De droogte zorgt ook in Vlaanderen voor grote problemen. De situatie is ‘zeer ernstig’, aldus de Droogtecommissie. Alle indicatoren (hydrologische, meteorologische) wijzen op een kritieke situatie, aldus de commissie. Ze dringt erop aan om het watergebruik maximaal terug te dringen.

De recente neerslag heeft geen soelaas geboden. “De debieten en waterpeilen van waterlopen en waterwegen zijn zeer laag en dit geldt ook voor de grondwaterpeilen”, stelt de commissie in een communiqué van afgelopen donderdag.

Een verdere afname van de peilen en debieten in de onbevaarbare waterlopen en waterwegen is niet uit te sluiten. En als de debieten van de waterlopen in het Maasbekken en het Scheldebekken verder dalen tot kritische drempelwaardes, dan wordt een verbod op alle niet-essentiële toepassingen van watergebruik onvermijdelijk, stelt de commissie.

Ook andere maatregelen zijn dan onafwendbaar, zoals vaarbeperkingen, beperking van oppervlaktewateronttrekkingen voor onder meer irrigatie van vollegrondsteelten. De waterbedrijven wacht een beperking van de inname van oppervlaktewater voor drinkwaterproductie. En de landbouw moet er rekening mee houden dat er een verbod komt om water te onttrekken aan rivieren en kanalen als de verzilting sterk toeneemt.

Afwegingskader
De Droogtecommissie die is ingesteld om maatregelen te nemen als waterschaarste ontstaat, grijpt in op basis van het zogeheten afwegingskader prioritair watergebruik. Dat beleidsinstrument is vorig jaar vastgesteld.

Het kader is geen verdringingsreeks zoals die in Nederland wordt gebruikt bij ernstige watertekorten. In het afwegingskader is geen rangorde van maatschappelijke behoeften opgenomen. Er wordt wel ingegrepen op basis van een aantal uitgangspunten, zoals de principes dat onherstelbare schade absoluut vermeden moet worden en dat volksgezondheid en veiligheid te allen tijde verzekerd moeten worden.

Bij verboden wordt eerst gekeken naar niet-essentieel waterverbruik (zoals vullen van zwembaden, reinigen van straten en terrassen en besproeien van grasvelden en tuinen) ingesteld en pas daarna op het essentieel waterverbruik.

De drinkwatervoorziening is in Vlaanderen vooralsnog niet in gevaar. Wel is de commissie waakzaam. De zeer lage waterafvoer in de Maas (verantwoordelijk voor circa 40 procent van de drinkwaterproductie in Vlaanderen) is zorgelijk.

Aquafin
Tegen de achtergrond van de oproep het 'watergebruik maximaal terug te dringen', roept het Vlaamse waterzuiveringsbedrijf Aquafin bedrijven op om gezuiverd afvalwater af te nemen. Het gaat om dagelijks zo’n 250 miljoen liter dat bedrijven in de buurt van de zuiveringsinstallaties gratis kunnen afnemen.

Tot dusverre maken 32 bedrijven gebruik van het aanbod, laat Aquafin weten in de media. En dat kunnen er veel meer zijn, aldus het bedrijf. Het enige dat de ondernemingen moeten doen is zelf voorzien in pompen en leidingen, en voor vele is het op korte termijn goedkoper om water uit het bestaande drinkwaternet te halen, aldus de media.

Boeren die in afgelopen droge jaren nog volop gezuiverd afvalwater ophaalden bij zuiveringsinstallaties van Aquafin krijgen nu niets meer. Reden is de vervuiling van de Vlaamse wateren met PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen). Deze schadelijke stoffen worden in de zuiveringen niet uit het afvalwater gehaald.

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@Hans Middendorp AWPBeste Hans, Hetty. Allereerst dank voor jullie zinvolle reacties.
Hans, je merkt terecht op dat de bui waarmee we de analyse hebben uitgevoerd niet vaak voorkomt. Ingrijpende maatregelen doorvoeren die alleen effect hebben tijdens extreme neerslag is niet doelmatig, daar ben ik het mee eens. Oppervlakkige afstroming komt echter niet alleen voor bij deze extreme neerslag, maar ook bij kleinere buien met hoge intensiteit, of bijvoorbeeld wanneer de ondergrond verzadigd is. In hellend gebied, zoals de Veluwe, hoeft het volume van de bui niet groot te zijn om oppervlakkige afstroming richting de watergang te veroorzaken. In de studieresultaten zagen we dat sommige gebieden bijvoorbeeld al bij 15 mm intense neerslag tot afvoer komen.
Intense neerslag die de infiltratiecapaciteit van de bodem overschrijdt komt meerdere keren per jaar voor. Uiteindelijk willen we uiteraard niet de Veluwe over een groot oppervlak verstoren, maar willen we de bergende capaciteit van het landschap in de vorm van begroeiing, microreliëf en holle percelen herstellen.
Hoe gaat men deze drempelwaarden handhaven?
Louis Peperzak Leren van het rampjaar
Ik volgde de tv serie met interesse. Deze video is ook erg interessant en zeer leuk gemaakt! Hopelijk lukt het om dit verder uit te werken, in een boek of promotie. Graag met gedetailleerde kaarten.
Lastig dat consequenties van prijsstijgingen per DW-bedrijf steeds anders worden uitgedrukt. Kan dat nog genormaliseerd worden? Bijv. Differentiatie naar en procentuele prijsstijgingen van DW-vastrecht? Dan wordt de interessante vergelijking eenvoudiger. Dank alvast.
Johan Raap Een stout biertje
Heel leuk initiatief, maar helaas is vergeten dat het flesje van statiegeld moet zijn. Natuurlijk brengen wij het allemaal braaf naar de glasbak, maar je moest eens weten hoeveel mensen / jongelui misschien die dat niet doen. Overal vind ik die krengen, met name desperado flesjes en van die twist off flesjes. Vanuit LCIA is al lang bekend dat statiegeld een goede wijze is om te besparen op energie, grondstoffen en water, binnen een straal van (en hier mag ik geen verantwoording nemen) 400 km. Dus mijn stelling is 'geef het goede voorbeeld en blijf bij aankoop weg van statiegeld loze flesjes'. Succes allemaal en proost

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!