lithium 7. De nutriënt fosfor in het Zwitserse rivierwater is voor de helft afkomstig uit rwzi’s.

Volgens het onderzoek vormen de concentraties metalen in de rivieren geen gevaar voor het milieu. Dit in tegenstelling tot Duitsland waar studies uitwezen dat er in de Rijn lokaal kritische concentraties van de metalen lanthanum en samarium zijn gevonden.

 

Meer over het het Zwitserse onderzoek lees je hier:
3 million francs’ worth of gold and silver going to waste
Quantification of Element Fluxes in Wastewaters: A Nationwide Survey in Switzerland

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Mooi dat de dreiging van een landelijk watertekort voorbij is en dat er weer voldoende water Nederland binnenkomt. Waarmee evenwel helaas alleen Europees Nederland bedoeld wordt. Geen woord over Caribisch Nederland (Bonaire, Saba en Sint-Eustatius) dat nu al bijna tien jaar ook een deel van Nederland is. En mocht dit deel niet binnen de verantwoordelijkheid van RWS en LCW vallen, ook dan ware sprake te zijjn van Europees Nederland in hun berichten.
Goede dag, ik heb uw verslag gelezen over het afvalwater op de Oude Rijn bij Katwijk. Ik woon zelf aan de Zandsloot te Katwijk een aftakking van de Oude Rijn. Hoe kom ik te weten of deze Zandsloot geschikt is om te zwemmen? Ik zwem regelmatig. Is dit mogelijk met gebruik maken van een swimsuit en oog bescherming.
De Zandsloot is ongeveer 8 meter breed en ongeveer 400 meter lang, met aan de uitlopen de Oude Rijn.
Wat we met zijn allen de afgelopen 150-200 jaar in vijf forse ontwateringsgolven/afwateringsgolven (1. kanalisaties, 2. ontginningen en bebossingen, 3. beekverbeteringen, 4. ruilverkavelingen (nooit meer honger) en 5 verstedelijking) gemaakt hebben, is helaas niet in enkele jaren te herstellen.
Toch deel ik de zorgen van Patrick, ook al zeilen we bij waterschap Aa en Maas al scherper aan de wind dan 20 jaar geleden. Van #herstelsponswerkinglandschap naar #ontwikkelsponswerkinglandschap. Zie ook de Stowa-pagina over klimaatrobuuste beekdallandschappen.
Iedereen weet toch dat zandgrond slecht water vasthoudt. Maar als je kijkt naar de zandgronden in Drenthe, Twente, Veluwe en de Achterhoek, speelt de drooglegging en aanleg van de N.O.P. ook een rol van betekenis voor wat betreft het sneller wegstromen van het grondwater van het "Oude Land naar het Nieuwe Land" omdat er minder tegendruk is.
Het is nog erger dan Patrick schrijft: decennia geleden is meer dan de helft van het land in het kader van de ruilverkavelingen omgespit en is ten minste even zoveel biodiversiteit verdwenen. Door de ruilverkavelingen zijn de landbouwpercelen zodanig ontwaterd dat er nu in de zomer een watertekort is. Als we niet oppassen wordt het grondwater onder grote Natura 2000-gebieden, zoals de Veluwe 's-winters geïnjecteerd met systeemvreemd water uit de grote rivieren, dat daaruit in de zomer wordt onttrokken. Zodoende wordt de natuur dubbel gepakt.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.