Ondanks de neerslag van de afgelopen weken is er nog steeds sprake van een neerslagtekort. Bij acht waterschappen in Oost- en Zuid-Nederland gelden daarom nog altijd beregeningsverboden voor grond- of oppervlaktewater.

Ook Rijkswaterstaat houdt een aantal maatregelen in stand die de gevolgen van de droogte moeten beperken. Dat meldt de Landelijke Commissie Waterverdeling (LCW) vandaag in de nieuwste Droogtemonitor. De vraag naar water door onder andere de landbouw ligt hoger dan normaal voor deze tijd van het jaar.

Het gemiddelde neerslagtekort in Nederland is licht afgenomen van circa 300 mm twee weken geleden tot 286 mm nu. Hierbij zijn er grote regionale verschillen. Vooral in het westen van Nederland heeft het veel geregend. Maandag en dinsdag, de eerste dagen van oktober, wordt een beperkte hoeveelheid neerslag in het zuiden verwacht. Daarna volgt waarschijnlijk weer een droge periode.

De grondwaterstanden zijn aanhoudend zeer laag. Recente waarnemingen laten weliswaar een lichte stijging zien, maar de LCW verwacht dat herstel nog maanden zal duren. Verschillende waterschappen houden hun waterpeil hoger dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar.

Achterwaartse verzilting

De afvoer van de Rijn en Maas is aanhoudend laag en dat blijft de komende twee weken ook zo. Door de lage waterstanden op de rivieren blijven er beperkingen voor de scheepvaart.

De verziltingsproblematiek in de kustregio’s is stabiel. De beschikbare watervoorraden in het IJsselmeergebied worden ingezet om de verzilting van het IJsselmeer tegen te gaan. De inzet van de kleinschalige wateraanvoer voor West-Nederland (KWA) is beëindigd.

Vanwege een verhoogde zeewaterstand door harde wind was er afgelopen week sprake van achterwaartse verzilting. Op het Spui ter hoogte van de inlaat bij Bernisse werd een verhoogd chloridegehalte gemeten. Omdat dit maar kort duurde, heeft het de watervoorziening niet in de problemen gebracht.

Grasmat

De watertemperatuur van de grote rivieren is rond 17 graden Celsius. Dit is een aantal graden lager dan twee weken geleden en normaal voor de tijd van het jaar. Hoewel de waterkwaliteit een langzame verbetering laat zien, is deze op veel locaties nog onvoldoende. Er wordt nog steeds melding gemaakt van botulisme en blauwalg.

Een aantal waterschappen is bezig met de inspectie van droogtegevoelige keringen. Daarbij wordt ook bekeken of de grasmat zich voldoende herstelt. Bij de zanddijken langs de Overijsselse Vecht was dat niet overal het geval, reden waarom Waterschap Drents Overijsselse Delta bepaalde plekken aan het ‘doorzaaien’ is met een mengsel van zaden die goed tegen de droogte kunnen.

Over twee weken brengt de LCW een nieuwe monitor uit.

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Johan Raap Een stout biertje
Heel leuk initiatief, maar helaas is vergeten dat het flesje van statiegeld moet zijn. Natuurlijk brengen wij het allemaal braaf naar de glasbak, maar je moest eens weten hoeveel mensen / jongelui misschien die dat niet doen. Overal vind ik die krengen, met name desperado flesjes en van die twist off flesjes. Vanuit LCIA is al lang bekend dat statiegeld een goede wijze is om te besparen op energie, grondstoffen en water, binnen een straal van (en hier mag ik geen verantwoording nemen) 400 km. Dus mijn stelling is 'geef het goede voorbeeld en blijf bij aankoop weg van statiegeld loze flesjes'. Succes allemaal en proost
Laat ik eerlijk zijn, de afgelopen drie jaar heb ik met vele mensen over dit thema gesproken. En elke keer valt mij 2 dingen op A) veel mensen weten niet echt wat waterschappen zijn en wat ze doen B) als je uitlegt dat het ook een overheidsorganisatie is op nivo van gemeente en met bestuursverkiezingen, dan fronst men de wenkbrauwen eerst, maar dan vindt men het tevens vreemd dat er ook niet-politieke organisaties in meedoen. Dus samengevat, gemiddelde snapt men er niks van maar we hebben wel een mening, over politisering in dit geval. Realiseer aub dat mensen überhaupt komen stemmen op deze functionele overheid omdat het tegenwoordig tegelijkertijd uitgevoerd wordt met de verkiezingen voor de provincies. Maak ik me zorgen, jazeker. Het is functionele overheid dus dat vraagt ook een zekere mate van inhoudelijke kennis van de specifieke taken van de waterschappen. Ik geef dus graag de suggestie om nu echt door te jassen en het waterschap (-sbestuur) op te heffen, de kennis te borgen, het watersysteembeheer onder provincie te zetten (politiek) en het zuiveringsbeheer apart te zetten als nutsbedrijf, zoals bijvoorbeeld de drinkwaterbedrijven, met functioneel toezicht. Alleen dan kan ook de vergunningverlening en handhaving van rwzi’s –en misschien ook wel van riooloverstorten- eindelijk eens zuiver gaan geschieden. Succes.
Het Wetterskip stapt uit het project 'Holwerd aan Zee'. Gevolgd door een lange toelichting dat eigenaarschap (lees: beheer & onderhoud) nog steeds niet zijn geregeld. Maar helemaal onderaan sluit de journalist af met: "Er ligt een positief advies over Holwerd aan Zee en in het eerste kwartaal van volgend jaar zullen provinciale staten, de gemeenteraad en het bestuur van het waterschap zich over de voorstellen buigen." Dus project Holwerd gaat door zonder financiële bijdrage van het Wetterskip? En de bestuurder zegt: “Wij dragen zeker de natuurdoelstellingen uit het project een warm hart toe. Wij staan klaar om advies te geven als dat gevraagd wordt". Hoe zit het nu?
@Hetty AdamsHetty, ik ben het niet met je oneens dat de voorgestelde ingrepen waarschijnlijk zinvol zijn, en waarschijnlijk "no regret". En een fijn klusje voor vrijwilligers om sleuven door het bos te trekken met aan de zijkant een mini-dijkje. Mijn vraag betreft vooral de opzet van het onderzoek. Want als er "bijna nooit" een hoosbui valt, dan voegt zo'n minidijkje ook bijna nooit iets toe. Bij goed onderzoek hoort ook een discussie over de conclusies en aanbevelingen. Anders gaan allerlei clubjes straks "sleuven trekken". Een kans op een hoosbui op een perceel kleiner dan bijv. 5% betekent een kans van 1x in de twintig jaar. Met een spreiding tussen 1 jaar en 80 jaar. Of zoiets. En daarvoor ga je het oude oppervlak van de Veluwe over een grote oppervlakte verstoren?
@Hans Middendorp AWPHans, het water van kleinere buien wordt dan ook vast gehouden. Ik vind dit een mooie ingreep, die meteen ook mogelijkheden biedt om de kleine waterkringloop te herstellen. Mits dat er naast de slootjes meerjarig oogstbaar/eetbaar groen wordt geplaatst, dat helpt dan weer met verdamping waardoor de temperatuur daalt juist door de verdamping. De regentrigger bij herstel van de kleine waterkringloop, waardoor die buien zich niet meer samenpakken maar gelijkmatig verdeelt uitregenen ook achter de veluwe op de hoge zandgronden. Oogstbaar is b.v. voederbomen als veevoer.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!