0
0
0
s2smodern

Waterschap Vallei en Veluwe stelt maandag 18 mei een verbod in op het onttrekken uit oppervlaktewater. Het waterschap overweegt om ook grondwateronttrekkingen te beperken of te gaan verbieden. Aanhoudende droogte en oplopend neerslagtekort vragen om ingrijpen.

Het verbod om water te onttrekken aan het oppervlaktewater geldt voor onbepaalde tijd en wordt ingesteld op de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug en alle flanken hiervan. Voor delen van de Noordelijke IJsselvallei, de polders langs de randmeren en een deel van de Gelderse Vallei geldt het verbod niet omdat aanvoer van water in deze gebieden nog mogelijk is.

Een eventueel verbod op of beperken van grondwateronttrekking wordt ingesteld om de grondwatervoorraad te beschermen in het werkgebied. Uitgangspunt daarbij is de zogeheten verdringingsreeks. “Te denken valt in eerste instantie aan grondwateronttrekkingen voor beregening van laagwaardige teelt zoals gras en mais. Of onttrekking van grondwater voor bepaalde industriële activiteiten.”

Neerslagtekort
Aanleiding voor de maatregelen is de droogte en het oplopende neerslagtekort. Het waterschap schetst dat er geen onbeperkt gebruik kan worden gemaakt van de zoetwatervoorraden in het Veluwemassief en de Utrechtse Heuvelrug. De grondwatervoorraad in het gebied is nog altijd tien keer groter dan het IJsselmeer, maar de voorraad neemt al langere tijd af als gevolg van veranderd land- en watergebruik.

Het instellen van het onttrekkingsverbod en andere kortetermijnmaatregelen zoals een aangepast peil- en maaibeheer, zijn niet voldoende om de grondwatervoorraad te beschermen, schrijft het waterschap. “Nu we als gevolg van klimaatverandering vaker te maken krijgen met schaarste van water is zorgvuldig, zuinig waterbeheer nodig. Net als structurele veranderingen in het gebruik van bodem, bebossing en benutting van water.”

Door een droog en warm voorjaar met veel wind is er vooral door verdamping in korte tijd een flink neerslagtekort ontstaan. “Meer nog dan in de voorgaande droge jaren”, schrijft het waterschap. “Het landelijke neerslagtekort is inmiddels opgelopen tot 93 mm. En de prognose voor komende weken is dat dit oploopt richting een tekort van meer dan 110 mm.”

 

MEER INFORMATIE
LCW: op hoge zandgronden vallen lokaal watergangen droog
Natuurorganisaties steunen versnelde aanpak van droogte
Steeds meer waterschappen nemen maatregelen tegen droogte

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

De Golfstroom is ook de transportband waarmee jonge palinkjes (glasaal), geboren ergens in de Srgassozee (ten noorden van de Bermuda-driehoek) richting de kusten van West-Europa worden gebracht, van Portugal tot Denemarken en Zuid-Zweden. De glasaaltjes zijn twee jaar onderweg. Als de Golfstroom minder sterk wordt of minder ver reikt, heeft dat wellicht ook voor de paling grote gevolgen.
Mensen kunnen niet snel genoeg geiinformeerd worden. Tot op heden kent de Belg de klimaatwijziging als iets exotisch op de televisie. De fruitteelt, de landbouw zou zoveel mogelijk moeten aangepast worden aan de nieuwe verwachting. Weer "een nieuw normaal" houdt de bevolking passief.
Ik geef lezingen in landbouw-dorpen. Vlaanderen kennen ze "en daar zal niet gebeuren, wij kennen wel ons klimaat. Onze grootouders hebben het allemaal gekend. Wat ze aan de Noordpool doen kan mij nie schelen". Ik heb het over een 12 tal positive sel-re-enforcing feedbackloops met uitleg uiteraard. En het feit dat dit een spin-off heeft voor de ganse planeet. Het is moeilijk. De laatste keer kwam een man af met een vraag voor gans de zaal. "Als u wil stuur ik naar een psychiatrische instelling. Een.(globale) opwarming met meer dan 2 :. Ideaal voor de barbecue en familiefeesten.. slecht voor de landbouw, droger, hoe kan u dat weten? En u zegt: dit leidt tot conflicten. De mensen gaan meer buitenkomen en elkaar ontmoeten."
Het afschaffen van de Watertoets met de invoering van de Omgevingswet is gewoon géén goed idee. Maak water leidend in de afwegingen over ruimtelijke ontwikkelingen tussen rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.. Functie volgt peil! Wat nodig is, is meer realisme en minder 'maakbaarheidsdenken' van stedenbouwkundigen en politici. De Algemene Waterschapspartij wil de rol van de waterschappen juist verstreken. "Want ook na lang overleg stroomt het water nog steeds naar het laagste punt".

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.