secundair logo knw 1

Beeld van campagne Kraanwater Graag I foto: Vitens

Negen van de tien drinkwaterbedrijven verhogen in 2021 de prijs voor duizend liter kraanwater. Alleen klanten van Oasen blijven hiervoor hetzelfde bedrag betalen. Ook vastrechttarieven stijgen.

Daarmee is het beeld voor volgend jaar ongunstiger dan voor dit jaar, toen bij de helft van de drinkwaterbedrijven de tarieven omhooggingen. Zo melden zowel Dunea als WML dat voor het eerst in jaren de prijs van drinkwater toeneemt. Een deel van de bedrijven heeft het wel over een lichte stijging.

Volgens de waterbedrijven die een toelichting geven, zijn de tariefstijgingen nodig om de drinkwatervoorziening in de toekomst te waarborgen. Zij wijzen onder meer op de toename van de watervraag en de effecten van klimaatverandering. Zulke ontwikkelingen vragen om extra investeringen in productieprocessen en infrastructuur.


(advertentie)

Hier volgt een overzicht van de nieuwe tarieven per drinkwaterbedrijf. De bedrijven hebben de bedragen voor 2021 in november of begin december vastgesteld en op de eigen sites gepubliceerd.

Brabant Water
De prijs per kubieke meter (duizend liter) drinkwater stijgt licht van € 0,88 naar € 0,89. Dit tarief is inclusief Belasting op Leidingwater (BoL), provinciale grondwaterheffing en 9 procent btw, maar exclusief de precariobelasting die een aantal gemeenten heft. Het vastrecht gaat omhoog van € 73,51 naar € 76,13 per jaar, aldus Brabant Water. De maandrekening voor een gemiddeld huishouden stijgt met ongeveer 2 procent.

Dunea
Het Zuid-Hollandse drinkwaterbedrijf laat weten dat de prijs voor drinkwater met 2 cent toeneemt. Een klant betaalt in 2021 € 1,09 (incl. btw) voor duizend liter drinkwater. Ook het vastrechttarief gaat omhoog: met € 0,97 naar € 64,82 (incl. btw) per vijftienhonderd liter per uur.

Er is volgens Dunea voor het eerst weer sprake van een prijsstijging, na jaren waarin de prijs daalde of gelijk bleef. Dat komt omdat er flinke investeringen nodig zijn om de kwaliteit en beschikbaarheid van drinkwater te kunnen garanderen. Zo gaat Dunea extra winningen aanleggen en de reservevoorraden vergroten. Ook investeert het waterbedrijf in nieuwe bronnen, om minder afhankelijk van de Maas te worden.

Evides Waterbedrijf
Evides meldt dat de drinkwatertarieven voor huishoudens komend jaar licht stijgen met 1 procent. Klanten betalen per duizend liter € 0,859 (excl. btw); dit is momenteel € 0,850. Het bedrag voor het vastrecht gaat van € 70,02 naar € 70,72 (excl. btw).

Oasen
Het in het oosten van Zuid-Holland actieve drinkwaterbedrijf brengt als enige in 2021 geen hoger bedrag in rekening voor duizend liter kraanwater. De prijs is net als dit jaar 1,17 euro (incl. btw en overige belastingen). Het jaarlijkse vastrechttarief stijgt wel met 1,36 euro naar 81,75 euro (incl. btw). Oasen investeert veel in het verder verbeteren van productieprocessen en infrastructuur. Zo worden de komende jaren twee nieuwe zuiveringsstations in Kamerik en Nieuw-Lekkerland gebouwd, die gaan voldoen aan de nieuwste technologieën.

PWN
De kosten van klanten van PWN stijgen licht. Zij betalen volgend jaar € 1,33 (in 2020 € 1,31) per duizend liter drinkwater en € 58,78 (was € 58,32) voor het vastrecht. Deze bedragen zijn inclusief 9 procent btw en exclusief BoL. De drinkwaterfactuur van een gemiddeld huishouden wordt ongeveer € 2,64 euro per jaar hoger.

Vitens
Het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland spreekt over een lichte verhoging van de drinkwatertarieven in 2021. De prijs voor duizend liter drinkwater gaat omhoog van € 0,676 naar € 0,70 (incl. btw). Het vastrechttarief wijzigt niet en blijft € 45,78 per jaar (incl. btw). Een gemiddeld gezin verbruikt ongeveer 110 meter per jaar en is in 2021 op jaarbasis een paar euro duurder uit. Volgens Vitens komt drinkwater steeds meer onder druk te staan en moet het bedrijf investeren om ervoor te zorgen dat er ook in de toekomst genoeg en betrouwbaar drinkwater is voor iedereen. Vitens heeft de ambitie dat in 2030 elke druppel duurzaam is.

Waterbedrijf Groningen
Klanten van dit bedrijf gaan volgend jaar wat meer betalen voor drinkwater. Het tarief voor duizend liter stijgt van € 0,64 naar € 0,667 en het tarief voor vastrecht van € 50,05 naar € 52,15. Deze bedragen zijn exclusief belastingen. Waterbedrijf Groningen laat ook zien wat klanten in totaal kwijt zijn bij een verbruik van honderd kubieke meter water per jaar. Zij betalen dan in 2021 € 1,68 per duizend liter, waarbij vastrecht en belastingen zijn meegerekend. In 2020 is het bedrag € 1,62. De tariefstijging is nodig om te kunnen blijven investeren in de drinkwatervoorziening voor de toekomst, aldus Waterbedrijf Groningen.

