De droogtesituatie is de afgelopen tijd verder verbeterd door een combinatie van regenachtig en vrij koel weer en een afgenomen watervraag. Waterschappen en Rijkswaterstaat gaan daarom stapje voor stapje terug naar normaal beheer, laat de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) weten. Verschillende droogtemaatregelen blijven echter nog nodig.

Het is nat en frisjes waardoor het gemiddelde neerslagtekort – momenteel 236 millimeter – inmiddels is gedaald tot onder het niveau van de vijf procent droogste jaren rond deze tijd van het jaar. Vorige week was er al geen sprake meer van een landelijk watertekort. Volgens de actuele droogtemonitor van de LCW is de droogtesituatie sindsdien verder verbeterd. “Waterbeheerders gaan stapje voor stapje terug naar normaal beheer.”

Toch blijven verschillende maatregelen gelden, bijvoorbeeld om verzilting tegen te gaan of om wateren door te spoelen tegen blauwalgen. Ook zijn de meeste onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater en soms grondwater nog van kracht in het oosten en zuiden van het land, aldus de LCW.

Aanhoudende problemen
Er zijn aanhoudende problemen. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling constateert dat de effecten van de droogte op de grondwaterstanden en de natuur zeer ernstig zijn, vooral op de hoge zandgronden en in hoogveengebieden. “De schade die al is opgetreden in de natuur, kan niet op korte termijn hersteld worden. De situatie voor de landbouw is verbeterd door de gevallen neerslag. De watervraag ten behoeve van beregening is nu feitelijk weggevallen.”

De grondwaterstanden die een maand geleden vrijwel overal laag tot zeer laag waren, beginnen zich enigszins te herstellen. Maar van een normale situatie is met name op de zandgronden in Overijssel, Drenthe, Gelderland, Brabant en Limburg nog lang geen sprake, aldus de LCW.

De rivierafvoeren zijn aan het stijgen. Dat is goed nieuws voor de binnenvaart, omdat de vaardieptes toenemen. Op sommige trajecten kunnen schepen nog altijd minder lading vervoeren. Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft de schutbeperkingen voor de beroeps- en recreatievaart met ingang van vandaag opgeheven, omdat de Rijnafvoer is toegenomen en de watervraag afneemt.

Van aanvoeren naar afvoeren in Rivierenland
Waterschap Rivierenland heeft het in een deze week gepubliceerd waterbericht over “van aanvoeren naar afvoeren”. Door de regenval is er meer water beschikbaar in het grootste deel van het beheergebied, terwijl er bijna geen watervraag meer is door onder andere het einde van het groeiseizoen in de land- en tuinbouwsector.

Daarom heeft Waterschap Rivierenland overal de zomerpeilen ingesteld en hoeft er nog maar op enkele plekken water te worden ingelaten. “In het westelijke deel van het beheergebied hebben we een omslag gemaakt naar afvoer van overtollig regenwater.”

Noodpompen weggehaald
In Limburg worden droogtemaatregelen afgebouwd. Waterschap Limburg was al opgehouden met droogte-inspecties en haalt deze week pompen weg. Het waterschap verbood op 14 juli voor de gehele provincie om water uit beken en sloten te halen voor het beregenen van landbouwgrond en het besproeien van tuinen. Dit onttrekkingsverbod loopt op 1 oktober af en zal niet worden verlengd.

Ook Waterschap Amstel, Gooi en Vecht kwam met het bericht dat een aantal droogtemaatregelen niet meer nodig is. Zo zijn de twee noodpompen in Muiden begin deze week verwijderd, omdat er weer vanzelf zoet water uit het Markermeer naar de Vecht stroomt. In verband hiermee gaat aanstaande vrijdag de sluis in Smal Weesp weer open.

Op dezelfde dag heft het waterschap ook de stremming van de Muidertrekvaart op. De vaart was begin augustus dichtgezet met een tijdelijke damwand om zout water vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal tegen te houden. Deze maatregel was vooral bedoeld om de waterkwaliteit van enkele kwetsbare natuurgebieden goed te houden.

