Er moet een bestuursakkoord komen over de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater, waaraan de ministeries van Economische Zaken en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport deelnemen. Dit bepleit de Vewin, de brancheorganisatie van drinkwaterbedrijven, in haar lobbyagenda voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Vewin heeft aan het begin van het politieke jaar haar nieuwe lobby-agenda gepresenteerd. In het eigen tijdschrift Waterspiegel vertellen de secretarissen van de Vewin-stuurgroepen over de meest actuele onderwerpen op hun terrein.

Volgens Lieke Coenen (werkgroep Bronnen & Kwaliteit) is naast het bestuursakkoord belangrijk dat de nationale bescherming van drinkwatervoorziening wordt opgenomen in de algemene maatregelen van bestuur die bij de Omgevingswet horen. En een derde punt: neem aan de voorkant van de geneesmiddelenketen maatregelen, zodat medicijnresten niet terechtkomen in drinkwaterbronnen.

Rob Eijsink (werkgroep Bodem & Infrastructuur) noemt het uitsluiten van mijnbouwactiviteiten in waterwingebieden. Dat moet in de Structuurvisie Ondergrond komen te staan. Verder is het belangrijk om de rechtspositie van publieke drinkwaterleidingen te versterken, zodat zij ongestoord in de bodem kunnen liggen.

Vewin pleit voor twee belastingmaatregelen, vertelt Hendrik Jan IJsinga (werkgroep Doelmatigheid, Transparantie en Waterketen). Schaf de gemeentelijke precariobelasting op de waterleidingen zo snel mogelijk af, conform de wens van de Tweede Kamer. Ook de Belasting op Leidingwater die consumenten betalen, moet worden opgeheven. Deze belasting blijkt het watergebruik niet te beïnvloeden en heeft dan ook geen positief effect op het milieu.

Vitale bedrijven waaronder drinkwaterbedrijven delen gevoelige gegevens met de overheid. Volgens Sabine Gielens (werkgroep Beveiliging & Crisismanagement) moet de bescherming van deze gegevens expliciet worden geborgd in het initiatiefwetsvoorstel voor de Wet open overheid. Deze wet vervangt de huidige Wet openbaarheid van bestuur. Gielens gaat tevens in op het mogelijke misbruik van drones die boven onder meer waterbekkens en infiltratieplassen vliegen. Vewin wil een gebiedsverbod voor drones, uitgezonderd die van drinkwaterbedrijven zelf.

Meer informatie is te vinden in het oktobernummer van Waterspiegel (PDF).

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.