Waternet
Klanten met een watermeter betalen komend jaar 0,83 euro per kubieke meter (zonder belastingen). Dat is 4 cent meer dan in 2020. Het bedrag voor vastrecht van Waternet neemt met 1,14 euro toe naar 76,42 euro per jaar.

WMD
Het Drentse waterbedrijf meldt dat de kosten voor een gemiddeld huishouden in 2021 ongeveer 8 euro op jaarbasis hoger uitvallen. Het vastrecht wordt € 69,98 (is nu € 66,65) en de prijs per duizend liter komt op € 0,63 (3 cent meer dan in 2020). Belastingen zijn in deze bedragen nog niet meegerekend.

De tariefstijging is volgens WMD nodig om de investeringen van in totaal bijna 28 miljoen euro voor komend jaar te bekostigen. Een voorbeeld van zo’n investering is het nieuwe productiestation voor drinkwater in Beilen. Hier wordt momenteel gewerkt aan een nieuw waterreservoir en straks ook een nieuwe waterfabriek. Verder investeert WMD in het zachter maken van het drinkwater en de vervanging van ruim veertig kilometer asbestcementleiding.

WML
Dit waterbedrijf laat weten dat na een lange periode waarin de tarieven stabiel bleven of juist daalden, de drinkwaterprijs nu moet worden verhoogd. Een Limburgs huishouden met gemiddeld verbruik gaat € 1,67 per maand (circa € 20 per jaar) meer betalen voor drinkwater. Het tarief voor duizend liter wordt € 0,761 (momenteel afgerond € 0,676) en het vastrechttarief € 88,79 per verbruiksjaar (€ 78,29 in 2020). Deze bedragen zijn zonder belastingen.

Het komt erop neer dat de inflatiecorrectie die de afgelopen jaren niet is toegepast, nu toch voor een deel noodzakelijk blijkt. WML meldt dat de prijsverhoging wordt veroorzaakt door een opeenstapeling van externe factoren, zoals strengere eisen van financiers en een mogelijke verscherping van het overheidsbeleid. Er moeten forse investeringen worden gedaan om in te spelen op de klimaatverandering. De tariefsverhoging voor 2021 heeft WML naar eigen zeggen zo veel mogelijk beperkt door waar mogelijk het investeringsprogramma bij te stellen en bedrijfskosten te verlagen.


BTW, BOL EN PRECARIO
De tarieven van drinkwaterbedrijven bestaan uit vaste en variabele kosten. Er wordt btw gerekend over de totale kosten (9 procent). In het drinkwatertarief zit ook de Belasting op Leidingwater (BoL), de milieubelasting waarmee de overheid bewust omgaan met drinkwater wil stimuleren. Deze wordt in rekening gebracht tot een verbruik van 300 kubieke meter per jaar. De Belastingdienst heeft de BoL voor 2021 nog niet op de eigen site gepubliceerd, maar de heffing is voorlopig vastgesteld op € 0,354 per kubieke meter drinkwater (excl. btw).

Bij bedrijven die drinkwater uit grondwater produceren, is een provinciale grondwaterheffing inbegrepen in het variabel tarief. Ook de precariobelasting of kortweg precario is van invloed op de drinkwaterrekening. Dit is een gemeentelijke belasting die via de drinkwaterrekening wordt doorberekend. Een deel van de gemeenten heft precario in verband met waterleidingen die door gemeentegrond lopen. Hoe hoog het bedrag dan is, verschilt per gemeente.


MEER INFORMATIE
Vewin-publicatie met tarievenoverzicht 2020 
H2O-bericht over prijs van drinkwater in 2020
 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@Arie van LitDank Arie voor jouw steun. Tja, anderen komen op voor 'ons land'. Ik voor ook mijn water, ook mijn milieu, ook mijn bodem, ook mijn natuur. Iemand moet het doen. 
@Elsa Loosjes (zeer geïnteresDat gaat heel lang duren. En dat is ook de bedoeling van dit boerenbruin rechtse kabinet. Stel je voor dat we de problemen zouden oplossen, wat moeten ze dan? Wie stemt er dan nog op hen? 
Mooi verwoord. Het kabinet in spé heeft velen verleid met termen als 'het geven van duidelijkheid', terwijl er in de praktijk door in te zetten in bewezen niet duurzaam beleid, er grote onzekerheden gaan ontstaan. Ook hier moet het gezegde van 'de wal keert het schip' zich klaarblijkelijk nog maar weer eens in de praktijk gaan bewijzen.
Geheel eens met de reactie van dhr. Peters. "Natuur is leuk", maar even niet als het de landbouw in de weg zit. Dan poetsen we het weg als lastig (kleine snippers??) of ongewenst. Gemiste kans want, afgezien de intrinsieke verantwoording die de overheid en haar burgers heeft voor het behoud van onze natuur is het ook van groot belang voor drinkwater, economie (recreatie/vestigingsklimaat), wetenschap en het welbevinden van miljoenen mensen. En dat poets je niet weg tegen de marginale landbouw- en visserijbelangen.