LEES OOK
H2O Actueel: Geen sprake meer van landelijk watertekort

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@Hetty AdamsHetty, ik ben het niet met je oneens dat de voorgestelde ingrepen waarschijnlijk zinvol zijn, en waarschijnlijk "no regret". En een fijn klusje voor vrijwilligers om sleuven door het bos te trekken met aan de zijkant een mini-dijkje. Mijn vraag betreft vooral de opzet van het onderzoek. Want als er "bijna nooit" een hoosbui valt, dan voegt zo'n minidijkje ook bijna nooit iets toe. Bij goed onderzoek hoort ook een discussie over de conclusies en aanbevelingen. Anders gaan allerlei clubjes straks "sleuven trekken". Een kans op een hoosbui op een perceel kleiner dan bijv. 5% betekent een kans van 1x in de twintig jaar. Met een spreiding tussen 1 jaar en 80 jaar. Of zoiets. En daarvoor ga je het oude oppervlak van de Veluwe over een grote oppervlakte verstoren?
@Hans Middendorp AWPHans, het water van kleinere buien wordt dan ook vast gehouden. Ik vind dit een mooie ingreep, die meteen ook mogelijkheden biedt om de kleine waterkringloop te herstellen. Mits dat er naast de slootjes meerjarig oogstbaar/eetbaar groen wordt geplaatst, dat helpt dan weer met verdamping waardoor de temperatuur daalt juist door de verdamping. De regentrigger bij herstel van de kleine waterkringloop, waardoor die buien zich niet meer samenpakken maar gelijkmatig verdeelt uitregenen ook achter de veluwe op de hoge zandgronden. Oogstbaar is b.v. voederbomen als veevoer.
Mooie studie en uitkomsten die goed passen met wat je zou verwachten. Maar... er is gerekend met hoosbuien van 60 mm in één uur. Dan snap ik dat afstroming over het oppervlak plaats vindt. Maar negentig procent van de buien is minder dan 10 of 20 mm en dan is er gewoon inzijging van hemelwater in de bodem en helemaal geen oppervlakkige afstroming. Hoosbuien komen weliswaar steeds vaker voor, maar zijn toch vooral zeer plaatselijk. Het kan dus jaren duren voor een bepaald perceel door een hoosbui wordt getroffen. Toch?
Bedankt voor deze aanvullende opinie op ons artikel. Wij hebben als auteurs vanuit TAUW en HDSR uw opinie met interesse gelezen en willen graag een reactie geven.
De aanleiding van het onderzoek waren klachten die HDSR ontving van omwonenden over overstortlocaties. Naast een feitelijke weergave van de situatie van de watergang en de ecologische toestand, was de beleefwaarde van omwonenden een belangrijke component in het onderzoek. We hebben er voor gekozen het onderzoek en artikel verder neutraal te houden en onze mening als onderzoekers en initiator van het onderzoek buiten beschouwing te laten.
Natuurlijk zijn wij het met u eens dat doekjes en vuil in het water onwenselijk zijn. In het uitgebreidere online artikel gaan we wel in op de nodige verbeterpunten om effecten die nu buiten het onderzoek zijn gevallen, beter in beeld te krijgen. Daaronder benoemen wij ook een manier om de hoeveelheid doekjes en vuil in het water beter te monitoren.
Uw grootste zorg over dat we geen heftige zomerse onweersbui in het onderzoek meenemen, erkennen wij. De zomer van 2021 was niet extreem warm, waardoor de zuurstofloosheid na een overstort niet direct heeft geleid tot vissterfte. Hierdoor lijkt het alsof het effect beperkt is. Maar we zien wel dat overstorten gedurende de zomer tot zuurstofarme condities leiden. Dit is ecologisch gezien zeer onwenselijk.
Dat dit niet direct naar voren komt in de titel, is een keuze. Daarin is de aanleiding van het onderzoek als uitgangspunt genomen, wat heeft geleid tot een onverwacht inzicht: namelijk dat omwonenden van de onderzochte locaties over het algemeen beperkt hinder ondervinden van overstorten. Dit betekent dus niet dat er geen effect is.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!