De droogtesituatie is de afgelopen tijd verder verbeterd door een combinatie van regenachtig en vrij koel weer en een afgenomen watervraag. Waterschappen en Rijkswaterstaat gaan daarom stapje voor stapje terug naar normaal beheer, laat de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) weten. Verschillende droogtemaatregelen blijven echter nog nodig.

Het is nat en frisjes waardoor het gemiddelde neerslagtekort – momenteel 236 millimeter – inmiddels is gedaald tot onder het niveau van de vijf procent droogste jaren rond deze tijd van het jaar. Vorige week was er al geen sprake meer van een landelijk watertekort. Volgens de actuele droogtemonitor van de LCW is de droogtesituatie sindsdien verder verbeterd. “Waterbeheerders gaan stapje voor stapje terug naar normaal beheer.”

Toch blijven verschillende maatregelen gelden, bijvoorbeeld om verzilting tegen te gaan of om wateren door te spoelen tegen blauwalgen. Ook zijn de meeste onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater en soms grondwater nog van kracht in het oosten en zuiden van het land, aldus de LCW.

Aanhoudende problemen
Er zijn aanhoudende problemen. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling constateert dat de effecten van de droogte op de grondwaterstanden en de natuur zeer ernstig zijn, vooral op de hoge zandgronden en in hoogveengebieden. “De schade die al is opgetreden in de natuur, kan niet op korte termijn hersteld worden. De situatie voor de landbouw is verbeterd door de gevallen neerslag. De watervraag ten behoeve van beregening is nu feitelijk weggevallen.”

De grondwaterstanden die een maand geleden vrijwel overal laag tot zeer laag waren, beginnen zich enigszins te herstellen. Maar van een normale situatie is met name op de zandgronden in Overijssel, Drenthe, Gelderland, Brabant en Limburg nog lang geen sprake, aldus de LCW.

De rivierafvoeren zijn aan het stijgen. Dat is goed nieuws voor de binnenvaart, omdat de vaardieptes toenemen. Op sommige trajecten kunnen schepen nog altijd minder lading vervoeren. Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft de schutbeperkingen voor de beroeps- en recreatievaart met ingang van vandaag opgeheven, omdat de Rijnafvoer is toegenomen en de watervraag afneemt.

Van aanvoeren naar afvoeren in Rivierenland
Waterschap Rivierenland heeft het in een deze week gepubliceerd waterbericht over “van aanvoeren naar afvoeren”. Door de regenval is er meer water beschikbaar in het grootste deel van het beheergebied, terwijl er bijna geen watervraag meer is door onder andere het einde van het groeiseizoen in de land- en tuinbouwsector.

Daarom heeft Waterschap Rivierenland overal de zomerpeilen ingesteld en hoeft er nog maar op enkele plekken water te worden ingelaten. “In het westelijke deel van het beheergebied hebben we een omslag gemaakt naar afvoer van overtollig regenwater.”

Noodpompen weggehaald
In Limburg worden droogtemaatregelen afgebouwd. Waterschap Limburg was al opgehouden met droogte-inspecties en haalt deze week pompen weg. Het waterschap verbood op 14 juli voor de gehele provincie om water uit beken en sloten te halen voor het beregenen van landbouwgrond en het besproeien van tuinen. Dit onttrekkingsverbod loopt op 1 oktober af en zal niet worden verlengd.

Ook Waterschap Amstel, Gooi en Vecht kwam met het bericht dat een aantal droogtemaatregelen niet meer nodig is. Zo zijn de twee noodpompen in Muiden begin deze week verwijderd, omdat er weer vanzelf zoet water uit het Markermeer naar de Vecht stroomt. In verband hiermee gaat aanstaande vrijdag de sluis in Smal Weesp weer open.

Op dezelfde dag heft het waterschap ook de stremming van de Muidertrekvaart op. De vaart was begin augustus dichtgezet met een tijdelijke damwand om zout water vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal tegen te houden. Deze maatregel was vooral bedoeld om de waterkwaliteit van enkele kwetsbare natuurgebieden goed te houden.

LEES OOK
H2O Actueel: Geen sprake meer van landelijk watertekort

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@P.C. de RuiterU heeft gelijk. Het is aangepast.
Uit de tekst kan worden gelezen dat de Motie van afkeuring is ingediend bij Waterschap Hollandse Delta.
Dit moet zijn bij Waterschap Delfland!
(zie https://www.rodi.nl/hoekvanholland/politiek/344702/motie-van-afkeuring-voor-nieuw-college-waterschap-delfland )
Ik wil de feiten kennen (10%)
De processen doorgronden (40%)
En de onzekerheid verkennen (50%)
Een oplossing zou kunnen zijn om activiteiten uit te besteden. Bijv. de voorzuivering van industrieel afvalwater of de opwerking van biogas uit slibgistingen of zelfs de volledige slibgisting uit te besteden. Marktpartijen kunnen dit ook nog eens goedkoper en sneller realiseren, waardoor eerder (duurzaamheids)doelstellingen worden gerealiseerd.
@Arie DekkerDank. Is aangepast.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.