secundair logo knw 1

Foto: Ben Berwers via Unsplash

De droogtesituatie is de afgelopen tijd verder verbeterd door een combinatie van regenachtig en vrij koel weer en een afgenomen watervraag. Waterschappen en Rijkswaterstaat gaan daarom stapje voor stapje terug naar normaal beheer, laat de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) weten. Verschillende droogtemaatregelen blijven echter nog nodig.

Het is nat en frisjes waardoor het gemiddelde neerslagtekort – momenteel 236 millimeter – inmiddels is gedaald tot onder het niveau van de vijf procent droogste jaren rond deze tijd van het jaar. Vorige week was er al geen sprake meer van een landelijk watertekort. Volgens de actuele droogtemonitor van de LCW is de droogtesituatie sindsdien verder verbeterd. “Waterbeheerders gaan stapje voor stapje terug naar normaal beheer.”

Toch blijven verschillende maatregelen gelden, bijvoorbeeld om verzilting tegen te gaan of om wateren door te spoelen tegen blauwalgen. Ook zijn de meeste onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater en soms grondwater nog van kracht in het oosten en zuiden van het land, aldus de LCW.

Aanhoudende problemen
Er zijn aanhoudende problemen. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling constateert dat de effecten van de droogte op de grondwaterstanden en de natuur zeer ernstig zijn, vooral op de hoge zandgronden en in hoogveengebieden. “De schade die al is opgetreden in de natuur, kan niet op korte termijn hersteld worden. De situatie voor de landbouw is verbeterd door de gevallen neerslag. De watervraag ten behoeve van beregening is nu feitelijk weggevallen.”

De grondwaterstanden die een maand geleden vrijwel overal laag tot zeer laag waren, beginnen zich enigszins te herstellen. Maar van een normale situatie is met name op de zandgronden in Overijssel, Drenthe, Gelderland, Brabant en Limburg nog lang geen sprake, aldus de LCW.

De rivierafvoeren zijn aan het stijgen. Dat is goed nieuws voor de binnenvaart, omdat de vaardieptes toenemen. Op sommige trajecten kunnen schepen nog altijd minder lading vervoeren. Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft de schutbeperkingen voor de beroeps- en recreatievaart met ingang van vandaag opgeheven, omdat de Rijnafvoer is toegenomen en de watervraag afneemt.

Van aanvoeren naar afvoeren in Rivierenland
Waterschap Rivierenland heeft het in een deze week gepubliceerd waterbericht over “van aanvoeren naar afvoeren”. Door de regenval is er meer water beschikbaar in het grootste deel van het beheergebied, terwijl er bijna geen watervraag meer is door onder andere het einde van het groeiseizoen in de land- en tuinbouwsector.

Daarom heeft Waterschap Rivierenland overal de zomerpeilen ingesteld en hoeft er nog maar op enkele plekken water te worden ingelaten. “In het westelijke deel van het beheergebied hebben we een omslag gemaakt naar afvoer van overtollig regenwater.”

Noodpompen weggehaald
In Limburg worden droogtemaatregelen afgebouwd. Waterschap Limburg was al opgehouden met droogte-inspecties en haalt deze week pompen weg. Het waterschap verbood op 14 juli voor de gehele provincie om water uit beken en sloten te halen voor het beregenen van landbouwgrond en het besproeien van tuinen. Dit onttrekkingsverbod loopt op 1 oktober af en zal niet worden verlengd.

Ook Waterschap Amstel, Gooi en Vecht kwam met het bericht dat een aantal droogtemaatregelen niet meer nodig is. Zo zijn de twee noodpompen in Muiden begin deze week verwijderd, omdat er weer vanzelf zoet water uit het Markermeer naar de Vecht stroomt. In verband hiermee gaat aanstaande vrijdag de sluis in Smal Weesp weer open.

Op dezelfde dag heft het waterschap ook de stremming van de Muidertrekvaart op. De vaart was begin augustus dichtgezet met een tijdelijke damwand om zout water vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal tegen te houden. Deze maatregel was vooral bedoeld om de waterkwaliteit van enkele kwetsbare natuurgebieden goed te houden.

LEES OOK
H2O Actueel: Geen sprake meer van landelijk watertekort

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Barry Madlener. Een man van grootse daden, w.o. motie tegen het dragen van hoofddoekjes en de verplichting voor moslimmeisjes om te moeten sporten met jongens. Dat schept hoge verwachtingen! 😱 OMG
Wat een slap verhaal over een mogelijke integriteitsschending. Als voormalig sectorhoofd bij verschillende waterschappen heb ik vele openbare aanbestedingen (klein en groot) moeten doen. Bij de meeste waterschappen zou een dergelijke aanpak nooit geaccepteerd zijn en ook bij andere overheden zoals provincies (waar ik eveneens ervaring heb) , ook niet. Wat is het toch moeilijk om gewoon een fout toe te geven! Daar is echt geen “integriteitsonderzoek “ voor nodig. Het is echt tijd dat bij deze organisatie de bezem er eens goed doorheen gaat! 
Bedankt Bas! Bij deze een link naar dat artikel: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32729940/  
Duidelijk artikel met interessante observaties!
Mbt referentie #2 zou het beter zijn te verwijzen naar Bil et al., 2021 (https://doi.org/10.1002/etc.4835).
Prachtig initiatief! Nu het hele stroomgebied van de Berkel als ruimtelijke eenheid bekijken ,vervuilers opsporen en voorstellen voor ruimtelijke ontwikkeling (incl. bescherming)met elkaar bedenken.cf kaderrichtlijn water.