0
0
0
s2smodern

Waterschap Vallei en Veluwe stelt maandag 18 mei een verbod in op het onttrekken uit oppervlaktewater. Het waterschap overweegt om ook grondwateronttrekkingen te beperken of te gaan verbieden. Aanhoudende droogte en oplopend neerslagtekort vragen om ingrijpen.

Het verbod om water te onttrekken aan het oppervlaktewater geldt voor onbepaalde tijd en wordt ingesteld op de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug en alle flanken hiervan. Voor delen van de Noordelijke IJsselvallei, de polders langs de randmeren en een deel van de Gelderse Vallei geldt het verbod niet omdat aanvoer van water in deze gebieden nog mogelijk is.

Een eventueel verbod op of beperken van grondwateronttrekking wordt ingesteld om de grondwatervoorraad te beschermen in het werkgebied. Uitgangspunt daarbij is de zogeheten verdringingsreeks. “Te denken valt in eerste instantie aan grondwateronttrekkingen voor beregening van laagwaardige teelt zoals gras en mais. Of onttrekking van grondwater voor bepaalde industriële activiteiten.”

 

-advertentie-

 

 

Neerslagtekort
Aanleiding voor de maatregelen is de droogte en het oplopende neerslagtekort. Het waterschap schetst dat er geen onbeperkt gebruik kan worden gemaakt van de zoetwatervoorraden in het Veluwemassief en de Utrechtse Heuvelrug. De grondwatervoorraad in het gebied is nog altijd tien keer groter dan het IJsselmeer, maar de voorraad neemt al langere tijd af als gevolg van veranderd land- en watergebruik.

Het instellen van het onttrekkingsverbod en andere kortetermijnmaatregelen zoals een aangepast peil- en maaibeheer, zijn niet voldoende om de grondwatervoorraad te beschermen, schrijft het waterschap. “Nu we als gevolg van klimaatverandering vaker te maken krijgen met schaarste van water is zorgvuldig, zuinig waterbeheer nodig. Net als structurele veranderingen in het gebruik van bodem, bebossing en benutting van water.”

Door een droog en warm voorjaar met veel wind is er vooral door verdamping in korte tijd een flink neerslagtekort ontstaan. “Meer nog dan in de voorgaande droge jaren”, schrijft het waterschap. “Het landelijke neerslagtekort is inmiddels opgelopen tot 93 mm. En de prognose voor komende weken is dat dit oploopt richting een tekort van meer dan 110 mm.”

 

MEER INFORMATIE
LCW: op hoge zandgronden vallen lokaal watergangen droog
Natuurorganisaties steunen versnelde aanpak van droogte
Steeds meer waterschappen nemen maatregelen tegen droogte

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Heel jammer dat RIVM niet met KWR wil samenwerken in dit onderzoek. Je zou zeggen: alle hens aan dek in deze tijd, maar dat lukt dus niet. Ik hoop dat men op zijn minst afspraken maakt wie waar bemonstert en hoe de resultaten gedeeld worden.
Wat wordt er met deze resultaten gedaan? Gaat men ook blussen indien men brand ontdekt of zijn we blij dat de brandmelder het doet. Oplossingen wellicht meenemen in IPMV van STOWA.
Voor reacties en dergelijke kunt u ook contact opnemen met de auteur, per email via ljamjacobs@yahoo.co.uk.
De betalende burgers zijn relatief ondervertegenwoordigd in het waterschapsbestuur. Dat is ook een beetje hun eigen schuld, bij verkiezingen is de opkomst van die burgers laag en stemmen ze ook nog op “boerenpartijen” zoals het CDA en de VVD. Samen met de geborgde zetels is er dan al gauw een machtsblok dat voor “ongebouwd” en daarmee vanzelf tegen de “ingezetenen” is. Daarom is het belangrijk dat er een partij als de Algemene Waterschapspartij is!
Overigens heeft de Raad van State alle bezwaren bij de versterking van de Markermeerdijken van tafel geveegd, en heeft HHNK zelfs een prijs gekregen voor de burgerparticipatie bij Durgerdam. Er zullen altijd mensen zijn die iets niet in hun achtertuin willen.
Mooi stuk werk! Nog wel een vraag. Sommige laboratoria rapporteren per meting twee resultaten de (ruwe meet-) waarde en het resultaat (waarvoor waardes onder de RG naar <RG worden omgezet). Hoe wordt aangekeken tegen het gebruik van deze ruwe meetdata als alternatief voor de hier genoemde methodes?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.